• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Звіт директора школи

Основними документами, якими керувалася Ямпільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 протягом 2018-2019 навчального року були такі:

Конституція України;

Закони «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства»;

Державна програма «Вчитель»;

Національна доктрина розвитку освіти;

Концепція Нової Української Школи;

Концепція національно-патріотичного виховання;

Концепція громадянського виховання;

Концепція екологічної освіти;

Конвенція про права дитини;

Державний стандарт базової і повної середньої освіти;

Державний стандарт початкової загальної освіти;

Державна програма розвитку української мови та інших національних мов;

Комплексна програма профілактики і запобігання поширення алкоголізму, наркоманії,токсикоманії та СНІДу серед населення;

Національна програма патріотичного виховання, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства;

Програма правової освіти населення;

Програма розвитку гуманітарної сфери;

Програма розвитку і функціонування української мови;

Положення про середній загальноосвітній навчальний заклад;

Статут школи.

1. Стан і розвиток шкільної мережі.

Педагогічним колективом школи проведено відповідну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі. Станом на 1 вересня 2018 року було відкрито 11 класів, кількість учнів становила 231. Середня наповнюваність класів 21 учень. Протягом 2018- 2019 навчального року вибуло -0, прибуло-3. Мова навчання-українська.

Протягом року організовувалось поглиблене навчання в 8 та 9 класах. На поглиблене вивчення української мови в цих класах надавалось по 4 години.

У 2018-2019 навчальному році школа працювала за філологічним профілем

( напрям - українська філологія). Профільне навчання організовувалось для учнів 10 та 11 класів.

2. Успішність за рік.

Початковий рівень: 2 – 0,85%

1-4 клас – 0

5-9 клас – 1

10-11клас – 1

Середній рівень: 97 – 41,45%

1-4 клас – 20

5-9 клас – 65

10-11 клас – 12

Достатній рівень: 67 – 28,63%

1-4 клас – 19

5-9 клас – 38

10-11 клас – 10

Високий рівень: 20 – 8,55%

1-4 клас – 5

5-9 клас – 10

10-11 клас – 5

Учнів, що отримали свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою - 1, нагороджених Срібною або Золотою медаллю - 1 .

3. Кадрова політика.

У 2018-2019 навчальному році в школі працювали 22 учителі, серед яких директор, заступник директора з навчально-виховної роботи, заступник директора з виховної роботи, педагог-організатор, практичний психолог, 2 сумісники. Протягом навчального року навчальний заклад був забезпечений кадрами на 100%.

Педагогічні працівники мають:

а) кваліфікаційні категорії

«спеціаліст вищої категорії» -6

«спеціаліст першої категорії» -9

«спеціаліст другої категорії» - 4

«спеціаліст» - 4

Один вчитель не має фахової педагогічної освіти.

б) педагогічні звання

«Старший вчитель» -5

«Вчитель-методист» -0

в) за освітою

вища – 23

бакалавр – 1

середня спеціальна – 0

До складу колективу школи входять 15 працівників обслуговуючого персоналу. Серед них: медична сестра -1, техпрацівники-5, двірник-1, завгосп-1, секретар та бібліотекар -1, кухня-3, сторож-2, робітник з обслуговування приміщень-1, відповідальний за газове господарство-1.

На опалювальний сезон протягом 2018-2019 навчального року на сезонну роботу наймалися 2 працівники: кочегар-1, оператор газової кательні-1.

4. Методична робота.

Методична робота навчального закладу здійснювалась відповідно до

наказів районного відділу освіти, молоді та спорту та наказу по школі «Про організацію і структуру методичної роботи» від 17.09.2018р. №229-ОД.

Педагогічний колектив закладу продовжував працювати над реалізацією науково-методичної проблеми «Гуманізація навчально-виховного процесу шляхом впровадження інноваційних технологій». Педагоги у своїй діяльності керувалися основними державними документами: Законом України «Про освіту», Державною національною програмою «Освіта України ХХІ ст.» Національною доктриною розвитку освіти, Концепцією громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, Державними стандартами початкової та основної школи, концепцією Нова українська школа

Методична робота з вчителями була направлена на вирішення таких завдань:

- виконання наявних директивних і нормативних документів Міністерства освіти і науки України, облуправління освіти, відділу освіти, молоді та спорту Ямпільської РДА;

- реалізація науково-методичної проблеми;

- створення умов для оволодіння педагогами інноваційних методик з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу та виконання настанов нових стандартів освіти;

- підвищення професійної майстерності педагогів шляхом проведення методичних заходів з використанням інноваційних методів та форм;

- упровадження різних форм роботи з обдарованими та талановитими учнями, підвищення якості навчальних досягнень учнів із базових предметів;

- забезпечення психолого-педагогічного та науково-методичного

супроводу навчально-виховного процесу згідно сучасних нормативно-правових документів;

- сприяння обміну педагогічним досвідом, роботи по впровадженню передових ідей в практику.

З метою виконання поставлених завдань методична робота здійснювалася через такі структурні підрозділи та форми роботи: методична рада школи, шкільні методоб’єднання вчителів, педагогічні фахові конкурси та інші.

