• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Звіт директора школи

Основними документами, якими керувалася Ямпільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 протягом 2020-2021 навчального року були такі:

Конституція України;

Закони «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства»;

Національна доктрина розвитку освіти;

Концепція Нової Української Школи;

Концепція національно-патріотичного виховання;

Концепція громадянського виховання;

Концепція екологічної освіти;

Конвенція про права дитини;

Державний стандарт базової і повної середньої освіти;

Державний стандарт початкової загальної освіти;

Державна програма розвитку української мови та інших національних мов;

Комплексна програма профілактики і запобігання поширення алкоголізму, наркоманії, токсикоманії та СНІДу серед населення;

Національна програма патріотичного виховання, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства;

Програма правової освіти населення;

Програма розвитку гуманітарної сфери;

Програма розвитку і функціонування української мови;

Положення про середній загальноосвітній навчальний заклад;

Статут школи.

1. Стан і розвиток шкільної мережі.

Педагогічним колективом школи проведено відповідну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі. Станом на 1 вересня 2020 року було відкрито 12 класів, кількість учнів становила 256. Середня наповнюваність класів 21,3 учень. Протягом 2020- 2021 навчального року вибуло - 6, прибуло-11. Мова навчання-українська.

Протягом року організовувалось поглиблене навчання в 8 та 9 класах. На поглиблене вивчення української мови в цих класах надавалось по 4 години.

У 2020-2021 навчальному році школа працювала за філологічним профілем

( напрям - українська філологія). Профільне навчання організовувалось для учнів 10 та 11 класів.

2. Успішність за рік.

Учні 1-2 класів не оцінюються.

Початковий рівень: 10 – 5,3%

1-4 клас – 2

5-9 клас – 8

10-11клас – 0

Середній рівень: 105 – 53,8%

1-4 клас – 23

5-9 клас – 67

10-11 клас – 15

Достатній рівень: 62 – 31,9%

1-4 клас – 16

5-9 клас – 34

10-11 клас – 12

Високий рівень: 17 – 8,8%

1-4 клас – 5

5-9 клас – 8

10-11 клас – 4

Учнів, що отримали свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою - 0, нагороджених Золотою медаллю - 0 , нагороджених Срібною медаллю – 1.

3. Кадрова політика.

У 2020-2021 навчальному році в школі працювали 28 учителів, серед яких директор, заступник директора з навчально-виховної роботи, заступник директора з виховної роботи, педагог-організатор, практичний психолог, асистенти вчителя, вихователі ГПД, 1 сумісник. Протягом навчального року навчальний заклад був забезпечений кадрами на 100%.

Педагогічні працівники мають:

а) кваліфікаційні категорії

«спеціаліст вищої категорії» -6

«спеціаліст першої категорії» -8

«спеціаліст другої категорії» - 5

«спеціаліст» - 9

Всі вчителі мають фахову педагогічну освіту.

б) педагогічні звання

«Старший вчитель» -5

«Вчитель-методист» -0

в) за освітою

вища – 26

бакалавр – 2

До складу колективу школи входять 16 працівників обслуговуючого персоналу. Серед них: медична сестра -1, техпрацівники-3, двірник-1, завгосп-1, секретар та бібліотекар -1, кухня-4, сторож-2, робітник з обслуговування приміщень-2, відповідальний за газове господарство-1.

На опалювальний сезон протягом 2020-2021 навчального року на сезонну роботу наймалися 2 працівники: кочегар-1, оператор газової кательні-1.

4. Методична робота.

Методична робота навчального закладу здійснювалась відповідно до

наказів районного відділу освіти та наказу по школі «Про організацію і структуру методичної роботи у закладі у 2020-2021 н.р.» від 01.09.2020р. №91-ОД.

Педагогічний колектив закладу розпочав працювати над науково-методичною проблемою «Реалізація сучасних педагогічних технологій освіти на засадах компетентнісного підходу в контексті положень Нової української школи». Педагоги у своїй діяльності керувалися основними державними документами: Законом України “Про освіту”, Державною національною програмою “Освіта України ХХІ ст.” Національною доктриною розвитку освіти, Концепцією громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, Державними стандартами початкової та основної школи, концепцією Нова українська школа

Методична робота з вчителями була направлена на вирішення таких завдань:

- виконання наявних директивних і нормативних документів Міністерства освіти і науки України, облуправління освіти, відділу освіти РДА;

- реалізація науково-методичної проблеми;

- створення умов для оволодіння педагогами інноваційних методик з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу та виконання настанов нових стандартів освіти в умовах дистанційного навчання;

- підвищення професійної майстерності педагогів шляхом проведення методичних заходів з використанням інноваційних методів та форм;

- упровадження різних форм роботи з обдарованими та талановитими учнями, підвищення якості навчальних досягнень учнів із базових предметів;

- забезпечення психолого-педагогічного та науково-методичного

супроводу навчально-виховного процесу згідно сучасних нормативно-правових документів;

- сприяння обміну педагогічним досвідом, роботи по впровадженню передових ідей в практику.

З метою виконання поставлених завдань методична робота здійснювалася через такі структурні підрозділи та форми роботи: методична рада школи, шкільні методоб’єднання вчителів, педагогічні фахові конкурси та інш.

Управлінська діяльність закладу здійснювалась через роботу методичної ради, нарад при директорі та засідань педагогічної ради. Крім того, в управлінні педагогічним колективом значну роль відіграють шкільні МО, що діють на базі нашого навчального закладу.

У цьому році особлива увага приділялась методичною радою школи таким питанням:

- затвердження планів роботи, положень;

- робота шкільних м/о вчителів над загальношкільною проблемою;

- пошук активних і цікавих форм проведення уроку, в тому числі за дистанційною формою навчання;

- підсумки атестації педпрацівників

Протягом 2020-2021 н. р. було проведено 7 засідань педагогічної ради, 8 нарад при директорі, 3 психолого-педагогічних консиліуми .За результатами розроблено рекомендації.

Методичною радою , до складу якої входять : голова – Отрошок О.А., секретар – Потапенко Н.А., члени ради - Долгих Т.О., Донік Л.Л., Кожедуб О.М., Кривущенко Ю.О., Нагорна Д.В., Хочинова Л.Ф., проведено 4 засідання.

На базі закладу працює 3 ШМО: вчителів початкових класів, вчителів української мови та літератури, класних керівників. Протягом року проведено 12 засідань.

Найбільш активним у 2020-2021 н.р. було ШМО вчителів початкових класів, воно продовжило працювати над проблемою: «Вплив інноваційних технологій на розвиток творчих здібностей».

Педагоги продовжили брати участь в інноваційних і дослідно-експериментальних проектах різних рівнів:

- участь у освітньому проекті «На Урок»: 18 педагогів ( Гайворонський Г.М., Гладій О.О., Гордієнко Н.І., Демич І.С., Донік Л.Л., Кожедуб О.М., Корнюшко М.С., Кривущенко Ю.О., Лозовик Н.О.,Лунь О.М., Марченко С.М., Мороз О.В., Овчаренко Н.М., Отрошок І.О., Отрошок О.А., Пльосіна О.О., Репех Н.А., Хочинова Л.Ф.) https://naurok.com.ua/school/1219;

- участь у роботі освітнього порталу «Всеосвіта» - 10 педагогів (Босак Н.Є., Гладій О.О., Гордієнко Н.І., Долгих Т.О., Кожедуб О.М., Кривущенко Ю.О., Лунь О.М., Нагорна Д.В., Отрошок О.А., Овчаренко Н.М.);

- участь у Всеукраїнських інтернет-олімпіадах «На Урок» (Кожедуб О.М., Отрошок О.А., Овчаренко Н.М., Гладій О.О., Донік Л.Л., Марченко С.М., Отрошок І.О.);

- участь у Всеукраїнських інтернет-олімпіадах «Всеосвіта» (Отрошок О.А., Гладій О.О.).

Активно упроваджують інформаційно-комунікаційні технології в освітній процес педагоги:

Гладій О.О., учитель української мови та літератури, залучення учнів до участі в інтернет-олімпіадах «На Урок»; використання матеріалів студії онлайн-освіти EdEra , використання власного блогу https://23olga-gladij09.blogspot.com/

Кожедуб О.М., учитель англійської мови, залучення учнів до участі в інтернет-олімпіадах «На Урок»; використання власного блогу https://olenakozhedub.blogspot.com/

Лозовик Н.О., учитель історії, залучення учнів до участі в інтернет-олімпіадах «На Урок»; використання власного блогу https://vaseleca.blogspot.com/

Овчаренко Н.М., учитель фізики та інформатики: створення та використання тестових завдань через Googl Форми; презентацій – Googl Презентації; використання власного сайту https://sites.google.com/site/myfizikatainformatika/portfolio та блогу http://nataovcharenko.blogspot.com/?m=1; залучення учнів до участі в інтернет-олімпіадах «На Урок»

Отрошок І.О. учитель зарубіжної літератури, залучення учнів до участі в інтернет-олімпіадах «На Урок»; використання власного блогу https://litirina22november.blogspot.com/.

Отрошок О.А., учитель української мови та літератури: створення та використання тестових завдань через портали «На Урок», Triventy, Googl Форми; ментальних карт – Coggle.it; хмар слів - Tagul Clouds Word Art; презентацій – Google Презентації; використання власного блогу https://olga-otroshok.blogspot.com/p/blog-page_69.html ; можливостей Learning Apps.org та Lino it; залучення учнів до участі в інтернет-олімпіадах «На Урок» та «Всеосвіта».

Крім того, в умовах дистанційного навчання усі педагоги-предметники, які викладають у 5-11 класах працюють з учнями у системі Google Клас та Google Meet. Учителі початкових класів здійснювали дистанційне навчання, використовуючи інші можливості інтернет-ресурсів та доступних гаджетів.

Психологічна підтримка методичної роботи здійснювалася практичним психологом школи Нагорною Д.В.

Педагоги підвищували свою педагогічну майстерність, беручи активну участь у семінарах, вебінарах, конференціях, що організовувалися в районі та різними освітніми порталами «На Урок», Всеосвіта, EdEra, Prometheus. Крім того, протягом навчального року учителі підвищувати педагогічну майстерність та кваліфікацію при СОІППО згідно з графіком проходження курсової перепідготовки

Організаційно-методична робота здійснювалась відповідно до затвердженого плану методичної роботи.

Педагоги закладу підтвердили свою фахову здатність у ході атестації, за результатами якої Отрошок І.О. підтвердила кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та звання «старший учитель», Гордієнко Н.І., учитель початкових класів, підтвердила кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії», Репех Н.А. учителю початкових класів, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії». У рамках позачергової атестації Гладій О.О., учитель української мови та літератури, підвищила кваліфікаційну категорію та підтвердила кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії»

Недоліком роботи є те, що мало хто із учителів – предметників бере участь у фахових заходах та конкурсах. Так, лише Гладій О.О. та Отрошок О.А. учителі української мови та літератури, брали участь у конкурсах навчальних розробок «Учительська десятка» від освітнього проекту «На Урок».

Також протягом навчального року тільки 4 педагоги школи ( Гладій О.О. Овчаренко Н.М., Отрошок І.О., Отрошок О.А.) ділилися власними педагогічними надбаннями та здійснювали електронні публікації на освітньому порталі «На Урок» , а два педагоги ( Гладій О.О. та Долгих Т.О. публікувалися на освітній платформі Всеосвіта. Усі вказані педагоги мають подяки та грамоти за поширення педагогічного досвіду.

Робота з обдарованою учнівською молоддю здійснювалась згідно з планом роботи школи.

Згідно розділу плану «Інформаційно-просвітницька діяльність» було передбачено видавництво міні-публікацій, але з різних причин здійснити видання усіх запланованих робіт не вдалося.

У рамках експертно-діагностичної діяльності закладом проводились моніторинги рівня навичок письма( української мови) учнів 3-4 класів, з української мови та літератури учнів 5-11 класів, знань учнів 5-11 класів з української мови, знань учнів 5-11 класів з української літератури, математичних умінь та навичок та навичок читання вголос учнів 1-4 класів. Крім того, здійснювалося вивчення стану викладання української мови та літератури, зарубіжної літератури, історії України, інформатики в школі та тематичне вивчення окремих питань з різних предметів, здійснювався контроль за станом ведення журналів та відповідністю календарного планування освітнім програмам. На наступний рік перенесено вивчення стану викладання біології та деякі тематичні питання у зв’язку з дистанційною формою навчання.

