• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Методична робота

План реалізації

науково-методичної проблеми:

«Гуманізація навчально-виховного процесу шляхом упровадження інноваційних технологій»

І етап

Аналіз діяльності педагогічного колективу та визначення проблеми
2015 рік

Мета:
- сформувати особистісну потребу та психологічну готовність педагогів для впровадження принципів гуманізму шляхом використання інноваційних технологій та роботи над єдиною науково-методичною проблемою школи.

Зміст

Виконавець

Дата

Узагальнення

1.

Аналіз результатів діяльності педагогічного колективу за попередні роки для виявлення проблем науково-методичної роботи

Заст.директора з НВР

Травень, 2015р.

Наказ «Про результати роботи над методичною проблемою»

2.

Проведення анкетування учителів щодо вибору однієї із розглянутих проблем. Систематизація побажань учителів.

Практичний психолог

Травень, 2015р

Засідання МО

3.

Визначення проблеми школи, обґрунтування її актуальності для колективу

Члени МР

Травень, 2015р

Засідання МР

ІІ етап

Теоретичне дослідження науково-методичної проблеми
2015-2016 н.р.

Мета:
-
ознайомлення з теоретичними засадами методичної проблеми;
- вивчення науково-теоретичних засад, формування професійної компетентності вчителя на засадах гуманізації освітнього процесу.

Зміст

Виконавець

Дата

Узагальнення

1

Організація діяльності педагогічного колективу над науково- методичною проблемою школи «Гуманізація навчально-виховного процесу шляхом упровадження інноваційних технологій» та визначення завдань для її реалізації у 2015-2020 р.р.

Заст.директора з НВР

Вересень 2015р.

Засідання МР

Вироблення системи роботи над науково-методичною темою

2

Обговорення плану роботи над новою науково-методичною проблемою

Заст.директора з НВР

Вересень

2015

Засідання МР

3

Корекція самоосвітніх тем педагогів та форм їх висвітлення

Педагоги

Жовтень-листопад 2015р.

Самоосвіта

4

Проведення співбесід, консультацій з питань вибору тем самоосвіти вчителів

Заст.директора з НВР

Керівники МО

Вересень жовтень 2015

Самоосвіта

5

Дослідження соціально-психологічного клімату в колективі

Практичний психолог

Вересень-листопад 2015

Засідання МР

6

Затвердження перспективного плану роботи над новою науково-методичною проблемою

Заст.директора з НВР

Жовтень 2015

Засідання МР

7

Ознайомлення педагогічного колективу з досягненнями психолого-педагогічної науки з проблеми, вивчення наявної науково-методичної літератури

Заст.директора з НВР

Заст.директора з ВР

Листопад 2015

Методичний бюлетень, виставки літератури

8

Створення у шкільному методичному кабінеті науково-методичного комплексу на допомогу учителям ( стенди, картотека літератури, методичні бюлетені тощо)

Заст.директора з НВР

бібліотекар, психолог

Вересень – грудень

2015

9

Педагогічні читання

«Гуманізація навчально-виховного процесу. Вивчення досвіду роботи освітніх колективів»

Заст.директора з НВР

Січень 2016

10

Поповнення виставки новинками педагогічної, методичної, психологічної та наукової літератури

Бібліотекар

Лютий 2016

11

Методичний семінар «Методична грамотність як умова успішної педагогічної діяльності»

Заст.директора з НВР

Керівники МО

Квітень 2016

Рекомендації

12

Результати

діяльності педагогічного колективу на початкових етапах роботи над науково-методичною проблемою. Анкетування, діагностика утруднень

Заст.директора з НВР

Керівники МО

Червень 2016

Засідання МР

13

Створення творчих груп з метою організації роботи над окремими аспектами проблеми

Заст.директора з НВР

Червень 2016

Засідання МР

Наказ

ІІІ етап

Практичне дослідження науково-методичної проблеми
2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 н.р.

Мета:
-
опрацювання змісту, засвоєння методик реалізації проблемної теми (упровадження елементів нових технологій у практику навчально-виховного процесу);
- реалізація змісту і завдань, створення власного досвіду (використання форм та методів роботи різних технологій навчання та виховання);
- апробація елементів обраних технологій у педагогічній діяльності;


№ з/п

Зміст

Виконавець

Дата

Узагальнення

1.

Оформлення довідниково-інформаційного методичного куточка з проблеми у методкабінеті школи

Заст.директора з НВР

Вересень, 2016

2.