Управлінська діяльність закладу здійснювалась через роботу методичної ради, нарад при директорі та засідань педагогічної ради. Крім того в управлінні педагогічним колективом значну роль відіграють шкільні МО, що діють на базі нашого навчального закладу.

У цьому році особлива увага приділялась методичною радою школи таким питанням:

- затвердження планів роботи, положень;

- робота шкільних м/о вчителів над загальношкільною проблемою;

- підсумки участі учнів та вчителів у районних конкурсах;

- пошук активних і цікавих форм проведення уроку;

- підсумки атестації педпрацівників.

Протягом 2018-2019 н. р. було проведено 7 засідань педагогічної ради, із них 1 тематична педрада «Формування ключових компетентностей учнів в умовах гуманізації навчального процесу», 8 нарад при директорі, 4 психолого-педагогічних консиліуми. За результатами розроблено рекомендації.

Методичною радою , до складу якої входять : голова – Отрошок О.А., секретар – Демич І.С., члени ради - Хочинова Л.Ф., Покотило Т.Ю., Кожедуб О.М., Донік Л.Л., Кривущенко Ю.О., Долгих Т.О., проведено 4 засідання.

Протягом року розглядалися питання:

1. Про організацію педагогічної виставки-огляду «Обмін досвідом- неодмінна складова професійного росту»

2. Про організацію участі педагогів школи у сучасних освітніх проектах, інноваційних заходах поширення педагогічного досвіду.

3. Про методичні рекомендації щодо освітнього процесу відповідно до Державного стандарту початкової освіти Нової української школи

4. Про підсумки участі учнів школи у районних, обласних олімпіадах з базових дисциплін, роботі МАН, творчих конкурсах

5. Про схвалення матеріалів до друку.

6.Про підсумки роботи педагогічного колективу над реалізацією завдань практичного дослідження науково-методичної проблеми «Гуманізація навчально-виховного процесу шляхом впровадження інноваційних технологій»(третій рік роботи)

На базі закладу працює 3 ШМО: вчителів початкових класів, вчителів української мови та літератури, класних керівників.

Протягом року проведено 14 засідань, тематичних - 6.

ШМО вчителів початкових класів, Донік Л.Л.

1. Використання інноваційних технологій на уроках у початкових класах. Засідання круглого столу ( 10.2018)

2. Нестандартні форми навчання на уроках української мови. Цікавинки з методичної скриньки (01.2019)

ШМО класних керівників, Кожедуб О.М.

1. Попередження буллінгу в учнівському середовищі ( 11.2018)

2.Форми роботи з дітьми по формуванню потреби у здоровому способі життя.Обмін досвідом (11.2018)

ШМО вчителів української мови та літератури, Кривущенко Ю.О.

1. Елементи тренінгу на уроках української мови та літератури в умовах компетентнісної освіти. Обмін досвідом (12.2018);

2.Проблемні завдання та лінгвістичні ігри на уроках української мови ( 02.2019)

Проведено 2 відкритих заходи для вчителів району, 26 уроків та 18 виховних заходів для вчителів школи.

Якісно проведені заходи:

- урок «Складносурядні речення. Тренувальні вправи», 9 клас, Отрошок О.А.;

- інтегрований урок з літературного читання та української мови, «Велика буква у кличках тварин. І.Франко «Лисичка і Журавель»,3 клас, Донік Л.Л.;

-урок «Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині ХІХ століття. Особливості соціально-економічного розвитку західноукраїнських регіонів», 9 клас, Лозовик Н.О.;

- свято-змагання «А ну-мо дівчата!»учні 3-4 класів, Донік Л.Л., Гордієнко Н.І.;

– виховний захід. «Мамина казка», 6 клас, Мороз О.В. , Гладій О.О.;

- засідання круглого столу «Інформаційно-комунікаційні технології у процесі викладання предметів основної школи» ( Отрошок О.А., Кожедуб О.М., Покотило Т.Ю., Лозовик Н.О.);

- методичний фестиваль «Обмін досвідом – неодмінна складова професійного росту» (18 педагогів)

- семінар «Компетентнісний підхід до навчання – шлях до успішної самореалізації особистості в житті» ( Хочинова Л.Ф., Лозовик Н.О., Донік Л.Л.)

Двоє педагогів закладу ( Овчаренко Н.М. та Отрошок О.А.) мають особисті блоги як вчителі-предметники, Покотило Т.Ю. сайти як учитель основ здоров'я та практичний психолог.