У наступному навчальному році керівникам шкільних МО необхідно продовжити роботу по організації та проведенню предметних тижнів, передбачити різні форми їх проведення, з метою зацікавлення учнів вивчення навчальних предметів інваріантної частини робочих планів

Потрібно покращити роботу по взаємовідвідуванню уроків учителями.

Не у повному обсязі був виконаний план розділу «Інформаційно-просвітницька діяльність». Ще недостатньо висвітлюється робота педагогічного колективу на сторінках районної інтернет-газети та веб-сайту

Учительський колектив має достатній потенціал для творчої роботи, підвищення показників.

Найважливіші проблеми в організації та управлінні методичною роботою в закладі на даному етапі:

1. Відсутність належного фінансування.

2. Пошук ефективних форм організації методичної роботи з педагогами в умовах дистанційного навчання.

3. Поширення педагогічного досвіду вчителів школи у ЗМІ та фахових журналах

4. Підвищення якості навчальних досягнень учнів з базових предметів, результативності участі в олімпіадах

5.Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у процес навчання та виховання школярів.

6. Забезпечення матеріально-технічної бази навчально-виховного процесу комп’ютерною та мультимедійною технікою.

Методичну роботу необхідно спрямувати на вирішення зазначених завдань.

5.Травматизм

Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначений відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці.

Серед учнів протягом навчального року зафіксовано 2 випадки травматизму під час навчального року . Травмувалися учні середньої ланки. Комісія виявила, що причинами нещасних випадків були необережність та порушення правил поведінки учнем.

Серед працівників школи випадків травматизму не зафіксовано.

З учнями школи систематично проводились бесіди та інструктажі з БЖ, а також перед кожними канікулами, тривалими святковими днями та позаплановими заходами проводилися цільові та позапланові інструктажі, відмітки про які фіксувалися в журналах реєстрації інструктажів. Кожним учителем - предметником проводився інструктаж перед виконанням завдання лабораторної та практичної роботи, зміною видів діяльності на уроках трудового навчання, фізичної культури. Своєчасно проводилися цільові інструктажі з дітьми перед виїздом за межі школи: екскурсії, спортивні змагання, олімпіади. Класні керівники проводили профілактичні бесіди щодо запобігання дитячого травматизму.

Протягом року організовано навчання по відпрацюванню дій учасників навчально - виховного процесу під час стихійного лиха. У травні організувалось об’єктове тренування.

6.Фінансово-господарська діяльність:

Основним джерелом надходження коштів у 2020-2021 навчальному році є батьківська спонсорська допомога.

До закладу надійшло коштів від батьків 23640 грн. Витрачено 25000грн . Допомога спонсорів -1360.

Основні категорії, по яким відбувалися витрати такі:

Будівельні матеріали – 2130

Лако – фарбові – 3000

Медикаменти – 1200

Послуги зв’язку – 250

Пальне,утримання автобуса – 800

Кондитерські вироби – 500

Канцелярія – 340

Дератизація та дезінфекція – 1200

Господарчі товари 2000

Гігієнічні засоби – 1200

Утримання оргтехніки-780

Інвентар на харчоблок-700

Стенд-480

Полички для кубків- 800

Арматура для виготовлення перил на східці у початкову школу-9620

Витрачено всього – 25000

Щиро вдячна всім батькам, що надавали спонсорську допомогу.

Протягом минулого навчального року школі надавали матеріальну допомогу такі підприємці:

Козуб Анна Олександрівна

Тимошенко Тетяна Миколаївна

Черторижська Валентина Леонідівна

Помошник Любов Михайлівна

Бакун Олена Анатоліївна

7. Робота з обдарованими:

Відповідно до плану роботи школи, наказу «Про організацію роботи з обдарованими дітьми у 2020-2021н.р.» від 01.09.2020 №89-О з метою виявлення, підтримки та розвитку творчих здібностей обдарованої молоді у закладі протягом року була проведена значна робота.

Складено план роботи із обдарованою та здібною молоддю на 2020-2021 н.р.

У закладі запроваджено поглиблене вивчення української мови у 8-9 класах за рахунок додаткових годин із варіативної частини навчального плану. Учні 10-11 класів навчаються за програмами філологічного профілю, напрям українська філологія. За рахунок годин варіативної складової навчального плану організовано вивчення факультативних курсів «Орфографічний практикум» (1 година на тиждень) для учнів 10 класу, «Практикум із синтаксису української мови» (1 година на тиждень) для учнів 11 класу.

На базі закладу протягом року працювали гуртки: екологічний (Потапенко Н.А.), волейбольний ( Лунь О.М.), «Проба пера» (Кривущенко Ю.О.). Крім того, налагоджено співпрацю з відділенням футболу Ямпільської ДЮСШ . Активно відвідують учні ізостудію «Полісяночка», вокальний ансамбль «Росинки» , народний хореографічний ансамбль «Сувенір» при РБДЮ, зразковий аматорський хореографічний гурток при РБК «Альянс».

На початку навчального року було поновлено банк даних «Обдарованість», кількість обдарованих учнів становить – 32,7 % від загальної кількості учнів школи, психологом школи проведено діагностування з метою визначення типу обдарованості дітей.

Згідно з планом роботи протягом року проведено такі організаційні форми роботи:

- поновлено банк даних «Обдарованість» ( 76 учні – за результатами 2019-2020 н.р);

- створено банк матеріалів по підготовці учнів до олімпіад та конкурсів;

- сплановано роботу учителями-предметниками зі здібними та обдарованими учнями по підготовці їх до участі у конкурсах та олімпіадах;

- проведено шкільні етапи з предметних олімпіад та конкурсів, переможці були направлені на районні етапи.

Здійснюється психологічний супровід роботи з обдарованими учнями з боку психолога школи Нагорною Д.В.. Нею проведено міні-тренінги з метою навчити учнів презентувати себе, знімати внутрішнє напруження під час конкурсів та інш., постійно здійснюється консультування учнів та вчителів з питань роботи з особливими учнями.

У закладі діють та оновлюються стенди « Дошка пошани», «Наша гордість», «Наші досягнення», «Спортивні досягнення», «Майбутні зірки естради, пензля та пера».

Досягнення учнів обов’язково висвітлюються на сайті школи у рубриці «Новини», «Наша гордість» та оголошуються на загальношкільних лінійках, де відбувається вітання переможців та учасників конкурсів та олімпіад, вручення грамот, подяк, солодощів , придбаних на кошти спонсорів закладу.

За результатами І семестру учні, які закінчили навчання на високому рівні традиційно отримують одноразові стипендії ( учні середньої та старшої ланок) та додаткові новорічні подарунки ( учні початкових класів), придбані за кошти спонсорів.

У шкільних етапах олімпіад з базових предметів взяли участь 204 учнів, що становить 80,3% від загальної кількості учнів школи, з них 38 учнів були направлені для участі у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін ( 18,6% від учасників шкільного туру). Але у зв’язку з епідемічною ситуацією в країні районні етапи олімпіад не походили.

У 2020-2021 році школярі були залучені до участі в дистанційних та деяких конкурсах і мають такі досягнення :

Предметні конкурси:

* Всеукраїнська предметна олімпіада «Олімпус – Осіння сесія 2019» (19 учасників ( 4 з української мови, 4 з української літератури, 8 з біології , 3 з географії), із них 5 переможців ( з 1 по 10 місце), отримали книги в нагороду з української літератури за 2 місце Остапенко Ю. , учениця 9 класу та за 4 місце Лукашова Н., учениця 6 класу);

* Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок» : залучено 145 учасників 4-11 класів ( 10 з математики, 55 з української мови та літератури, 7 з англійської мови , 26 із зарубіжної літератури, 40 з інформатики, 7 учні початкових класів), із них 33 переможці ( 7 із української мови та літератури, 5 з математики, 7 із зарубіжної літератури, 11 з інформатики, 3 з англійської мови);

Конкурси мовно-літературного спрямування:

* районний етап обласного літературний конкурс «Проба пера» (ІІІ місце - Тачкова Я. у номінації «Проза»);

* Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник- 2021» - 18 учасників, учні 2,4,5 та 8 класів ( диплом ІІІ ступеня регіонального рівня – 1 учень, сертифікати та дипломи учасників – 17 учнів ;

* Всеукраїнський конкурс «Слово до слова»» від проєкту «На Урок» ( 61 учасник, 7 переможців);

* Всеукраїнський конкурс «150 імен Лесі Українки» від проєкту «На Урок» ( 10 учасників, 2 переможці);

* Всеукраїнський конкурс «# ТГШ 207 : Таємниця генія Шевченка» від освітнього проєкту «На Урок» ( 14 учасників, 5 переможців)

Конкурси творчо-естетичного спрямування:

* Міжнародний онлайн-конкурс образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва «Симфонія кольорів –Самоцвіти» ( 10 переможців);

* Міжнародний багатожанровий конкурс «Зоряні вогні Нью-Йорка » ( ІІІ місце – Лях Валерія, учениця 7 класу);

* V відкритий районний фестиваль-конкурс акторської майстерності «Дивосвіт» (ІІІ місце – Кузьменко Владислав, учень 7 класу);

* районна виставка творчих здобутків юних майстрів народних ремесел ( номінація « Вишивка бісером» - І місце – Насеннік Дар’я, учениця 10 класу; номінація «Солоне тісто» - ІІ місце – Шулєпова Дар’я, учениця 4 класу; номінація «Вироби з бісеру з використанням дроту» - ІІ місце – Ігнащенко Катерина, учениця 3 класу, ІІІ місце – Бугрим Вікторія , учениця 3 класу; номінація «Вишивка» - І місце - Насеннік Дар’я, учениця 10 класу; номінація «Вишивка стрічками» - ІІІ місце – Прохоренко Кристина , учениця 3 класу; номінація «Прикраси з бісеру» - ІІ місце – Чернова Вероніка, учениця 6 класу.

* Всеукраїнська онлайн-виставка дитячого малюнка «Досить чекати – давайте малювати» (18 учасників);

*Міжнародний дистанційний конкурс «Самоцвіти – країна безмежних можливостей» ( ІІ місце – Насеннік Дар’я, Хоменко Дарина, Шматок Віктрія);

*Міжнародний конкурс «Racconto di primavera» (номінація «Естрадний вокал» ІІ місце – Лях Вікторія,, учениця 7 класу, ІІІ місце – Суковська Марія, учениця 5 класу та Рябуха Марія, учениця 8 класу);

*районний етап Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості «Чисті роси» (номінація «Художнє виконавство-вокал. Перлини Полісся» : І місце – Мороз Дар’я, учениця 11 класу, ІІ місце – Кузюра Тетяна, учениця 5 класу, ІІІ місце – Нестеренко Роман, учень 6 класу, Фандікова Олеся, учениця 8 класу);

Конкурси екологічного спрямування:

* конгрес депутатів районної учнівської природоохоронної ради на тему «Планетерне народногосподарське значення лісу» ( Подлозна Анна (10 кл) – ІІ місце);

*районний етап обласного конкурсу «Знай і люби свій край» ( 8 учасників);

Конкурси ( змагання) національно-патріотичного спрямування:

* районний етап Всеукраїнського конкурсу плаката «Я– Україна!» ( ІІІ місце – Павленк Віолетта, учениця 10 класу);

* Всеукраїнський різдвяний онлайн - конкурс «Зимові свята в традиціях нашого народу» освітнього проєкту «На Урок» ( 13 учасників, 6 переможців);

Конкурси ( змагання) спортивного спрямування не проводилися у зв’язку з епідеміологічною ситуацією

На початку навчального року була передбачена та спланована гурткова робота, складено графіки проведення предметних тижнів , місячників та декад виховного спрямування. Протягом року були проведені всі заплановані місячники та декади, з предметних тижнів були проведені олімпійський тиждень, з відкриттям шкільної спартакіади школярів, тиждень фізики та інформатики, тиждень англійської мови, тижні правових знань, Шевченківські дні. У зв’язку з епідеміологічною ситуацією в країні та карантином заходи заплановані на березень - травень не були проведені.

Протягом року здійснювалась управлінська діяльність з питань роботи з обдарованими та здібними учнями

- накази;

- засідання ШМО учителів початкової школи та учителів української мови та літератури

Питання роботи з обдарованими та здібними учнями висвітлюється на шкільному сайті у рубриках «Новини» та «Наша гордість», там розміщується банк даних на обдарованих учнів.

Протягом наступного навчального року планується посилити та удосконалити роботу вчителів із організації та проведення предметних тижнів, з метою зацікавлення учнів вивченням предметів природничого циклу та предметів естетичного спрямування.