Поновлення переліку рекомендованої літератури з проблеми

Бібліотекар

постійно

3.

Робота творчих груп учителів

Заст.директора з НВР

протягом 2016-2019рр.

Матеріали з досвіду роботи

4.

Проведення серії методичних семінарів з тематики:

- Активізація процесу пізнання учнів шляхом проектних технологій.

- Формування творчої особистості через нестандартні форми навчання.

- Інформаційно-комунікаційні технології у процесі викладання предметів основної школи

Заст.директора з НВР

Постійно (на осінніх канікулах)

Рекомендації

5.

Організація роботи постійно діючого психолого-педагогічного семінару “Особистісне зростання вчителя ”:

- Самоосвітня діяльність як форма підвищення науково-методичного рівня педагога.

- Портфоліо учителя. Узагальнення та систематизація педагогічних досягнень.

- Обмін досвідом – неодмінна складова професійного росту.

Заст.директора з НВР

Практичний психолог

Постійно (на зимових канікулах)

Рекомендації

6.

Організація і проведення серії відкритих уроків учителів, які розробляють окремі аспекти проблеми.

Заст.директора з НВР

Керівники творчих груп

Щороку

(лютий-березень)

Фестиваль «Відкритий урок»

7.

Організація і проведення серії лекцій для учителів з окремих аспектів проблеми:

- Педагогічна технологія, її види. Історичні аспекти педагогічних технологій

- Інноваційні технології та методи навчання. Поняття педагогічної інновації

- Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі

Заст.директора з НВР

Жовтень.

Січень.

Березень 2016-2017 н.р.

8

Участь учителів школи у конкурсах «Учитель року», «Педагогічна ярмарка» тощо

Учителі

Постійно

9

Обмін досвідом та майстер-класів на основі роботи учителів, що досягли успіхів у роботі над проблемою

Заст.директора з НВР

Керівники МО.

Щорічно

Наказ «Про організацію методичної роботи»

10

Проведення тематичних педагогічних рад:

- Шляхи гуманізації навчально-виховного процесу

- Гуманізація через упровадження новітніх технологій ключ до навчання та виховання нової особистості

- Формування компетентностей саморозвитку і самоосвіти учнів в умовах гуманізації навчально-виховного процесу

Заст.директора з НВР

Заст.директора з ВР

Керівники МО

Березень, 2016 р.

Березень, 2017р.

Березень, 2018р.

Протоколи

11

Семінар-практикум

«Використання сучасних форм і методів роботи у навчально-виховному процесі»

Заст.директора з НВР

Жовтень 2019

Рекомендації

12

Творчі звіти учителів за результатами роботи над проблемою

Заст.директора з НВР

Керівники МО

2019-2020 н.р.

Поновлення картотеки

досвіду

13

Проведення моніторингу навчальних досягнень учнів, виявлення рівня їх розвитку за результатами зрізів знань та діагностики

Адміністрація

Постійно

( травень)

Накази

ІV етап
Узагальнюючий етап

Підбиття підсумків роботи над проблемою 2019-2020 н.р.

Мета:
-
здійснення моніторингу динаміки змін навчально-виховного процесу;
- підбиття підсумків роботи над проблемою, оцінка рівня самореалізації вчителів;

- оприлюднення загальних підсумків впровадження проблемного питання, підготовка матеріалів з цього питання.

№ з/п

Зміст

Виконавець

Дата

Узагальнення

1

Проведення відкритих уроків і позакласних заходів

Учителі , класні керівники

Протягом року

Засідання МО

2

Презентації творчих звітів учителів за результатами роботи над методичною проблемою

Керівники МО

Березень 2020р

Засідання МО

3

Здійснення моніторингу професійних досягнень педагогів

Заст.директора з НВР

Практичний психолог

ІІ семестр

Засідання МР

4

Видання методичних буклетів, бюлетенів «З досвіду роботи»

Заст.директора з НВР

Керівники МО

Березень-квітень 2020

5

Випуск педагогічного альманаху за результатами впровадження проблеми школи, розміщення матеріалів на шкільному сайт, власних блогах вчителів

Заст.директора з НВР

Керівники МО.

Травень-червень 2020

6

Проведення підсумкової науково-методичної конференції

Заст.директора з НВР

Керівники МО

Червень, 2020

Протокол, рекомендац.

Кiлькiсть переглядiв: 555

Коментарi