11 педагогів школи діляться власними педагогічними надбаннями та здійснюють електронні публікації на освітньому порталі «На Урок» , мають подяки та грамоти за поширення педагогічного досвіду: https://naurok.com.ua/school/1219 , із них у цьому навчальному році друкувалися:

- Овчаренко Н.М. – матеріали до уроків «Рівновага та рух рідини та газу. Підіймальна сила крила» (фізика ,10 клас); «Фізичні характеристики Сонця. Будова Сонця иа джерела його енергії. Прояви сонячної активності та її вплив на Землю» (астрономія, 11 клас); презентація «планети-гіганти: Юпіиер, сатурн, Уран. Нептун та їхні супутники» (астрономія, 11 клас);

- Донік Л.Л. - плани виховної робти на І та ІІ семестр для 3 класу; розробка інтегрованого уроку «Велика буква у кличках тварин. І.Франко «Лисичка і Журавель», додатки до інтегрованого уроку;

- Гладій О.О. – конспекти уроку «Збірні іменники» (6 клас); виховні заходи « Брейн-ринг по-журналістськи» (6 клас), «З нетерпінням всі чекають день Святого Миколая» (6 клас), «Перша зустріч з класним керівником» (5 клас); інформаційний вісник « Профілактика жорстокого поводження дітей один до одного» (6 клас); плани виховної роботи для 5 та 6 класу; звітні матеріали для класного керівника 6 класу; доповідь на батьківські збори « Що заважає і що допомагає дитині навчатися» (6 клас); бесіда на тему « Культурні цінності сім’ї та їх значення для дитини» (6 клас);

- Лозовик Н.О. – розробки уроків з історії України «Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині ХІХ ст.» (9клас), «Україна в планах Антанти і Троїстого союзу» (10 клас), «Упровадження непу в Україні та його особливості» ( 10 клас), «Соціально-економічне становище українців у першій половині ХІХ ст. під владою Російської та Австрійської імперії» ( 9 клас), «Берестейська унія» (8 клас); розробки уроків із всесвітньої історії « Європейське середньовічне місто» (7 клас), практичне заняття «Суспільне, господарське життя та побут в античних полісах на території України» (6 клас); електронні публікації на освітньому порталі Всеосвіта : Покотило Т.Ю. – 7 матеріалів https://vseosvita.ua/user/id2769 ; електронні публікації на сайті школи: Овчаренко Н.М., Кожедуб О.М., Лозовик Н.О. http://yampil-school1.edukit.sumy.ua/metodichna_robota/storinki_vchiteliv_shkoli

Педагоги брали участь в інноваційних і дослідно-експериментальних проектах різних рівнів:

- участь у освітньому проекті «На Урок»: 11 педагогів ( Демич І.С., Донік Л.Л., Гладій О.О., Гордієнко Н.І., Кожедуб О.М., Лозовик Н.О., Марченко С.М., Мороз О.В., Овчаренко Н.М., Отрошок О.А., Покотило Т.Ю.) https://naurok.com.ua/school/1219;

- участь у роботі освітнього порталу «Всеосвіта» (Отрошок О.А., Покотило Т.Ю., Овчаренко Н.М., Гордієнко Н.І.,

- участь у Всеукраїнських інтернет-олімпіадах «На Урок» (Кожедуб О.М., Отрошок О.А., Овчаренко Н.М., Гладій О.О., Донік Л.Л., Марченко С.М.);

- участь у Всеукраїнських інтернет-олімпіадах «Всеосвіта» (Отрошок О.А.);

- онлайн-курс «Вчимося жити разом» ( Гладій О.О., Долгих Т.О., Кривущенко Ю.О. )

- онлайн-курс «Запобігання торгівлі людьми» ( Гладій О.О.)

- онлайн-курс для вчителів початкової школи (Донік Л.Л., Гордієнко Н.І.)

Педагоги упроваджують інформаційно-комунікаційні технології в освітній процес:

Отрошок О.А., учитель української мови та літератури: створення та використання тестових завдань через портали «На Урок», Triventy, Googl Форми; ментальних карт – Coggle.it; хмар слів - Tagul Clouds Word Art; презентацій – Googl Презентації; використання власного блогу https://olga-otroshok.blogspot.com/p/blog-page_69.html ; можливостей Learning Apps.org та Lino it; залучення учнів до участі в інтернет-олімпіадах «На Урок» та «Всеосвіта»;

Овчаренко Н.М., учитель фізики та інформатики: створення та використання тестових завдань через Googl Форми; презентацій – Googl Презентації; використання власного сайту https://sites.google.com/site/myfizikatainformatika/portfolio та блогу http://nataovcharenko.blogspot.com/?m=1; залучення учнів до участі в інтернет-олімпіадах «На Урок»

Покотило Т.Ю., учитель основ здоров’я та біології, практичний психолог: створення та використання тестових завдань через портали «На Урок», Googl Форми; презентацій – Googl Презентації; можливостей Learning Apps.org; залучення учнів до участі в інтернет-олімпіадах «На Урок»; використання власного сайту https://sites.google.com/site/prakticnijpsiholog555 та блогу https://vseosvita.ua/user/id2769 ), студії онлайн-освіти EdEra , порталу превентивної освіти http://autta.org.ua

Гладій О.О., учитель української мови та літератури, залучення учнів до участі в інтернет-олімпіадах «На Урок»; використання матеріалів студії онлайн-освіти EdEra , порталу превентивної освіти http://autta.org.ua

Кожедуб О.М., учитель англійської мови, залучення учнів до участі в інтернет-олімпіадах «На Урок»;

Лозовик Н.О., учитель історії, залучення учнів до участі в інтернет-олімпіадах «На Урок».

На базі закладу проведено 2 районних семінари:

- для учителів української мови та літератури семінар-практикум «Використання елементів ІКТ як засобу активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках української мови та літератури», учитель української мови та літератури Отрошок О.А.;

-для учителів історії семінар «Формування життєвих компетенцій на уроках історії методами критичного мислення», учитель історії Лозовик Н.О.