Крім того , необхідно удосконалити роботу по організації та проведенню шкільних етапів учнівських олімпіад з базових дисциплін, підготовці учнів до участі у предметних олімпіадах, залученню учнів до участі в різноманітних онлайн-олімпіадах та конкурсах, потрібно більше уваги приділяти творчим видам робіт, учити дітей естетично оформлювати свої творіння, критично ставитися до власних робіт.

Додаткової матеріальної підтримки потребує поповнення бази науково-методичної літератури, передплати періодичних видань для вчителів з метою покращення роботи з обдарованими учнями в закладі.

8. Виховна робота

Відповідно до плану виховної роботи школи на 2020-2021 навчальний рік, плану районних заходів у закладі протягом навчального року була проведена значна виховна робота адміністрацією школи, класними керівниками, вихователями групи продовженого дня, медичним працівником і практичним психологом школи.

У навчальному закладі розроблені та проводилися заходи з реалізації Закону України «Про захист суспільної моралі», Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини», Національної компанії «Стоп насильству», програми по подоланню безпритульності, «Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді» (далі Концепція), «Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді», методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах, «Плану заходів національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2018-2020 роки».

Протягом навчального року у школі проводилася низка загальношкільних і позакласних виховних заходів під час місячників і тижнів, а саме:

місячник безпеки руху «Увага, діти на дорозі!» (вересень 2020 р.);

місячник національно-патріотичного виховання «Виховуємо громадянина» (жовтень 2020 р.);

місячник протипожежної безпеки (листопад 2020 р.);

місячник військово-патріотичного виховання (грудень 2020 р.);

місячник природоохоронної роботи (квітень 2020 р.).

Тижні, проведені протягом навчального року:

Олімпійський тиждень у рамках відзначення Дня фізичної культури і спорту (01.09-05.09),тиждень протипожежної безпеки «Сірничок малий, а біда велика» (14.09-18.09), тиждень трудового виховання (28.09-02.10), тиждень правових знань «Права людини починаються з прав дитини!» (05.10-09.10), тиждень національно-патріотичного виховання «Я українець!» (12.10-16.10), тиждень профорієнтаційного виховання «Ми обираємо стежку життя» (27.10-30.10), тиждень безпеки дорожнього руху (02.11-06.11), тиждень безпеки життєдіяльності «Про вогонь нам треба знати, з ним не можна жартувати» (09.11-13.11), тиждень історії (16.11-20.11), тиждень фізики, математики та інформатики (23.11-27.11), тиждень військово-патріотичного виховання (01.12-04.12), Всеукраїнський тиждень права «Права людини!» (07.12-11.12), тиждень доброчинності (14.12-18.12), тиждень «Краса врятує світ» (25.01-29.01), тиждень сприяння здоровому способу життя «Зроби свій вибір на користь здоров’ю» (01.02-05.02), тиждень морально-етичного виховання (08.02-12.02), тиждень зарубіжної літератури та англійської мови (15.02-19.02), тиждень профорієнтаційного навчання «Всі професії важливі» (22.02-26.02), тиждень дитячої та юнацької книги (01.03-05.03), тиждень родинного виховання (15.03-19.03), тиждень підведення підсумків загонів ДКО «Молода січ» (17.05-21.05), тиждень правових знань «Моя повноцінна сім’я» присвячений Міжнародному дню захисту дітей (24.05-28.05), тиждень культури спілкування (31.05-04.06).

Виховні заходи проводилися, виходячи з основних напрямів виховної роботи, таких як:

1. національно-патріотичне виховання;

2. громадянсько-правове виховання;

3. морально-етичне виховання;

4. художньо-естетичне виховання;

5. трудове, професійне виховання;

6. екологічне виховання;

7. фізичне виховання та утвердження здорового способу життя.

Перший напрям – національно-патріотичне виховання

З урахуванням «Плану заходів національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2018-2020 роки» від 19.04.2018 року № 296-ОД, було розроблено План виховної роботи на 2020-2021 н.р. нашого закладу, згідно якого проводилися тижні знань із використанням різноманітних форм роботи, а саме:

Тиждень національно-патріотичного виховання « Я – українець!» (12.10-16.10):

випуск стінгазети «Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки Україну!» (5-11 кл.);

– виховні години: «Знай і поважай Герб, Прапор і Гімн своєї Батьківщини» (1 кл.); «Славетні українці» (2 кл.); «Ми всі – єдина сім’я» (3 кл.); «Одна-єдина на цілім світі...» (4 кл.); «Ми – творці власного життя» (5 кл.); «І синє небо, і жовте колосся» (6 кл.); «Україна від козацьких часів до сьогодення» (7 кл.); «Трагедії українського народу» (8 кл.); «Громадянське суспільство – гарантія дотримання прав людини» (9 кл.); «Славетні постаті України» (10 кл.); «Що означає бути патріотом?» (11 кл.).

Тиждень історії (за окремим планом) (16.10-20.10).

Тиждень військово-патріотичного виховання (01.12-04.12):

– конкурс листівок-привітань (1-11 кл.);

– виховні години: «Люблю тебе, моя Вітчизно!» (5-11 кл.)

– усна презентація «Військові у моїй родині» (9 кл.)

Тиждень доброчинності (16.12-20.12):

– виховні години: «Вихованість – багатство душі» (5 кл.); «Ласкаво просимо, любі гості!» (6 кл.); «Гроші в нашому житті» (7 кл.); «Цей примхливий містер етикет» (8 кл.); «На те ми люди, щоб добро творити» (9 кл.); «Мораль і закон» (10 кл.); «Мораль у сучасному світі молоді» (11 кл.);

– практичні заняття «Школа ввічливості» (5-7 кл.).

Тиждень морально-етичного виховання (08.02-12.02):

– радіопередача «Сьогодення нашої країни»;

– виховні години:

«Моральність і людина» (1-2 кл.);

«Суспільна мораль як система цінностей» (3-4 кл.);

«Етика й мораль як регулятори людської поведінки» (5-6 кл.);

«Загальнолюдське і національне в моралі» (7-8 кл.);

«Моральна поведінка як принцип» (9 кл.);

«Чи знаєш ти про юридичні наслідки від порушення морально-етичних норм» (10-11 кл.).

Проведено святкування та відзначення національних народних та державних свят, подій в історії України, а саме:

Відзначення 75-ї річниці завершення Другої світової війни (02 вересня):

– загальношкільна виставка квіткових композицій, присвячена 77-річниці з дня визволення селища від німецько-фашистських загарбників «Ямпільщино, рідна моя!» (5-11 кл.);

– радіопередача «Українські пісні про патріотизм українців і трагедію війни» до відзначення 75-ї річниці завершення Другої світової війни (5-11 кл.);

– інформаційна хвилинка про День пам’яті примусово виселених українців протягом 1944-1951 рр. (5-11 кл.).

День партизанської слави (23 вересня):

– година спілкування «З Україною в серці!» (1-4 кл.), «Стежками українських партизан» (5-7 кл.), «Місце партизанського руху на шляху до перемоги у Другій світовій війні» (10-11 кл.);

– операція «Обеліск».

День захисника України та День Українського козацтва (13 жовтня):

– святковий збір ДКО «Молода Січ». Прийом у козаки учнів 5 кл.;

– бесіда: «Де козак, там і сила» (4 кл.), «День захисника України. День українського козацтва. Витоки цих свят. Визначні козаки України» (8 кл.), «Трагедії українського народу» (8 кл.), «Що означає бут патріотом?» (11 кл.);

– виховна година «Державні символи України» (5-6 кл.), «Славетні постаті України» (10 кл.);

– засідання круглого столу «Символи України – міфи і реальність» (7 кл.);

– фото-виставка «Героїв країна – моя Україна!» (9 кл.).

День визволення Украйни від фашистських загарбників (25 жовтня):

– година спілкування «Життя не вічне – вічні цінності людські» (1-4 кл.);

– перегляд відеофільму про визволення України від фашистських загарбників: «Дума про Ковпака» (5-6 кл.);

– перегляд відеофільму «В бой идут одни старики» (8 кл.);

– урок-реквієм «Пам’ятаємо!» до Дня визволення України від фашистських загарбників (9 кл.);

– бесіда «Славетні постаті України» (10 кл.);

– екскурсія до шкільного музею «Сторінками історії» (11 кл.);

– тематична виставки в шкільній бібліотеці, присвячена воїнам Ямпільщини.

День української писемності та мови (09 листопада):

– конкурс читців «Про мову» (1-11 кл.);

– година спілкування «Повага до рідної мови» (5-6 кл.), «Шануймо рідне слово» (11 кл.);

– виховна година, присвячена Дню писемності «Історія виникнення письма» (7 кл.);

– перегляд відеоролику «Спілкуйся серцем. Спілкуйся українською» (8 кл.);

– свято «О слово рідне, що без тебе я!» (9 кл.);

– гра-експрес «Що ти знаєш про Україну?» (10 кл.)

День Гідності та Свободи (20 листопада):

– виховні години: 1-4 кл. «Україна – моя Батьківщина!»; 5 кл. «Мамо, я не повернусь…»; 6 кл. «Вічна пам’ять героям!»; 7 кл. «Небесна Сотня: Герої не вмирають!»; 8 кл. урок-пам’яті «Україна пам’ятає!»; 9 кл. «Небесна Сотня… Наші земляки!»;

– відео-урок «Шлях у вічність Небесної Сотні!» (10-11 кл.).

День пам’яті жертв Голодоморів (27 листопада):

– години спілкування «Великі жертви твої, Україно!» (1-4 кл.);

– урок-реквієм «День пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 рр.» (5-11);

– акція «Запали свічку пам’яті»;

– постійно діюча виставка «Тяжкий 33-й …»

День збройних сил України (04 грудня):

– спортивні змагання (1-4кл.);

– конкурс листівок-привітань (5-11 кл.);

– конкурсна програма «Нумо, хлопці!» (5-7 кл.), «Козацькі забави» (8-11кл.).

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (14 грудня):

– виховні години: «Професія – пожежник» (1-4 кл.); «Незабудемо подвиг пожежників Чорнобиля» (5-7 кл.); «З історії пожежної охорони» (8 кл.); «Подвиг пожежників ЧАЄС» ( 9 кл.); «Подвиги героїв-пожежників» (10 кл.); «Пожежник-рятувальник – професія почесна» (11 кл.);

– тематична виставка в шкільній бібліотеці «Чорнобиль – біль наш довічний»;

– тренінгові заняття «Надання першої медичної допомоги при пожежі» (10-11 кл.).

Міжнародний день пам’яті жертв голокосту (27 січня):

– години пам’яті: «Сказати хочу стільки та мовчу… Я в пам’яті запалюю свічу»

– виховні години: «Скорботна свічка пам’яті святої» (1-4 кл); «Пам’ять во спасіння» (5-7 кл.); «Голокост – трагедія всесвіту» (8-9 кл.); «Голокост – трагедія і героїзм» (10-11 кл.);

– виставка-реквієм: «Пам’яті жертв Голокосту».

День пам’яті героїв Крут (29 січня):

– тематичні бесіди «Страшно вмерти, але ще страшніше загинути марно» (5-11 кл.).

Вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні (19 лютого):

– радіопередача «Герої не вмирають»;

– перегляд кінофільму про події 20 лютого 2014 року (10-11 кл.);

– інформаційна хвилинка «Останній день життя героїв» (9 кл.);

– виховні години: «Вічна Вам пам’ять» (1-3 кл.); «Ми пам’ятаємо…» (4 кл.); «Вони загинули за Україну» (5 кл.); «Вони були молодими» (6 кл.); «Україна починається з тебе» (7 кл.); «Герої Небесної сотні» (8 кл.);

– виставка літератури «Герої наших часів»;

– екскурсія до дитячої бібліотеки: година пам’яті «Нові часи – нові герої» (10кл.).

День пам’яті та примирення та День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (08 травня – 09 травня):

– тематичні виховні години «Урок звитяги» (в режимі онлайн): «Свято Перемоги» (1-2 кл.), «Діти у роки війни» (3 кл.), «Книги про героїв війни» (4 кл.), «Дзвони пам’яті» (5 кл.), «Ніхто не забутий, ніщо не забуто» (6 кл.), «Уклін жінці-воїну» (7 кл. ), «Пам’ятаємо про подвиг наших воїнів» (8 кл.), «Невідомі сторінки війни» (9 кл.), «Ціна Перемоги» (10 кл.), «Перший день війни»(11 кл.);

– операція «Обеліск»;

– перегляд матеріалів, що можуть прояснити історичні події, на сайті Міністерства у справах ветеранів України (https://mva.gov.ua/) або за посиланням: https://cutt.ly/9bqebFC

Сформовано єдину базу дат, подій та постатей, які мають вагомий вплив на національно-патріотичне виховання дітей та молоді, а саме:

Міжнародний день миру (21 вересня):

– акція «Долоньки миру» (1-11 кл.);

– виховна бесіда: «За мир у всьому світі!» (2 кл.);

– усний журнал «Ми за мир на всій планеті» (3 кл.);

– виховний захід « Голуб миру» (4 кл);

– бесіда по запобіганню жорстокої поведінки серед однолітків (9 кл.), «День миру: історія виникнення, звичаї та традиції пов’язані з цим днем» (7 кл.);

– година спілкування «Дружба, мир – це …» (8 кл.);

– круглий стіл «Що означає «жити в мирі?» (9 кл.).

Міжнародний день людей похилого віку та День ветерана (01 жовтня):

– урок до Дня людей похилого віку «Поспішайте робити добро» (1-4кл.);

– бесіди на тему: «Хто про старих дбає, той гідною людиною зростає» (5 кл.); «Зроби добро, щоб потім не картав себе» (6 кл.); «Мудрі та багаті літами»(7-9 кл.); «Ви людські долі світлими робили і відкривали їм щасливе майбуття» (10-11 кл.).

Міжнародний день інвалідів (03 грудня):

– виховна година «Сім’я, родина» (1 кл.), «Доброта і милосердя у твоєму житті» (2 кл.); «Як живеться сьогодні інвалідам ?» (8 кл.), «Нехтуєш здоров’ям – станеш інвалідом» (10 кл.), «Люди з особливими потребами поруч з нами» (9 кл.);

– година спілкування «Милосердя і любов до ближнього» (11 кл.).

Шевченківські дні (09-12 березня):

– тематичні години спілкування: «Спадок великого Кобзаря» (1-4 кл.); «Пам’ятні дати життя поета» ( 5-6 кл.); «Нам не забути Шевченка» (7-8 кл.); «Шевченко вічний, як народ» (9 кл.); «Шевченко – син кріпака, що став володарем у царстві духа» (10-11 кл.)

– конкурс декламаторів поезії Т.Г. Шевченка;

– загальношкільна газета «Шевченко – геніальний український поет, художник, мислитель»;

– виставка у бібліотеці творів Т.Г. Шевченка.

Вшанування пам’яті Василя Стефаника (11-14 травня)

– фільм «Камінний хрест» (10-11 кл.);

– круглий стіл із учнями 10-11 класів «Новаторство В.Стефаника в літературі»;

– виставка літератури в шкільні бібліотеці «Василь Стефаник: сила справжнього таланту».

В контексті Євроатлантичної інтеграції України:

– інформаційна хвилина: «НАТО – міжурядова організація у світі» (5-8 кл.);

– інформаційна хвилина: «Що я знаю про Стратегічний оборонний бюлетень» (9-10 кл.);

– дискусія на тему: «Україна – НАТО: за і проти» (9-11 кл.);

– година обговорення курсу євроатлантичної інтеграції України (9 кл.);

– година спілкування «Перспективи розвитку співробітництва України й НАТО на сучасному етапі» (10-11 кл.);

– книжкова виставка у шкільній бібліотеці «Україна і НАТО».

Бойові дії на території інших держав (І семестр):

– операція «Обеліск» (11 кл);

– виховна година-дискусія «Патріотизм, що це?» (10 кл.);

– перегляд кінофільму про Афганістан (10-11 кл.);

– книжкова виставка «Афганістан – то біль і смуток, чиєсь обірване життя».

День вшанування учасників бойових дій на території інших держав (12 лютого):

– виставка літератури «Герої наших часів» (присвячена людям, які здійснили подвиг у наш час);

– перегляд кінофільму про Афганістан (10-11 кл.).

07 червня здобувачі освіти 10-11 класів взяли участь у навчальних стрільбах з автомата Калашникова, що відбулися в урочищі Кудрин Яр біля м. Глухова.

Другий напрям – громадянсько-правове виховання

Протягом навчального року діяв штаб профілактики правопорушень Ямпільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1, створений згідно наказу директора школи від 31.08.2020 року № 86-ОД „Про створення штабу профілактики правопорушень“. Головою штабу є директор школи Лариса Федорівна Хочинова. Заступником голови штабу є заступник директора з виховної роботи Наталія Анатоліївна Потапенко. Визначено членів штабу, а саме: заступник директора з НВР О.А. Отрошок; педагог-організатор А.В. Товстуха; практичний психолог, класний керівник 5 кл. Д.В. Нагорна; класний керівник 10 кл. Т.О. Долгих; голова шкільного батьківського комітету О.М. Школьна; член учкому – учень 10 класу Станіслав Мінтус; інспектор поліції – П.А. Поліщук (за згодою).

Робота штабу була спрямована на підвищення рівня правової освіти серед учнів школи; профілактику девіантної та асоціальної поведінки, соціальну адаптацію учнів групи «соціального ризику». З метою попередження негативних проявів поведінки в учнівському середовищі, організації просвітницької діяльності серед учнів, батьків та осіб, які їх заміняють штабом за навчального року була проведена така робота: поновлений банк даних дітей схильних до правопорушень; проводилася профілактична групова та індивідуальна робота з учнями з метою запобігання вчинення протиправних дій та проявів жорстокої поведінки; профілактична робота з батьками із залученням психолога, лікаря-нарколога, представника кримінальної міліції у справах неповнолітніх з метою запобігання дитячої бездоглядності та жорстокого поводження з дітьми; розроблені заходи по виконанню комплексної програми щодо профілактики правопорушень; організована соціально-педагогічна допомога учням і сім’ям, які потребують особливої уваги; сплановані заходи з проведення Національної компанії «Стоп насильству!». Для більшої координації дій розроблений і здійснюється план спільних дій Ямпільської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 та Ямпільського відділення поліції (смт. Ямпіль) Шосткинського відділу поліції (м. Шостка) Головного управління Національної поліції в Сумській області.

Щодо профілактики правопорушень штабом була проведена робота за такими напрямками:

1. Тижні права, а саме:

Тиждень правових знань (05.10.2020 – 09.10.2020):

- тематичні години спілкування: 1-2 кл. «Правила і обов’язки учнів»; 3-4 кл. «Мої права у моїй школі»; 5 кл. «Подорож у Країну права»; 6 кл. «Совість і закон»; 7 кл. «Декларація прав людини»; 8 кл., 11 кл. «Знай свої права і обов’язки»; 9 кл. «Відповідальність підлітків за свої вчинки»; 10 кл. «Право на освіту»; 11 кл. «Право на працю»;

- конкурс буклетів «Я маю право!» (5-11 кл.);

- радіопередача «Права і обов’язки учня» (5-11 кл.);

- розгадування кросворду (9-11 кл.).

Всеукраїнський тиждень права «Права людини» (07.12.2020 – 11.12.2020):

- лекція «Про домашнє насильство під час пандемії СОVID-19, як його уникнути» (9 кл.);

- перегляд відеороликів «Ми проти насильства» (6-8 кл.);

- година спілкування «Ми – рівні, ми - різні» (5 кл.);

- Всеукраїнський урок «Права людини» (10-11 кл.);

- тематичні години спілкування: «Мої права у моїй школі» (1-4 кл.); «Агресивна поведінка підлітків: чи можна знизити ризики та загрозу» (6-8 кл.);

- конкурс малюнків «Моя Україна – правова держава» (5-8, 10, 11 кл.);

- виготовлення колажу «Конституція нам гарантує…» (9 кл.);

- тематична виставка «Права дітей світу».

Тиждень морально-етичного виховання (08.02.21 – 12.02.21):

– радіопередача «Сьогодення нашої країни»;

– виховні години: «Моральність і людина» (1-2 кл.); «Суспільна мораль як система цінностей» (3-4 кл.); «Етика й мораль як регулятори людської поведінки» (5-6 кл.); «Загальнолюдське і національне в моралі» (7-8 кл.); «Моральна поведінка як принцип» (9 кл.); «Чи знаєш ти про юридичні наслідки при порушенні морально-етичних норм» (10-11 кл.).

Тиждень правових знань «Моя повноцінна сім’я» присвячений Міжнародному дню захисту дітей (24.05.21-28.05.21):

– виховні години: «Якою буде моя сім’я» (1-4 кл.); «Якими будемо ми батьками?» (5-8 кл.); «Що означає бути громадянином-сім’янином» (9 кл); – правовиховний захід «Шлюб як запорука розвитку повноцінної сім’ї» (9 кл.); – юридичний прорив «Я і моя сім’я» (10-11 кл.); – тематична виставка «Знай та поважай сімейне право України».

Тиждень культури спілкування (31.05.21-04.06.21):

– радіопередача «Культура спілкування з дорослими та однолітками»;

– тематичні виховні години: «Школа ввічливих малят»(1-4 кл.); «Що таке етикет?» (5 кл.); «Як жити в злагоді з людьми» (6 кл.); «Дисципліна – морально-етичне поняття» (7 кл.); «Правила поведінки у суспільстві» (8 кл.); «Традиційна мораль українського народу»( 9кл.); «Морально-етичні принципи і сучасність» (10 кл.) «Що значить жити у злагоді з собою» (11 кл.).

2. Зустрічі представників правоохоронних органів зі здобувачами освіти

– 20 листопада 2020 р. зустріч інспектора Ямпільського відділення поліції (с. Ямпіль) Шосткинського відділу поліції (м. Шостка) Головного управління Національної поліції в Сумській області П.А. Поліщука зі здобувачами освіти 6 класу на тему «Права дитини»;

3. Розгляд питань щодо профілактики правопорушень під час засідань

– педагогічна рада:

«Про забезпечення рівного доступу дітей до якісної освіти. Соціальний супровід і підтримка дітей з обмеженими можливостями» (протокол від 28.08.202 р. № 9)

– нарада при директорі:

«Про організацію роботи педколективу з запобіганням ксенофобських та расистських проявів серед учнів» (протокол від 24.11.2020 р. № 6);

«Про роботу закладу по запобіганню насильства у сім’ях» (протокол від 24.11.2020 р. № 6);

«Про організацію роботи школи з захисту суспільної моралі та безпеки роботи в Інтернеті» (протокол від 24.12.2020 р. № 7);

«Про роботу штабу профілактики правопорушень за І семестр 2020-2021 навчального року» (протокол від 24.12.2020 р. № 7);

«Про правовиховну роботу в школі як передумову формування правової свідомості особистості» (протокол від 08.04.2021 р. № 3).

4. Індивідуальні бесіди представників правоохоронних органів зі здобувачами освіти

– інспектора Ямпільського відділення поліції (с. Ямпіль) Шосткинського відділу поліції (м. Шостка) Головного управління Національної поліції в Сумській області П.А. Поліщука зі здобувачами освіти 9 класу

5. Робота класних керівників та вихователів ГПД

– диспут «Навіщо правила для учнів?» 1 кл.;

– інсценізація «Якщо твій друг помилився...» 1 кл., «Якщо ти погано вчинив» 1 кл.;

– спостереження за поведінкою на перерві 1 кл., 3 кл.;

– бесіда-діалог «Якщо твій друг помилився…» 3 кл.;

– індивідуальні бесіди з профілактики правопорушень серед учнів з девіантною поведінкою 3 кл., індивідуальні бесіди з учнями, які схильні до правопорушень 3 кл., індивідуальна бесіда з Морозом Д. щодо правил поведінки в школі та на уроках 8 кл., індивідуальна робота з хлопчиками «Норми поведінки» 8 кл.;

– бесіди: «Мої обов’язки» (2 А кл., 2 Б кл.), «Наші права – щасливе дитинство» (2 А кл., 2 Б кл.), «Про права дитини» (2 А кл., 2 Б кл.), «Які мої обов’язки?» 4 кл., «Про права дитини» 4 кл., «Права і обов’язки учня» 5 кл., 6 кл., «Правила поведінки в школі» 5 кл., «Правила поведінки на перерві» 5 кл., «Обов’язки чергових» 6 кл., бесіда про відповідальність за порушення правил, обов’язків 6 кл., 11 кл., «Правила поведінки на шкільному подвір’ї» 7 кл., бесіда щодо безпечної поведінки під час навчання та на перервах 7 кл., 11 кл., «Види насильства та шляхи його подолання» 7 кл., 8 кл., 9 кл., 11 кл., «Хто шукає проблем – обов’язково їх знаходить» 8 кл., бесіда по запобіганню жорстокої поведінки серед однолітків 9 кл., «Громадянське суспільство – гарантія дотримання прав людини» 9 кл., бесіда зі старостою «Дисципліна учнів на уроках» 9 кл., «Мої обов’язки» 10 кл., «Повторення правил поведінки у їдальні, коридорі на перервах» (2 А кл., 2 Б кл.), бесіда про відповідальність за порушення правил (5 кл.), бесіда по запобіганню жорстокої поведінки серед однолітків (6 кл., 8 кл.), бесіда з учнями про виконання доручень та відповідальність за власні дії (7 кл.), бесіда про відповідальність за порушення (9 кл.);