Психологічна підтримка методичної роботи здійснювалася практичним психологом школи Покотило Т.Ю., спеціалістом І категорії. Нею була проведена така робота :

- тренінги «Готовність до змін», «Що таке булінг? Як його уникнути в колективі?»;

- заняття з кольоротерапії «Райдужний тонік»;

- психологічне селфі;

- психологічна хвилинка «Обмін компліментами»;

- психологічна гра «Культура спілкування сучасного педагога»;

- виступи на засіданнях ШМО:

- класних керівників «Попередження булінгу в учнівському середовищі»;

- учителів початкових класів «Адаптація першокласників до шкільного колективу, «Динамічні паузи як один із ефективних методів забезпечення оптимізації рухової активності школяра та попередження втоми»

Педагоги підвищували свою педагогічну майстерність, беручи активну участь у семінарах, вебінарах, конференціях, що організовувалися в районі та різними освітніми порталами:

Гладій О.О.- вебінар «Як розпізнати булінг у класі та знищити його як явище» на освітньому порталі «На Урок»;

Отрошок О.А.-вебінари Інтерактивної школи творчого вчителя «Українська література. Компетентнісно орієнтовані завдання на уроках української літератури» (Лобусова О.В.) та «Українська мова. Розвиток емоційного інтелекту в Новій українській школі» (Глазова О.П.) ; вебінари «Реалізація компетентнісно-інтегративного підходу на уроках основної та старшої школи у фокусі НУШ» , «Методика створення та проведення навчальних квестів», «Можливості Googl в освітньому середовищі», «Інтерактивні ігри як ефективний освітній інструмент сучасного вчителя» на освітньому порталі «На Урок»;

Кожедуб О.М. вебінари інформаційного порталу для вчителів іноземних мов «Лінгвіст»: «Quick Start with Quick Minds», «Practical Classroom Ideas for Developing Young Global Citizens», «Using Technology to Encourage Face-to-Face Coversation», «Teaching Sounds and Letters in Primary Classroom», «Why do we need CPT in our Classrooms?», «Top Ways to Use Visuals in the Classroom», «You Decide», «Teaching English through stories», «Can learning reading be fun and effective? Definitely yes!», «10 ways to Make your Video Lessons Hot», «Proot that Lesson Planning Really Works», «How to Make Students Love Reading», «Developing young Learner s Listening and speeking skills», «Say «Yes!» To writiry», «Listening and TED talks», «Helping Learnes Develop a Critical Eye in the ELT Classroom»; вебінар «Організація ігор і вправ спрямованих на розвиток навичок спілкування у дітей (методика «пластичного дзеркала») освітньогопорталу «Всеосвіта»; вебінар «Навчально-методичне забезпечення учнів другого класу Нової української школи», організатор Інститут педагогіки НАПН України;

Лозовик Н.О. конференція «Сучасні освітні тенденції: технології та інструменти розвитку критичного мислення»; вебінари «Критичне мислення для вчителів: навчання через досвід», «Практичний кейс «Проведення SТЕМ – квесту в середній школі» на освітньому порталі «На Урок»

Овчаренко Н.М. вебінари освітнього порталу «НаУрок» : «На допомогу вчителю: онлайн-тести «На Урок» в освітньому процесі», «Шкільна територія як об'єкт STEАM-дослідження», «Інтегроване навчання – вимога сучасності», «Використання додатків Google для налагодження взаємодії між учасниками освітнього процесу», «Шкільний підручник – ігрове поле для навчання», «Редагування статей Вікіпедії: мотивація, теорія, практика», «Сучасний шкільний підручник – авансування успіху дітей», «Класне керівництво: працюємо з паперами», «Застосування інноваційних технологій для формування ключових компетентностей на уроках природничого циклу», «Використання інтернет-ресурсів, VR, AR, 3D у процесі запровадження елементів музейної педагогіки», «Основи медіаграмотності: як розпізнати фейк»,«Науковий квест: коли гра стає навчанням», «10 секретів створення успішної презентації для вчителів», «#Stop_Sexтинг. Сексуальні ризики інтернету: як провести урок в 7-11 класах», «Інклюзивна освіта в сучасній українській школі: адаптація дітей та вчителів», «Практичний кейс «Проведення STEM-квесту в середній школі», «Оптимізація процесу підготовки до ЗНО»,«Розповідаємо учням про традиції нашого народу: Святий вечір та його витоки»,«Інтерактивна наука в освіті: граємося чи навчаємося?», «Розвиток письменницьких навичок як чинник формування креативності учнів та вчителів», «Використання віртуальної та доповненої реальності на уроках: інструменти та приклади», «Я – STEM-вчитель: як бути в тренді освіти», «Навички ефективної комунікації вчителів для успішної взаємодії з учнями та їх батьками», «Мотивація в освітньому процесі: механізми та способи»,«Використання ігрових практик під час уроків у початковій школі», «Можливості Google в освітньому середовищі», «Безпека дітей у навчальному просторі: відповідальність закладів освіти, вчителів та батьків», «Створення хронік на уроках: інструменти та можливості», «Ораторське мистецтво у житті вчителя: прийоми та поради», «Безпека дітей та підлітків онлайн: кібер-булінг, секстинг, грумінг та контент, що шкодить»,«Ефективна підготовка до ЗНО: практичні поради і техніки», «Безпечний інтернет: як уникнути неприємностей у мережі», «Проектний метод навчання».