– батьківський всеобуч «Права дитини в Україні та державні органи, які забезпечують та контролюють дотримання цих прав» 4 кл., бесіда з батьками учнів, схильними до правопорушень (у телефонному режимі) 8 кл., 10 кл., індивідуальна бесіда з батьками про поведінку учнів після уроків 10 кл.;

– години спілкування: «Я – маленький громадянин. Ознайомлення з Декларацією прав дитини» 4 кл., «Декларація прав людини» 6 кл., «Запобігання правопорушенням і злочинам серед учнівської молоді» 8 кл., «Мораль у сучасному світі молоді» 11 кл. «Мій світ без насильства» (1 кл., 2 А кл., 2 Б кл.);

– вікторина «На терезах Феміди» 6 кл., 11 кл.;

– анкетування: «Причини насильства в молодіжному середовищі» 8 кл., 10 кл., «Насильство в сім’ї» 8 кл., «Молодь і протиправна поведінка» 8 кл., «Що я знаю про ВІЛ/СНІД» 8 кл.;

– профілактика негативних явищ серед учнів 8 кл.;

– ділова гра «Укладаємо закони учнів нашого класу» 9 кл.;

– самоаналіз учнів 9 класу «Прояви жорстокої поведінки у класі і шляхи її подолання»;

– дискусія «Мораль і закон » 10 кл.;

– виховна година: «Дисципліна – морально-етичне поняття» (8 кл.), «Як жити у злагоді з людьми» (9 кл.), «Правила поведінки у суспільстві» (10 кл.);

– бесіда-операція «Чому не можна жити без правил?» (3 кл.);

– конкурс-гра «Знай свої права дитино!» (4 кл.);

– зустріч-обговорення «Ні! – агресії і насильству» (5 кл.);

– круглий стіл на тему « Комп’ютерна злочинність» (7 кл.);

– інформаційна 15-хвилинка «Я – відповідальний» (11 кл.).

6. Робота психолога школи Д. В. Нагорної

№ п/п

Вид роботи

Тема

Учасники

1

Групова консультація

«Як впоратися з агресією»

9 кл.

«Права та правила»

6 кл.

2

Бесіда

«Як ти вважаєш: чи можна на зло відповідати злом?»

9 кл.

«Права та обов’язки дітей»

5 кл.

«Що таке булінг»

9 кл.

«Що відбувається з правопорушниками?»

10 кл.

«Кого вважають правопорушниками?»

6 кл.

«Порушуючи правила поведінки, ми маємо обов’язково нести відповідальність»

5, 6 кл.

«Життя без насильства»

7 кл.

«Права та обов’язки людини»

10, 11 кл.

«Світ без насильства»

5 кл.

«Світ в якому ми живемо»

6 кл.

«Культура поведінки школяра»

8 кл.

«Що таке відповідальність?»

6 кл.

«Закон на нашій землі»

10 кл.

«Мої вчинки»

9 кл.

3

Індивідуальна бесіда

«Поведінка дитини в школі»

мама

«Правила поведінки в школі»

8 кл.

«Знай права та не забувай виконувати обов’язки»

7 кл.

«Рекомендації: як правильно розмовляти з дитиною, схильною до правопорушень»

мама

«Правила поведінки в школі»

4, 5 кл.

«Знай права та не забувай про обов’язки»

Авдасьов Вадим

«Права знай та про обов’язки не забувай»

Михайлов Назар

«Що таке толерантність? »

Коланча Олександр

«Світ у якому я хочу жити»

Михайлов Назар

«Моя відповідальність»

Коланча Олександр

4

Індивідуальна консультація

«Світ без насильства»

6 кл.

5

Групова консультація

«Права знай, обов’язки виконуй»

11 кл.

«Правила поведінки в школі»

5, 8 кл.

«Що таке відповідальність?»

9 кл.

«Я і мої права»

7 кл.

«За життя без насильства»

9 кл.

6

Круглий стіл

«Кого вважають правопорушниками?»

5 кл.

7

Тренінг

«Торгівля людьми: це може статися з кожним»

8 кл.

«Якщо тебе затримали правоохоронці»

8 кл.

«Радість спілкування»

7, 8 кл.

«Світ без насильства»

7 кл.

«Як будувати країну свого життя»

5 кл.

8

Година спілкування

«Права та обов’язки дитини»

6 кл.

«Конфлікти та їх розв’язання»

9 кл.

«Ми проти булінгу»

5 кл.

«Красиве і не красиве в поведінці людей»

9 кл.

«Я і моя поведінка»

5 кл.

«Я розумію себе і приймаю інших»

11 кл.

«Діти . Злочин і кара»

7 кл.

«Закон і ми»

8 кл.


7.
Шкільний облік

Робота громадського інспектора Ольги Олександрівни Гладій зі здобувачем освіти 8 класу Вадимом Авдасьовим:

– година спілкування на теми «Правила та закони у твоєму житті» (вересень);

– індивідуальні бесіди на теми «Наслідки правопорушень та відповідальність за їх вчинення» (жовтень), «Немає прав без обов’язків» (листопад), «Запобігання злочинності» (грудень), «Небезпечні ситуації на вулиці. Правила поведінки в громадських місцях» (січень), індивідуальна бесіда щодо успішності у навчанні (лютий).

Проведена робота протягом навчального року зі здобувачем освіти Коланчою Олександром Сергійовичем (4 клас) і Михайловим Назаром Сергійовичем (9 клас), що перебувають на обліку як дитина, яка зазнала жорстокого поводження:

громадський інспектор О.О. Пльосіна: індивідуальна бесіда зі здобувачем освіти про дружбу та взаємодопомогу, індивідуальна бесіда з батьками «Батьківський контроль: так чи ні, при організації виконання домашніх завдань дітьми на дистанційному навчанні», телефонна розмова щодо дозвілля у літній час.

громадський інспектор Н.О. Лозовик: індивідуальна бесіда «Слово не повинно розходитися з дією», бесіда про значення виконання домашніх завдань під час дистанційного навчання; індивідуальна бесіда з батьками «Вплив вулиці: що можна передбачити?», інструктаж про безпеку влітку.

8. Робота медичного працівника школи

– вивчення основ законодавства України щодо охорони здоров’я людини зі здобувачами освіти 10 класу;

– вивчення основних нормативно-правових актів з міжнародного гуманітарного права про захист цивільного населення зі здобувачами освіти 11 класу.

Третій напрям – морально-етичне виховання

Велика увага у навчальному закладі приділялася вдосконаленню морально-етичного виховання дітей. Дуже важливо виховувати у них чесність і правдивість, доброту, чуйність, духовно збагачувати кожну особистість. Так, учнями відзначалися Міжнародний день миру, День усиновлення, Міжнародний день людей похилого віку та День ветерана, Міжнародний день толерантності, Міжнародний день інвалідів та тиждень доброчинності, Тиждень культури спілкування, Тиждень морально-етичного виховання під час яких проводилися наступні заходи:

Міжнародний день людей похилого віку та День ветерана (01 жовтня):

– урок до Дня людей похилого віку «Поспішайте робити добро» (1-4 кл.);

– бесіди на тему: «Хто про старих дбає, той гідною людиною зростає» (5 кл.); «Зроби добро, щоб потім не картав себе» (6 кл.); «Мудрі та багаті літами»(7-9 кл.); «Казки моєї бабусі» (8 кл.); «Ви людські долі світлими робили і відкривали їм щасливе майбуття» (10-11 кл.).

– години спілкування: «Життя не вічне – вічні цінності людські» (2 кл.); «Як ми вітаємося ?» (6 кл.).

Міжнародний день толерантності (16 листопада):

виховні години: 1-4 кл. «Будь толерантним»; 5 кл. «Діаманти нашої душі»; 6 кл. «Шукай друга, а знайдеш – тримай»; 7 кл. «З чого починається дружба»; 8 кл. «Вчимося бути толерантними»; 9-10 кл. «Що означає бути людиною»; 11кл. «Ми всі різні»;

радіопередача «Чого варте слово «спасибі»!»;

тренінг «Як сподобатися людям» 11 кл.;

конкурс плакатів «Молодь проти насильства» (5-11 кл.).

День Матері та Міжнародний день сім’ї (11.05.21-14.05.21):

– години спілкування: «Моя родина» (1 кл.); «Пісні наших бабусь» (2кл.); «Народна мудрість про сім’ю» (3 кл.); «Бабусині казки» (4 кл.); «Моя ненька – трудівниця» (5 кл.); «Мама – найдорожча людина» (6 кл.); «Матуся – основа родини» (7 кл.); «Берегиня роду» (8 кл.); «Традиції моєї сім’ї» ( 9 кл.); «Образ матері у сучасному мистецтві» (10-11 кл.);

– виставка родинних дерев «Моє коріння»(1-11кл.).

Тиждень доброчинності (14.12.20-18.12.20):

виховні години: 5 кл. «Вихованість – багатство душі»; 6 кл. «Ласкаво просимо, любі гості!»; 7 кл. «Гроші в нашому житті»; 8 кл. «Цей примхливий містер етикет»; 9 кл. «На те ми люди, щоб добро творити»; 10 кл. «Мораль і закон»; 11 кл. «Мораль у сучасному світі молоді»;

практичні заняття «Школа ввічливості» (5-7 кл.).

Тиждень морально-етичного виховання (08.02.21-12.02.21):

– радіопередача «Сьогодення нашої країни»;

– виховні години: «Моральність і людина» (1-2 кл.); «Суспільна мораль як система цінностей» (3-4 кл.); «Етика й мораль як регулятори людської поведінки» (5-6 кл.); «Загальнолюдське і національне в моралі» (7-8 кл.); «Моральна поведінка як принцип» (9 кл.); «Чи знаєш ти про юридичні наслідки від порушення морально-етичних норм» (10-11 кл.).

Тиждень родинного виховання (15.03.21-19.03.21):

– виховні години: «У родинному колі» (1-4 кл.); «Я руки матері цілую…» (5-11 кл.);

– конкурс малюнків «Традиції моєї родини» (5-11 кл.);

– виставка у бібліотеці «Від родини йде життєвий шлях людини».

2. Розгляд питань щодо правового виховання дітей під час засідань

– на нараді при директорі:

«Про організацію роботи педколективу з запобіганням ксенофобських та расистських проявів серед учнів» (протокол від 24.11.2020 р. № 6);

«Про організацію роботи школи з захисту суспільної моралі та безпеки роботи в Інтернеті» (протокол від 24.12.2020 р. № 7).

Четвертий напрям – художньо-естетичне виховання

Художньо-естетичне виховання неможливе без освоєння системи цінностей, тому у навчальному закладі протягом навчального року було проведено:

День української писемності та мови (09 листопада):

– конкурс читців «Про мову» (4-11 кл.);

– години спілкування: «Мова наша солов’їна» (3 кл.), «Повага до рідної мови» (5-6 кл.), «Шануймо рідне слово» (11 кл.);

– перегляд відеоролику «Спілкуйся серцем. Спілкуйся українською» (8 кл.);

– свято «О слово рідне, що без тебе я!» (9 кл.);

– гра-експрес «Що ти знаєш про Україну?» (10 кл.).

День святого Миколая (18 грудня привітання молодших школярів).

День вишиванки (20 травня):

– челендж «Вишиванка і зовні , і в душі» (1-8 кл.);

– конкурсу фото з учителям «Усім вишиванкам вишиванка»;

– майстер клас з української вишивки (2 Б-8 кл.);

– флешмобом «Крок в майбутнє» (1-4 кл.);

– аукціон ідей «Що я можу зробити для Батьківщини» (9 кл.);

– бесіда «Історія мого краю – моя гордість» (10 кл.).

Тиждень культури спілкування (15.01.21-17.01.21):

– радіопередача «Культура спілкування з дорослими та однолітками»;

– тематичні виховні години: «Школа ввічливих малят»(1-4 кл.); «Що таке етикет?» (5 кл.); «Як жити в злагоді з людьми» (6 кл.); «Дисципліна – морально-етичне поняття» (7 кл.); «Правила поведінки у суспільстві» (8 кл.); «Традиційна мораль українського народу»( 9кл.); «Морально-етичні принципи і сучасність» (10 кл.); «Що значить жити у злагоді з собою» (11 кл.).

Тиждень «Краса врятує світ» (25.01.21-29.01.21):

– виховні години «Навіщо у світі краса?» (1-11 кл.);

– конкурс «Красунчики».

Тиждень дитячої та юнацької книги (01.03.21-05.03.21):

– рейд учкому «Живи книго».

Крім того учні активно відвідують гуртки: шкільний «Проба пера» (кер-к Кривущенко Ю.О.), Ямпільського РЦДЮТ (малювання, художньої вишивки, технічної графіки, оригамі, бісероплетіння, «Вишивка бісером», ізостудію «Полісяночка»), вокальний ансамбль «Росинки» при Ямпільському РЦДЮТ, хореографічні гуртки «Альянс» при РБК та «Сувенір» при Ямпільському РЦДЮТ, театральний при РБК.

П’ятий напрям – трудове, професійне виховання

Протягом навчального року у школі були проведені тижні, з відповідними заходами:

Тиждень трудового виховання (28.09.20-02.10.20):

тематичні виховні години: «Поважай працю людей» (1-5 кл.), «Навчання головна праця школяра» (6 кл.), «Чи вмієш ти створити затишок» (7 кл.), «Міцні знання – фундамент майбутнього працевлаштування»(8 кл.), «Вибір професії – друге народження людини» (9 кл.); «Праця – критерій оцінки людини» (10 кл.); «Що приваблює у роботі за кордоном» (11 кл.);

виставка робіт «Краса у праці» (5-11 кл.);

трудовий десант: операції «Обеліск», «Шкільне подвір’я» (5-11 кл.).

Тиждень профорієнтаційного виховання «Ми обираємо стежку життя» (27.10.20-30.10.20):

випуск стінгазети «Всі професії важливі» (5-11 кл.);

виховна година: «Від мрії – до професії» (6 кл.), «Праця – основа людського життя» (10 кл.);

година спілкування «Мандрівка в країну професій» (2 кл.);

хвилинка спіл-ня «Як праця моїх батьків звеличує нашу Батьківщину» (8 кл.);

інформац-й вісник«У світі тисячі професій, і лиш одна із них – твоя!» (5-11кл.).

Тиждень профорієнтаційного навчання «Всі професії важливі» (22.02.21-26.02.21):

– тематичні виховні години: «Мої батьки працюють …» (1 кл.); «Ким я хочу стати?» (2 кл.); «Що я знаю про професію своїх батьків» (3 кл.); «Я стану…» виховна година з елементами гри (4 кл.); «Всі професії потрібні» (5 кл.); «Професія моїх батьків» (6 кл.); «Майстри своєї справи» (7 кл.); «Що повинно знати про себе при виборі професії» (8 кл.); «Професії нашого селища» (9 кл.); «Ким я хочу бути і що я знаю про цю професію» (10 кл.); «Дороги, які ми обираємо» (11кл.); – гра-конкурс «Ким бути?» (5-7 кл.);

– діагностичне анкетування з метою визначити схильність до певної сфери діяльності;

– конкурс малюнків «Професія моїх батьків» (1-4 кл.);

– зустріч-обговорення з елементами інсценізації «Трудові традиції української родини» 4 кл.;

– бесіда «У колективі чужої праці не буває» 4 кл., 7 кл., 9 кл.;

– круглий стіл «Досягнення моїх батьків» 9 кл.

13 квітня 2021 року всі працівники школи взяли участь у весняній акції з прибирання території парку Партизанської слави, що є перлиною й окрасою селища Ямпіль: прибрано і упорядковано територію парку, квітник біля обеліску, асфальтовані доріжки, ігровий майданчик.

18 травня 2021 року здобувачі освіти Ямпільської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 разом із учителями займалися прибиранням шкільної території. Були прополоті клумби, підметені асфальтовані доріжки, скошена трава на спортивному майданчику, упорядкована бігова доріжка. Спільними зусиллями велика територія набула охайного вигляду.

Крім того, учні активно відвідують гуртки Ямпільської дитячо-юнацької спортивної школи (футбольний та карате), гуртки СЮН («Азбука природи»), гуртки Ямпільського РЦДЮТ (креслення, технічної графіки), вокальний ансамбль «Росинки» при Ямпільському РЦДЮТ, хореографічні гуртки «Альянс» при РБК та «Сувенір» при Ямпільському РЦДЮТ, театральний при РБК.

Шостий напрям – екологічне виховання

У школі протягом навчального року працював гурток: «Основи екології» (керівник Н.А. Потапенко), під час роботи якого давалися навички, потрібні кожній людині, формувалося розуміння й усвідомлення відповідальності за наслідки своєї діяльності. Днем і годинами занять гуртка були: – понеділок з 15.15 до 16.15. Початок і закінчення занять гуртка: – 07 вересня 2020 р. / 14 червня 2021 р. Гурток відвідувало 15 вихованців.

Основні досягнення на кінець навчального року:до роботи гуртка «Основи екології» було залучено 15 учнів із 10 – 11 класів. Президент шкільного екологічного центру «Лелечко» Луговська Аліна (учениця 11-го класу) прийняла участь у районній експрес-грі «Я – лідер» та зайняла Х місце.

Тиждень протипожежної безпеки «Сірничок малий, а біда велика» (14.09.20-18.09.20):

– конкурс малюнків «Небезпечний вогник» (1-4 кл.);

– вікторина «Вогонь – це небезпека!» (7-8 кл.);

– виховна година «Вогнище – це романтично, проте дуже небезпечно» (8-11 кл.);

– випуск буклетів «Будь обережним із вогнем!» (5-11 кл.).

Природоохоронний тиждень «Екологія природи, екологія душі» (12.06.21-16.06.21):

– тематичне спілкування (онлайн режим): «Бережи кожну рослинку» (1-2 кл.); «Що таке лікарські рослини?» (3 кл.); «Вони з «Червоної книги»(4 кл.); «Жителі планета Земля»(5 кл.); «Що вивчає наука екологія?» (6 кл.); «Брати наші менші»(7 кл.); «Лікарські рослини навколо нас» (8 кл.), «Цікаве у природі»(9 кл.); «Що я можу зробити для збереження природи» (10 кл.); «Навколишній світ і суспільство» (11кл.).

Протягом вересня-місяця 2020 року (21 вересня-02 жовтня) здобувачі освіти прийняли участь у Всеукраїнській трудовій природоохоронній акції «Чиста Україна – чиста Земля», під час якої розчищено та очищено від сміття узбіччя доріг і прибережні смуги, упорядковано газони та парк, ліквідовано стихійне сміттєзвалище, прибрано та вивезено сміття.

З нагоди відзначення Всесвітнього дня мігруючих птахів (12 жовтня) на одному із занять гуртка «Основи екології» (19 жовтня) Президент екологічного центру «Лелечко» Луговської Аліни підготувала виступ на тему «Міграційні шляхи перелітних птахів Ямпільщини», в якому охарактеризувала типи переміщень птахів, час міграції та помилки при міграції, розкрила здатність до орієнтації та навігації. Застерегла про екологічні наслідки перельотів птахів.

Оскільки людська діяльність завдає значної загрози мігруючим птахам, то Аліна звернулася до всіх присутніх з проханням охороняти птахів і продемонструвати свої наміри реальними діями.

Прийнято участь у районній операції «Залиши ялинку в лісі».

Протягом квітня-травня-місяців 2021 року працівниками школи була проведена операція «Посади квітку».

Протягом навчального року постійно проводилося прибирання у парку біля Меморіалу бійцям та командирам партизанського загону «За Батьківщину!» та операція «Обеліск» (пам’ятний знак «Поле імені кавалера ордена Леніна Ошомка Сергія Олександровича»).

Здобувачі освіти нашого закладу долучилися до загальнодержавної акції «Нагодуй птахів взимку». На території школи під час операції «Годівничка» було розміщено 7 годівничок для підгодівлі пташок. Годівнички були виготовлені на уроках трудового навчання дітьми 6 та 7 класів, а учні початкової школи щодня наповнювали їх насінням та іншим кормом.

Постійно здійснювався благоустрій і прибирання шкільної території.

Сьомий напрям – фізичне виховання та утвердження здорового способу життя

1. Робота наркологічного поста

Від початку навчального року свою роботу здійснює громадський наркологічний пост Ямпільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1, який створено згідно наказу директора школи від 31.08.2020 року № 84-ОД „Про створення і організацію роботи наркопоста“. Керівником наркопоста є заступник директора з ВР Н.А. Потапенко. До складу наркопоста входять: педагог-організатор А.В. Товстуха, практичний психолог Д.В. Нагорна, медичний працівник школи В.С. Александренко, учитель біології Г.М. Гайворонський, бібліотекар О.В. Мороз, лекційна група: А.В. Товстуха (педагог-організатор), Станіслав Мінтус (учень 10 кл.).

Членами громадського наркологічного поста та класними керівниками школи були проведені профілактичні заходи, а саме:

• Олімпійський урок та Олімпійський тиждень у рамках відзначення Дня фізичної культури і спорту (01.09.20-05.09.20).

Тиждень сприяння здоровому способу життя «Зроби свій вибір на користь здоров’ю» (01 лютого – 05 лютого):

– радіопередача «У здоровому тілі – здоровий дух»;

– конкурс рекламних проектів «Хочу бути здоровим» (5-11 кл.);

– бліц-опитування «Навіщо людям смартфон?» (11 кл.);

– пішохідні прогулянки «Здоров’я дітей – здоров’я нації» (5-6 кл.);

– перегляд відеофільму «Запобігання шкідливим звичкам» (10-11 кл.).

• Міжнародна акція «16 днів проти насильства» 24.11.202010.12.2020:

– шкільна акція «Синя стрічка листопада»;

– проведення анкетування: «Причини насильства в молодіжному середовищі», «Насильство в сім’ї», «Молодь і протиправна поведінка», «Що я знаю про ВІЛ/СНІД» (5-11 кл.);

– бесіди «Види насильства та шляхи його подолання» (6-9 кл.);

– тематичне заняття «СНІД – хвороба тисячоліття» (10-11 кл.);

– тренінгове заняття «Спілкуємося і діємо» (5-6 кл.);

– оновлення стенду «Наркопост».

Всесвітній День здоров’я (07 квітня):

– виховні години (онлай режим): «Абетка здоров’я» (1-4 кл.), «Спритні, дужі, веселі» (5-6 кл.), «Здоров’я – скарб» (7-9 кл.), «Здоров’я дітей – здоров’я нації» (10-11кл.).

2. Робота класних керівників і вихователів ГПД

• Бесіди: «Здоров’я і хвороби», «Щоб бути здоровим і все встигати робити», «Будь чистим і охайним. Правила особистої гігієни» (1 кл.), «Як загартовувати організм» (4 кл.), «Дотримання правил особистої гігієни – основа здорового способу життя» (7 кл.), «Профілактика захворювань на гри та ГРВІ» (8 кл.), «Правила загартування організму в моїй сім’ї» (9 кл.), «Запобігання шкідливим звичкам» (10 кл.), «Профілактика COVID–19» (10 кл.), «Профілактика шкіряних захворювань» (медпрацівник: 10 кл.)

Виховні години: «Зроби свій вибір на користь здоров’я» (1-4 кл.), «Молодь за здоровий спосіб життя» (5 кл.), «Цінуй своє здоров’я» (5 кл.), «Здоров’я – це найголовніше у житті» (6 кл.), «Що таке ВІЛ – інфекція і СНІД» (6 кл.), «Здоров’я – це найголовніше у житті» (8 кл.), «Що таке ВІЛ–інфекція і СНІД» (8 кл.), «ВІЛ-інфекція: небезпеки і ризики цієї хвороби» (9-11 кл.)

Гра «Як стати Нехворійком» (читання листа від Нехворійка) (1 кл., 3 кл.)

Олімпійський урок «З фізкультурою ми дружимо» (4 кл.)

Диспут «Шкідливі звички та їх наслідки для здоров’я» (7 кл.)

Тренінг «Ні – шкідливим звичкам!» (8 кл.)

Гра-вікторина «Як уникнути застуди» (9 кл.)

Тренінгові заняття «Жити у світі де є ВІЛ» (10 кл.)