Організаційно-методична робота здійснювалась відповідно до затвердженого плану методичної роботи.

Протягом навчального року учителі підвищувати педагогічну майстерність та кваліфікацію при СОІППО згідно з графіком проходження курсової перепідготовки. Педагоги закладу підтвердили свою фахову здатність у ході атестації, за результатами якої Отрошок О.А та Лозовик Н.О. підтвердили кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та обом було присвоєно звання «старший учитель», Покотило Т.Ю., учителю біології та основ здоров’я, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».

Недоліком роботи є те, що мало хто із учителів –предметників брали участь у фахових заходах та конкурсах. Але Гайворонський Г.М., учитель географії , був учасником районного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019» , а Гладій О.О., учитель української мови та літератури, брала участь у конкурсах навчальних розробок «Учительська десятка» , «Класні керівники – супергерої» від освітнього проекту «На Урок».

Робота з обдарованою учнівською молоддю здійснювалась згідно з планом роботи школи.

У шкільних етапах олімпіад з базових предметів взяли участь 175 учнів, що становисть 77,8% від загальної кількості учнів школи, з них 26 учнів були направлені для участі у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін ( 14,9% від учасників шкільного туру). Із 24 учасників команди Ямпільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 , які взяли участь у ІІ етапі , посіли 4 призових місця 3 учні (з української мови та літератури Овчаренко Поліна (11 кл) – ІІІ м., з інформаційних технологій Небеський Ілля (10 кл) – ІІ м., Костюченко Вікторія (8кл) – ІІІ м.; з історії Овчаренко Поліна(11 кл) - ІІІм.), що становить 16,7%.

У 2018-2019 році школярі були залучені до участі в конкурсах і мають такі досягнення :

Предметні конкурси:

* Всеукраїнська предметна олімпіада «Олімпус – Осіння сесія 2018» (19 учасників ( 4 з української мови, 4 з української літератури, 8 з біології , 3 з географії), із них 5 переможців ( з 1 по 10 місце), отримали книги в нагороду з української літератури за 2 місце Остапенко Ю. , учениця 9 класу та за 4 місце Лукашова Н., учениця 6 класу);

* Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок» : залучено 139 учасників 3-11 класів ( 10 з математики, 54 з української мови та літератури, 11 з англійської мови , 13 з біології, 40 з інформатики, 11 учні початкових класів), із них 49 переможців ( 13 із української мови та літератури, 5 з математики, 9 з біології, 13 з інформатики, 5 з англійської мови);

*Всеукраїнський конкурс «Безпечний Інтернет» від проєкту «На Урок» ( 21 учасник, 16 переможців);

Конкурси мовно-літературного спрямування:

* районний етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка (ІІ місце – Лях Валерія, учениця 5 класу, І місце - Галич Яна, учениця 8 класу, ІІ місце – Подлозна Анна, учениця 10 класу, І місце – Міньковська Анастасія , учениця 10 класу);

* районний етап Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (ІІ місце – Яременко Анна, учениця 3 класу; ІІІ місце – Посідай Нікіта, учень 4 класу, ІІ місце – Шматок Вікторія, учениця 5 класу, ІІІ місце – Лях Валерія, учениця 5 класу;ІІІ місце – Тетюра Поліна, учениця 6 класу, І місце – Подлозна Анна, учениця 10 класу, ІІ місце – Міеньковська Анастасія, учениця 10 класу, ІІІ місце – Кокоровець Мілєна, учениця 10 класу);

* районний етап обласного літературний конкурс «Проба пера» ( ІІ місце - Тачкова Я. у номінації «Поезія», ІІІ місце - Шматок В. у номінації «Проза»);

* Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник- 2019» - 32 учасники, учні 3-4,6-7 та 9-10 класів ( диплом І ступеня регіонального рівня – 4 учні, диплом ІІ ступеня регіонального рівня – 3 учні, диплом ІІІ ступеня регіонального рівня – 5 учнів, диплом І ступеня Всеукраїнського рівня – 2 учні, диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського рівня – 5 учнів, диплом переможця початкової школи – 7 учнів, сертифікати учасника – 8 учні ;

* районний етап обласного творчого конкурсу «Моя Україна – соборна, вільна, неподільна» ( ІІ місце – Міньковська Анастасія, учениця 10 класу);

*Всеукраїнський конкурс «# ТГШ 205 : Таємниця генія Шевченка» від освітнього проєкту «На Урок» ( 14 учасників, 9 переможців)

Конкурси творчо-естетичного спрямування:

*районний конкурс команд КВН ( команда «Смайл» - ІІ місце);

* ХХ виставка-продаж «Рукоділля. Бізнес Хобі» Всеукраїнського конкурсу для дітей «Чарівний бісер-2018» ( переможці Лунга Любов, Гладій Артем, учні 5 класу, Слєсар Анастасія, Якушева Крістіна, учениця 9 класу, Гладій Андрій , учень 8 класу)