3. Розгляд питань під час засідань

нарада при директорі: «Про роботу наркопоста за І семестр 2020-2021 навчального року» (протокол від 24.12.2020 р. № 7);

педагогічна рада: «Про медико-педагогічний контроль уроків фізичної культури» (протокол від 05.01.2021 р. № 1), «Про реалізацію плану дій щодо запобігання поширенню наркоманії» (протокол від 25.03.2021 р. № 4), «Звіт про роботу громадського наркологічного поста Ямпільської загальноосвітньої школи І-ІІІ № 1 за ІІ семестр 2020 – 2021 н.р.» (протокол від 18.06.2021 р. № 6)

4. Робота психолога школи

Протягом навчального року проведена наступна робота:

Клас

Тема

5

година спілкування «Вибір є завжди у кожного з нас»

5

бесіда «Вплив алкоголю, наркотиків та токсинів на організм людини»

6

тренінг «Тютюн, алкоголь, наркотики»

6

групова консультація «Шкідливий вплив вживання наркотиків на організм людини»

6

бесіда «Життя без алкоголю»

7

тренінг «Стоп – НАРКОМАНІЯ!!!»

7

година спілкування «Ми за здорове покоління»

9

тренінг «Життя без алкоголю, наркотиків, тютюну!»

9

групова консультація «Наркоманія – крок у безодню»

11

бесіда «Наркоманія»

10

година спілкування «Наркотики і наркоманія – підступний ворог»

8

тренінг «Алкоголізм – дорога в безодню»

8

групова консультація «Алкоголізм серед підлітків»

5

бесіда «Ми проти алкоголю»

10, 11

година спілкування «Життя на кінчику голки»

7

бесіда «Ознаки наркоманії»

6

тренінг «Ні – наркотикам ! Я за здоровий спосіб життя»

5

групова консультація «Шкідливий вплив куріння»

8

бесіда «Ні – алкоголю!»

9

групова консультація «Наркотики чи життя?»

8, 7

бесіда «Наркотики чи життя ?»

11

бесіда «Увага – алкоголізм!»

5, 6

тренінг «Алкоголь – друг чи ворог?»

10

індивідуальна бесіда «Як я відношусь до куріння?»

9

групова консультація «Куріння чи здоров’я?»

9

година спілкування «Шкідливі звички….»

8

бесіда «Ми за здорове покоління»

7

бесіда «Тютюн, алкоголь, наркотики»

7

групова консультація «Я і здоровий спосіб життя»

5

година спілкування «Що таке здоровий спосіб життя?»

Психологом школи проведено анонімне анкетування учнів (5-11 кл.) «Чи палиш ти?» з метою виявлення ставлення учнів до вживання алкоголю, наркотиків та тютюнопаління.

Здійснювалися індивідуальні поради батькам по корекції пізнавальних процесів: уваги, пам’яті, мислення.

9. Робота з охорони дитинства

Протягом 2020-2021 навчального року з дітьми пільгових категорій проводилася наступна робота:

– створено банк даних дітей, які опинились у складних життєвих обставинах:

з / п

Пільгова категорія

станом на 12.06.2019

Навчається дітей у закладі

Охоплено гуртковою роботою

Охоплено харчуванням

1

Діти-сироти

5

4

3

2

Діти-чорнобильці

8

5

4

3

Діти з багатодітної сім’ї

53

39

50

4

Діти з малозабезпеченої сім’ї

16

7

14

5

Діти на Д-обліку

90

63

44

6

Діти-інваліди

5

5

3

7

Діти-переселенці

2

1

-

8

Діти, батьки яких брали участь або беруть участь або загинули при проведенні антитерористичній операції

7

3

5

9

Діти з особливими освітніми потребами

2

2

2

10

Діти з деструктивної сім’ї

6

6

6

Діти пільгових категорій охоплені гуртковою роботою як при школі, так і гуртками позашкільних навчальних закладів, а саме: у школі протягом року працювало чотири гуртки: «Основи екології» (кер-к Потапенко Н.А.), «Проба пера» (кер-к Кривущенко Ю.О.), «Волейбол» (кер-к Лунь О.М.) та «кер-к Футбол» (Лунь О.М.). Крім того, учні активно відвідували гуртки Ямпільської дитячо-юнацької спортивної школи (футбольний та карате), гуртки СЮН («Азбука природи»), гуртки Ямпільського РЦДЮТ (креслення, малювання, художньої вишивки, технічної графіки, оригамі, бісероплетіння, «Вишивка бісером», ізостудію «Полісяночка»), вокальний ансамбль «Росинки» при Ямпільському РЦДЮТ, хореографічні гуртки «Альянс» при РБК та «Сувенір» при Ямпільському РЦДЮТ, театральний при РБК.

Протягом навчального року на обліку школи перебував здобувач освіти 8 класу Авдасьов Вадим Сергійович, 11.04.2007 року народження, на підставі рішення Ямпільського районного суду Сумської області про застосування до малолітньої дитини примусових заходів виховного характеру у кримінальному провадженні строком на один рік (з 10.02.2020 по 09.02.2021 рішенням педагогічної ради (протокол від 12.05.2020 року № 5).

Громадським вихователем Гладій Ольгою Олександрівною, проводилася відповідна робота, а саме:

– година спілкування на теми «Правила та закони у твоєму житті» (вересень);

– індивідуальні бесіди на теми «Наслідки правопорушень та відповідальність за їх вчинення» (жовтень), «Немає прав без обов’язків» (листопад), «Запобігання злочинності» (грудень), «Небезпечні ситуації на вулиці. Правила поведінки в громадських місцях» (січень).

У нашому навчальному закладі чотири дитини (дві сім’ї) перебувають на обліку як діти із деструктивних сімей. Причина постановки на облік – дитина, яка перебуває у складних життєвих обставинах з причини неналежного виконання батьками батьківських обов’язків (інформація про дітей викладена у таблиці).

з/п

Прізвище, ім’я по батькові батьків

Домашня адреса

Місце роботи батьків

Прізвище, ім’я по батькові учня

Дата народження

Клас

Зайнятість учня

Громадський вихователь

Дата постановки на облік

1

Плиска Анна Олександрівна

вул. Лугова, 37

не працює

Плиска

Владислав Васильович

08.02.

2012

3

Ямпільський РЦДЮТ: «Солоне тісто», малювання

Босак

Наталія

Євгеніївна

28.08.

2018

Плиска

Василь

Васильович

інвалід ІІІ гр., не працює

2

Мельник

Наталія

Іванівна

вул. Шевченка, 5/2

по догляду за дитиною 3-х років

Бугрим

Ілля

Андрійович

27.07.

2011

3

«Спортивна школа»: футбол, карате

Босак

Наталія

Євгеніївна

28.08.

2018

3

Мельник

Наталія

Іванівна

вул. Шевченка, 5/2

по догляду за дитиною 3-х років

Бугрим

Вікторія

Андріївна

26.08.

2012

3

Ямпільський РЦДЮТ: бі-

сер, малювання

Босак

Наталія

Євгеніївна

28.08.

2018

4

Плиска Анна Олександрівна

вул. Лугова, 37

не працює

Плиска

Оксана

Василівна

20.08.

2010

5

Ямпільський РЦДЮТ: бі-

сер, вишивка, малювання, «Солоне тісто»

Нагорна

Дар’я

В’ячеславівна

28.08.

2018

Громадськими вихователями за звітній період була проведена наступна робота:

Босак Н.Є.: Владислав Плиска – бесіди «Що робити, коли тебе ображають інші учні», «Хвилина спілкування з дитиною робить її життя спокійнішим (щодо захворювання на COVID-19)», «Які бажання виникають у людини?», «Відкриваємо скриньку добрих справ»;

Ілля Бугрим і Вікторія Бугрим – бесіди: «Мої інтереси та здібності», «Про належний стан зошитів і підручників», «Хвилина спілкування з дитиною робить її життя спокійнішим (щодо захворювання на COVID-19)»;

Нагорна Д.В.: Оксана Плиска – бесіди «Права та обов’язки дітей у сім’ї», «Як ставитись до труднощів та випробувань», «Сім’я – найголовніше в нашому житті», «Здоровий спосіб життя – яким я його собі уявляю (щодо захворювання на COVID-19)».

Психолог школи Д.В. Нагорна – бесіди «Як я можу допомогти своєму товаришу» (5 кл.), «Культура спілкування» (5 кл.), «Безвихідних ситуацій не буває» (3,5 кл.), «Все буде добре» (3,5 кл.), тренінгове заняття з розвитку емоційного інтелекту (3 кл.), розвивальне заняття «Подолаємо негативні емоції (щодо захворювання на COVID-19)» (3 клас: І. Бугрим, В. Бугрим, В. Плиска; 5 клас: О. Плиска).

У школі дві дитини перебувають на обліку як діти із деструктивних сімей, але причина постановки на облік дитина, яка зазнала жорстокого поводження (інформація про дітей викладена у таблиці).

з/п

Прізвище, ім’я по батькові батьків

Домашня адреса

Місце роботи батьків

Прізвище, ім’я по батькові учня

Дата народження

Клас

Зайнятість учня

Громадський вихователь

Дата постановки на облік

1

Михайлова Галина

Миколаївна

вул. Глухівський шлях, 9/7

повар Ямпільської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1

Михайлов Назар Сергійович

24.12.

2005

9

Ямпільський РЦДЮТ:КВН,

«Спортивна школа»: бокс

Лозовик

Наталія

Олексіївна

21.03.

2019

2

Колонча

Любов Миколаївна

вул. Травнева, 37

не працює

Колонча Олександр Сергійович

05.01.

2011

4

СЮН «Азбука природи»

Пльосіна Олена Олексіївна

12.11.

2019

Громадськими вихователями за звітній період була проведена наступна робота:

Лозовик Н.О. – сім’я Михайлових: індивідуальна бесіда «Слово не повинно розходитися з дією», бесіда про значення виконання домашніх завдань для успішного навчання під час дистанційного навчання; індивідуальна, бесіда з батьками «Вплив вулиці: що можна передбачити?», інструктаж про безпеку влітку;

Пльосіна О.О. – сім’я Колонча: індивідуальна бесіда зі здобувачем освіти про дружбу та взаємодопомогу, індивідуальна бесіда з батьками «Батьківський контроль: так чи ні, при організації виконання домашніх завдань дітьми на дистанційному навчанні», «Як формувати у дітей правильне ставлення до свого здоров’я» телефонна розмова щодо дозвілля у літній час.

У нашому навчальному закладі діти сім’ї Олейнікових перебувають у статусі дітей як внутрішньо переміщених осіб, з якими класними керівниками протягом навчального року проводилась відповідна робота, а саме:

кл.керівник 8 класу Гладій Ольга Олександрівна: індивідуальна бесіда «Прекрасно там, де мир», «Як поводитися, якщо тебе образили ?», «Не роби іншому того, чого не бажаєш для себе», «Країна, в якій я живу», «Успішність у навчанні», «Мої плани на літні канікули»; проведення тестування для визначення етичних якостей.

кл.керівник 10 класу Долгих Тетяна Олександрівна: індивідуальні бесіди ««Профілактика COVІD – 19 »», «Умій мислити, умій думати», «Правила поведінки з вибухонебезпечними речовинами», «Чи можна змінити свій характер?», «Коло друзів та їх вплив».

На сьогодні у школі на обліку як дитина з обмеженими можливостями перебуває 5 здобувачів освіти, а саме:

з\п

Прізвище, ім’я,

по батькові дитини

Дата народження

Клас

Домашня адреса

№ посвідчення

1

Сайдак Павло

Русланович

23.12.2012

2 Б

вул. Вишнева, 20

ААБ

№ 024841

2

Матвієнко Володимир Володимирович

15.09.2011

4

вул. Єгорівська, 79

ААГ

№ 139082

3

Суковська Марія

Віталіївна

13.04.2010

5

пров. Бузковий, 6

ААБ

№ 155659

4

Рябико Максим

Сергійович

29.11.2006

8

вул. Бузкова, 89

ААБ

№ 155662

5

Мороз Анна Сергіївна

01.07.2004

11

вул. Лугова, 50

ААБ

№ 155566

В умовах пандемії COVID-19 дані діти являються особливо вразливими. Медичним працівником на вересень-місяць заплановані індивідуальні бесіди з дітьми щодо дотримання правил належного захисту під час перебування у навчальному закладі на навчанні.