* районний конкурс фольклорних колективів ( І місце – фрагмент обряду, колектив «Криниченька»; І місце – Насеннік Дар’я, спів у сучасній обробці; ІІІ місце – Мороз Дар’я, автентичний спів);

* Міжнародний фестиваль-конкурс «Зірковий грамофон талантів 2019» ( І місце – Лях Валерія, учениця 5 класу);

* V відкритий районний фестиваль-конкурс акторської майстерності «Дивосвіт» ( І місце – Савченко Катерина, учениця 9 класу; ІІІ місце – Малєвська Єва, учениця 8 класу; ІІІ місце – Кузьменко Владислав, учень 5 класу);

* районна виставка творчих здобутків юних майстрів народних ремесел ( номінація «Ткацтво бісером» - І місце – Гладій Андрій, учень 8 класу; І місце – Лукашова Надія, учениця 6 класу; ІІ місце – Гладій Артем, учень 5 класу, ІІІ місце - Катерюшина Вікторія, учениця 4 класу; номінація « Вишивка бісером» - І місце – Насеннік Дар’я, учениця 8 класу; номінація «Алмазна вишивка» - ІІ місце – Малевська Єва, учениця 8 класу; номінація «Вироби з бісеру з використанням дроту» - ІІ місце – Позднякова Поліна, учениця 3 класу; номінація «Вишивка» - І місце - Насеннік Дар’я, учениця 8класу; номінація «Вишивка стрічками» - І місце – Хоменко Дарина , учениця 5 класу; номінація «Композиція з підручних матеріалів» - ІІ місце – Малевська Єва, учениця 8 класу;ІІІ місце – Фандікова Олеся, учениця 6 класу.

*районний етап обласного конкурсу образотворчого мистецтва «Юні художники Ямпільщини» : у молодшій віковій категорії ІІ місце – Сибилева Поліна, учениця 3 класу;

* Обласний конкурс образотворчого мистецтва «Юні художники Ямпільщини» : у молодшій віковій категорії ІІІ місце – Сибилева Поліна, учениця 3 класу;

* районний конкурс солістів-вокалістів «Чарівний ключик» - ІІІ місце – Савченко Катерина, учениця 9 класу; ІІІ місце – Мороз Дар’я, учениця 9 класу; ІІІ місце – Рябуха Марія, учениця 6 класу; ІІІ місце – Кузюра Тетяна, учениця 3 класу;

*обласний фестиваль юних майстрів «Веселка творчості»: І місце – Лунга Любов, учениця 5 класу; І місце – Насеннік Дар’я, учениця 8 класу.

Конкурси екологічного спрямування:

* районна виставка-ярмарок «Щедрість рідної землі» - І місце;

* районна виставка-конкурс «Новорічна фантазія» ( переможці : Іванова Валерія, Шоліна Анастасія у номінації «Різдвяний віночок»; Лізогуб Діана, Мацуй Вероніка у номінації «Новорічна іграшка» ;

* районний етап обласного конкурсу на кращий твір та малюнок з теми «Лісівники плекають ліс» ( «Краший малюнок» - І місце – Сибилева Поліна, учениця 4 класу; ІІІ місце - Новиченко Олег, учень 4 класу) ;

* конгрес депутатів районної учнівської природоохоронної ради на тему «Планетерне народногосподарське значення лісу» ( Подлозна Анна (10 кл) – ІІ місце);

Конкурси ( змагання) національно-патріотичного спрямування:

* районний етап Всеукраїнського заочного конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя країна – Україна!» ( І місце – Нестеренко Роман, учень 4 класу, ІІІ місце – Тетюра Поліна, учениця 6 класу, ІІ місце – Зубок Анастасія, учениця 10 класу);

*районний етап обласної краєзнавчої конференції «Герої сучасності серед нас» ( ІІІ місце – Буйволенко Владислава, учениця 10 класу, Мороз Дарœя, учениця 9 класу);

* Всеукраїнський різдвяний онлайн - конкурс «Зимові свята в традиціях нашого народу» освітнього проєкту «На Урок» ( 17 учасників, 11 переможців);

Конкурси ( змагання) спортивного спрямування:

* ХХVІІ районні спортивні ігри школярів з легкоатлетичного кросу (ІІІ місце - Міньковська Анастасія, учениця 10 класу );

* ХХVІІ районні спортивні ігри школярів з футболу серед команд І групи ( ІІІ місце);

* ХХVІІ районні спортивні ігри школярів з шахів ( ІІ місце);

* районний етап Всеукраїнських змагань з футболу «Шкіряний м’яч» (команда «Фініст» 2007р.н. - І місце);

* чемпіонат України з волейболу серед команд хлопців молодшого віку ( 2005 р.н. та молодші) - ІІІ місце;

* Міжнародний турнір Katana Cup 2019 ( ІІІ місце – Міньковська Анастасія, учениця 10 класу);

* Міжнарожний турнір Berlin Open 2019 ( ІІ місце – Білобаба Владислав, учень 7 класу);

* чемпіонат Сумської області з олімпійського карате ( ІІІ місце – Білобаба Владислав ,учень 7 класу, ІІІ місце – Міньковська Анастасія, учениця 10 класу);

* VІ Міжнарожний турнір з карате Соне Кубота Євро Кап ( ІІІ місце – Кожедуб Олександр, учень 7 класу; ІІІ місце – Мільковська Анастасія, учениця 10 класу);

* чемпіонат Сумської області з карате ( ІІІ місце – Білобаба, учень 7 класу);

Протягом року брали участь у районній біологічній вікторині серед учнів 6-7 класів «Наймудріший юний природознавець»

На початку навчального року була передбачена та спланована гурткова робота, складено графіки проведення предметних тижнів , місячників та декад виховного спрямування. Протягом року були проведені всі заплановані місячники та декади, з предметних тижнів були проведені олімпійський тиждень, з відкриттям шкільної спартакіади школярів, тиждень фізики та інформатики, тиждень англійської мови, тижні правових знань, Шевченківські дні. На жаль, не проведено тижні математики, історії, біології, географії, хімії, трудового навчання.

На базі закладу працювали гуртки: екологічний (Демич І.С., Потапенко Н.А.), волейбол (Лунь О.М.), «Проба пера» ( Кривущенко Ю.О.).

У шкільному музеї краєзнавства, народознавства та М.М. Неплюєва працювала група екскурсоводів різних вікових категорій. Крім того, на базі школи проводили заняття керівники гуртків СЮН та РЦДЮТ, налагоджено співпрацю з відділенням карате та футболу Ямпільської ДЮСШ , громадською організацією «Самурай». Активно відвідують учні ізостудію «Полісяночка», вокальний ансамбль «Росинки» при РБДЮ, хореографічний гурток при РБК «Альянс», музичну школу.

Згідно розділу плану «Інформаційно-просвітницька діяльність» було передбачено видавництво міні-публікацій, але з різних причин здійснити видання усіх запланованих робіт не вдалося.

У рамках експертно-діагностичної діяльності закладом проводилось вивчення рівня навчальних досягнень учнів 3-4 класів з математики та української мови, з української мови та літератури учнів 5-11 класів, відділом освіти проводилось моніторингові дослідження з математики (4, 9 клас), дослідження якості мовної освіти учнів 11 класу. Крім того, здійснювалося вивчення стану викладання курсу «Захист Вітчизни», астрономії та математики в початковій школі та тематичне вичення окремих питаньз різних предметів, здійснювався контроль за станом ведення журналів та відповідністю календарного планування освітнім програмам.

У наступному навчальному році керівникам шкільних МО необхідно продовжити роботу по організації та проведенню предметних тижнів, передбачити різні форми їх проведення, з метою зацікавлення учнів вивчення навчальних предметів інваріантної частини робочих планів

Потрібно покращити роботу по взаємовідвідуванню уроків учителями.Здійснено узагальнення та проведена робота по поширенню досвіду роботи учителя історії Лозовик Н.О. з теми «Розвиток критичного мислення учнів на уроках історії як засіб формування основних груп компетентностей».

Не у повному обсязі був виконаний план розділу «Інформаційно-просвітницька діяльність». Ще недостатньо висвітлюється робота педагогічного колективу на сторінках районної газети та веб-сайту

Учительський колектив має достатній потенціал для творчої роботи, підвищення показників.

Найважливіші проблеми в організації та управлінні методичною роботою в закладі на даному етапі:

1. Відсутність належного фінансування.

2. Пошук ефективних форм організації методичної роботи з педагогами.

3. Поширення педагогічного досвіду вчителів школи у ЗМІ та фахових журналах

4. Підвищення якості навчальних досягнень учнів з базових предметів, результативності участі в олімпіадах

5.Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у процес навчання та виховання школярів.

6. Забезпечення матеріально-технічної бази навчально-виховного процесу комп’ютерною та мультимедійною технікою.

Методичну роботу необхідно спрямувати на вирішення зазначених завдань.

5.Травматизм

Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначений відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці.

Серед учнів протягом навчального року зафіксовано 2 випадки травматизму під час навчального року та роботи відпочинкових таборів. Травмувалися учні початкової школи (1) та середньої ланки (1). Комісії виявили, що причинами нещасного випадків були необережність та порушення правил поведінки учнями.

Серед працівників школи випадків травматизму не зафіксовано.

З учнями школи систематично проводились бесіди та інструктажі з БЖ, а також перед кожними канікулами, тривалими святковими днями та позаплановими заходами проводилися цільові та позапланові інструктажі, відмітки про які фіксувалися в журналах реєстрації інструктажів. Кожним учителем - предметником проводився інструктаж перед виконанням завдання лабораторної та практичної роботи, зміною видів діяльності на уроках трудового навчання, фізичної культури. Своєчасно проводилися цільові інструктажі з дітьми перед виїздом за межі школи: екскурсії, спортивні змагання, олімпіади. Класні керівники проводили профілактичні бесіди щодо запобігання дитячого травматизму.

Протягом року організовано навчання по відпрацюванню дій учасників навчально - виховного процесу під час стихійного лиха. У травні організувалось об’єктове тренування.

6.Фінансово-господарська діяльність:

Основним джерелом надходження коштів у 2018-2019 навчальному році є батьківська спонсорська допомога.