У дітей з обмеженими можливостями, що перебувають на обліку нашої школи, вади по здоров’ю внутрішнього характеру. Щоб вони відчували себе рівними з усіма дітьми увага приділялася їхньому психологічному аспекту психологом школи Нагорною Дар’єю В’ячеславівною. Важливою складовою у роботі психолога школи стала організація роботи з батьками. Адже провідною формою роботи є тандем «фахівець – дитина – сім’я». Так, психологом школи на 2020-2021 навчальний рік було зроблено:

- оновлення банку даних закладу щодо дітей з обмеженими можливостями (вересень);

- бесіди з батьками «Психологічна допомога батькам дітей з обмеженими можливостями» (за потребою);

- консультація для педагогів «Створення бар’єрного середовища в навчанні дітей» (за потребою);

- бесіда «Адаптація дитини в колективі» (вересень-жовтень);

- бесіда «Усі діти – рівні» (2 Б кл., 4 кл., 5 кл., 8 кл., 11 кл.);

- бесіда «Кожна дитина особлива» (1-5 класи).

Налагоджена співпраця зі структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, які координують захист особистих і майнових прав дітей, їх соціальний захист, у тому числі дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей з багатодітних родин і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Проводилася консультативно-роз’яснювальна робота серед педагогічних працівників, батьків, громадськості. Так, заступником директора з виховної роботи Н.А. Потапенко питання розглядалися на нараді при директорі:

«Про організацію роботи педколективу з запобіганням ксенофобських та расистських проявів серед учнів» (протокол від 24.11.2020 р. № 6);

«Про роботу закладу по запобіганню насильства у сім’ях» (протокол від 24.11.2020 р. № 6);

«Про організацію роботи школи з захисту суспільної моралі та безпеки роботи в Інтернеті» (протокол від 24.12.2020 р. № 7);

«Про правовиховну роботу в школі як передумову формування правової свідомості особистості» (протокол від 08.04.2021 р. № 3);

– педагогічна рада:

«Про забезпечення рівного доступу дітей до якісної освіти. Соціальний супровід і підтримка дітей з обмеженими можливостями» (протокол від 28.08.2020 р. № 9).

Діти пільгових категорій протягом навчального року залучалися до позакласної та позашкільної роботи, були проведені:

– диспут «Навіщо правила для учнів?» 1 кл.;

– інсценізація «Якщо твій друг помилився...» 1 кл., «Якщо ти погано вчинив» 1 кл.;

– бесіда-діалог «Якщо твій друг помилився…» 3 кл.;

– індивідуальні бесіди з профілактики правопорушень серед учнів з девіантною поведінкою 3 кл., індивідуальні бесіди з учнями, які схильні до правопорушень 3 кл., індивідуальна бесіда з Морозом Д. щодо правил поведінки в школі та на уроках 8 кл., індивідуальна робота з хлопчиками «Норми поведінки» 8 кл.;

– бесіди: «Мої обов’язки» (2 А кл., 2 Б кл.), «Наші права – щасливе дитинство» (2 А кл., 2 Б кл.), «Про права дитини» (2 А кл., 2 Б кл.), «Які мої обов’язки?» 4 кл., «Про права дитини» 4 кл., «Права і обов’язки учня» 5 кл., 6 кл., «Правила поведінки в школі» 5 кл., «Правила поведінки на перерві» 5 кл., «Обов’язки чергових» 6 кл., бесіда про відповідальність за порушення правил, обов’язків 6 кл., 11 кл., «Правила поведінки на шкільному подвір’ї» 7 кл., бесіда щодо безпечної поведінки під час навчання та на перервах 7 кл., 11 кл., «Види насильства та шляхи його подолання» 7 кл., 8 кл., 9 кл., 11 кл., «Хто шукає проблем – обов’язково їх знаходить» 8 кл., бесіда по запобіганню жорстокої поведінки серед однолітків 9 кл., «Громадянське суспільство – гарантія дотримання прав людини» 9 кл., бесіда зі старостою «Дисципліна учнів на уроках» 9 кл., «Мої обов’язки» 10 кл., «Повторення правил поведінки у їдальні, коридорі на перервах» (2 А кл., 2 Б кл.), бесіда про відповідальність за порушення правил (5 кл.), бесіда по запобіганню жорстокої поведінки серед однолітків (6 кл., 8 кл.), бесіда з учнями про виконання доручень та відповідальність за власні дії (7 кл.), бесіда про відповідальність за порушення (9 кл.);

– батьківський всеобуч «Права дитини в Україні та державні органи, які забезпечують та контролюють дотримання цих прав» 4 кл., бесіда з батьками учнів, схильними до правопорушень (у телефонному режимі) 8 кл., 10 кл., індивідуальна бесіда з батьками про поведінку учнів після уроків 10 кл.;

– години спілкування: «Я – маленький громадянин. Ознайомлення з Декларацією прав дитини» 4 кл., «Декларація прав людини» 6 кл., «Запобігання правопорушенням і злочинам серед учнівської молоді» 8 кл., «Мораль у сучасному світі молоді» 11 кл. «Мій світ без насильства» (1 кл., 2 А кл., 2 Б кл.);

– вікторина «На терезах Феміди» 6 кл., 11 кл.;

– анкетування: «Причини насильства в молодіжному середовищі» 8 кл., 10 кл., «Насильство в сім’ї» 8 кл., «Молодь і протиправна поведінка» 8 кл., «Що я знаю про ВІЛ/СНІД» 8 кл.;

– профілактика негативних явищ серед учнів 8 кл.;

– ділова гра «Укладаємо закони учнів нашого класу» 9 кл.;

– самоаналіз учнів 9 класу «Прояви жорстокої поведінки у класі і шляхи її подолання»;

– дискусія «Мораль і закон » 10 кл.;

– виховна година: «Дисципліна – морально-етичне поняття» (8 кл.), «Як жити у злагоді з людьми» (9 кл.), «Правила поведінки у суспільстві» (10 кл.);

– бесіда-операція «Чому не можна жити без правил?» (3 кл.);

– конкурс-гра «Знай свої права дитино!» (4 кл.);

– зустріч-обговорення «Ні! – агресії і насильству» (5 кл.);

– круглий стіл на тему « Комп’ютерна злочинність» (7 кл.);

– інформаційна 15-хвилинка «Я – відповідальний» (11 кл.);

– бесіди «Чого навчає комп’ютерна гра» (3 кл.), «Бережи зір – контролюй час перебування за комп’ютером та телевізором» (3 кл.), «Правила перегляду телепередач» (4 кл.), «Вплив телебачення, комп’ютерів, мобільних телефонів на здоров’я» (5 кл.), «Безпечний Інтернет» (9 кл.);

– бесіди з батьками про захоплення дітей комп’ютерними іграми (9 кл.);

– година спілкування «Безпека в Інтернеті» (4 кл.).

Одним із пріоритетних напрямків виховної роботи у навчальному закладі є попередження домашнього насильства. Основним завданням профілактичної роботи у школі є створення сприятливої психологічної атмосфери у дитячих колективах. По школі затверджений план заходів щодо попередження домашнього насильства, підписана спільна угода з правоохоронними органами району та проводилася така робота:

Міжнародний день толерантності (16 листопада):

виховні години: 1-4 кл. «Будь толерантним»; 5 кл. «Діаманти нашої душі»; 6 кл. «Шукай друга, а знайдеш – тримай»; 7 кл. «З чого починається дружба»; 8 кл. «Вчимося бути толерантними»; 9-10 кл. «Що означає бути людиною»; 11кл. «Ми всі різні»;

радіопередача «Чого варте слово «спасибі»!»;

тренінг «Як сподобатися людям» 11 кл.;

конкурс плакатів «Молодь проти насильства» (5-11 кл.).

• Міжнародна акція «16 днів проти насильства» 24.11.202010.12.2020:

– шкільна акція «Синя стрічка листопада»;

– проведення анкетування: «Причини насильства в молодіжному середовищі», «Насильство в сім’ї», «Молодь і протиправна поведінка», «Що я знаю про ВІЛ/СНІД» (5-11 кл.);

– бесіди «Види насильства та шляхи його подолання» (6-9 кл.);

– тематичне заняття «СНІД – хвороба тисячоліття» (10-11 кл.);

– тренінгове заняття «Спілкуємося і діємо» (5-6 кл.);

– оновлення стенду «Наркопост».

Тиждень доброчинності (14.12.20-18.12.20):

виховні години: 5 кл. «Вихованість – багатство душі»; 6 кл. «Ласкаво просимо, любі гості!»; 7 кл. «Гроші в нашому житті»; 8 кл. «Цей примхливий містер етикет»; 9 кл. «На те ми люди, щоб добро творити»; 10 кл. «Мораль і закон»; 11 кл. «Мораль у сучасному світі молоді»;

практичні заняття «Школа ввічливості» (5-7 кл.).

Постійно проводилися профілактичні заходи з батьками та учнями на випадок, якщо дитина опинилася у небезпечній ситуації;

– година спілкування:

«Як не стати жертвою торгівлі людьми» (1-2 кл.);

«Сучасні форми експлуатації людини» (3-4 кл.);

«Скажи «Стоп» торгівцям людьми» (4 кл.);

«Що робити, якщо потрапив у біду» (5 кл.);

«Незнайомі люди. Правила поведінки» (6 кл.);

«Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» (9 кл.);

«Що ви знаєте про надання допомоги особам, постраждалим від торгівлі людьми» (10-11 кл.).

– круглий стіл:

«Проблеми наших дітей і шляхи їх вирішення» (7 кл.);

«Як запобігти розвитку егоїзму» (попередження ксенофобських та расистських проявів серед учнів) (8 кл.).

– книжкова виставка «Ні – торгівлі людьми»;

– бесіда «Пам’ятка безпечної поведінки під час весняних канікул» (1 кл.);

– індивідуальні бесіди та поради учням про дружбу і взаємодопомогу (7 кл.);

– перегляд документального фільму «Діти вулиці» (8 кл.).

Протягом року проводився інструктаж з БЖ та ОП, перед канікулами проводилася індивідуальна роз’яснювальна робота з підписом учнів у відповідному журналі щодо запобігання поширення гострих респіраторних та інших інфекційних захворювань, травматизму, ознайомлення про заборону використання відкритого вогню, петард та вибухонебезпечних предметів під час проведення різноманітних свят, а також збереження життя і здоров’я, поведінки на льоду, дотримання вимог протипожежної безпеки та правил безпечної поведінки (1-11 кл.).

Індивідуальні заняття, заняття з елементами тренінгу проводилися психологом школи.

Постійно оновлювався куточок з інформацією про контактні телефони Служби довіри, проводився медичний огляд дітей.

Отже, робота з дітьми пільгових категорій проводилася систематично, комплексно, охоплювалися усі учні, проводилися різноманітні заходи з використанням різних форм виховної та освітньої роботи

10. Співпраця з батьками.

Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у нвчально - виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, батьківських зборів, бесід.

Протягом 2020-2021 н.р загальношкільні батьківські збори відбувалися один раз у зв'язку з карантинними обмеженнями. На порядок денний виносилися питання:

1. Про звітування роботи директора школи про свою діяльність у 2019-2020н.р.

2.Організація навчально-виховного процесу в 2020-2021н.р.

3.Забезпечення учнів підручниками.

4.Про результати медичного огляду учнів.

5.Організація харчування учнів у школі.

6.Обрання шкільного батьківського комітету.

Заплановані на квітень загальношкільні батьківські збори не проводились у зв'язку з карантинними обмеженнями.

Крім загальношкільних зборів, кожен класний керівник проводив класні батьківські збори до карантину Їх відбулося по два в кожному класі.

Кiлькiсть переглядiв: 1932

Коментарi

 • sanhvcpip

  2017-09-03 23:04:55

  [url=https://www.cy-pr.com/people/122381/blog/aktualny-li-progony-saytov-v-nashe-vremya/]прогон сайта[/url]...

 • Newmcpip

  2017-08-11 00:00:43

  Thanks a lot[url=https://www.econjobrumors.com/topic/maria-sharapova-a-doper/page/2]:)[/url]...

 • Franksisk

  2017-07-09 10:55:06

  Автоматическое продвижение в интернете [url=http://site-agregator.ru][img]http://s45.radikal.ru/i110/1702/c6/e28611ea9003.gif[/img][/url] Хотите продвинуть сайт не отвлекаясь от других дел? Site agregator сделает всё за Вас. С Агрегатором сайтов вам не нужно быть SEO-специалистом. Теперь продвинуть сайт в ТОП в поисковых системах может любой. Качественное продвижение сайта, интернет магазина. Рост ТИЦ, PR, посещаемости гарантируем. Хочешь повысить посещаемость? Просто размести здесь ссылку на свой сайт http://bit...

 • Ancicpip

  2017-06-14 17:22:36

  Благодарю[url=http://agrolinepro.ru/tabachnoe-oborudovanie].[/url]...