До закладу надійшло коштів від батьків 26485 грн. Витрачено 25728 грн. Залишок-757 грн.

Основні категорії, по яким відбувалися витрати такі:

Будівельні матеріали – 8485 грн

Лако – фарбові – 6278 грн

Медикаменти, дезактин-3061 грн

Пальне,утримання автобуса – 1031 грн

Кондитерські вироби – 144 грн

Оплата лабораторних досліджень овочів- 136 грн

Гігієнічні засоби-367 грн

Забезпечення виступів шкільних команд-72 грн

Утримання оргтехніки-1117 грн

Періодичні видання-75 грн

Доплата за вікна- 3180 грн

Посуд- 78 грн

Оплата праці зварювальника – 100

Ліноліум-1440 грн

Концтовари-164 грн

Витрачено всього – 25728 грн

Щиро вдячна всім батькам, що надавали спонсорську допомогу.

Протягом минулого навчального року школі надавали матеріальну допомогу такі підприємці:

Козуб Анна Олександрівна

Тимошенко Тетяна Миколаїв

Черторижська Валентина Леонідівна

Помошник Любов Михайлівна

Бакун Олена Анатоліївна

та організації:

лісхоз, селищна рада, ТОВ «Україна»

7. Робота з обдарованими:

Відповідно до плану роботи школи, наказу «Про організацію роботи з обдарованими дітьми у 2018-2019 навчальному році» від 03.09.2018 р. №211-ОД з метою виявлення, підтримки та розвитку творчих здібностей обдарованої молоді у закладі протягом року була проведена значна робота.

Складено план роботи із обдарованою та здібною молоддю на 2018-2019 навчальний рік. У закладі запроваджено поглиблене вивчення української мови у 8-9 класаха за рахунок додаткових годин із варіативної частини навчального плану. Учні 10-11 класів навчаються за програмами філологічного профілю, напрям українська філологія. За рахунок годин варіативної складової навчального плану організовано вивчення факультативних курсів «Орфографічний практикум»(1 година на тиждень) для учнів 10 класу, «Практикум із синтаксису української мови» (1 година на тиждень) для учнів 11 класу.

На базі закладу протягом року працювали гуртки: екологічний ( Демич І.С., Потапенко Н.А.), волейбольний ( Лунь О.М.), «Проба пера» (Кривущенко Ю.О.). Крім того, налагоджено співпрацю з відділенням футболу Ямпільської ДЮСШ . Активно відвідують учні ізостудію «Полісяночка», вокальний ансамбль «Росинки» при РБДЮ, хореографічний гурток при РБК «Альянс».

На початку навчального року було поновлено банк даних «Обдарованість», кількість обдарованих учнів становить – 33,3 % від загальної кількості учнів школи, психологом школи проведено діагностування з метою визначення типу обдарованості дітей.

Згідно з планом роботи протягом року проведено такі організаційні форми роботи:

- поновлено банк даних «Обдарованість» ( 77 учні – за результатами 2017-2018 н.р);

- створено банк матеріалів по підготовці учнів до олімпіад та конкурсів;

- сплановано роботу учителями-предметниками зі здібними та обдарованими учнями по підготовці їх до участі у конкурсах та олімпіадах;

- проведено шкільні етапи з предметних олімпіад та конкурсів, переможці були направлені на районні етапи.

Здійснюється психологічний супровід роботи з обдарованими учнями з боку психолога школи Покотило Т.Ю. Нею проведено міні-тренінги з метою навчити учнів презентувати себе, знімати внутрішнє напруження під час конкурсів та інш., постійно здійснюється консультування учнів та вчителів з питань роботи з особливими учнями.

У закладі діють та оновлюються стенди « Дошка пошани», «Наша гордість», «Наші досягнення», «Спортивні досягнення», «Майбутні зірки естради, пензля та пера».

Досягнення учнів обов’язково висвітлюються на сайті школи у рубриці «Новини», «Наша гордість» та оголошуються на загальношкільних лінійках, де відбувається вітання переможців та учасників конкурсів та олімпіад, вручення грамот, подяк, солодощів , придбаних на кошти спонсорів закладу.

За результатами І семестру учні, які закінчили навчання на високому рівні традиційно отримують одноразові стипендії ( учні середньої та старшої ланок) та додаткові новорічні подарунки ( учні початкових класів), придбані за кошти спонсорів.

У шкільних етапах олімпіад з базових предметів взяли участь 175 учнів, що становисть 77,8% від загальної кількості учнів школи, з них 26 учнів були направлені для участі у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін ( 14,9% від учасників шкільного туру). Із 24 учасників команди Ямпільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 , які взяли участь у ІІ етапі , посіли 4 призових місця 3 учні (з української мови та літератури Овчаренко Поліна (11 кл) – ІІІ м., з інформаційних технологій Небеський Ілля (10 кл) – ІІ м., Костюченко Вікторія (8кл) – ІІІ м.; з історії Овчаренко Поліна(11 кл) - ІІІм.), що становить 16,7%.

У 2018-2019 році школярі були залучені до участі в конкурсах і мають такі досягнення :

Предметні конкурси:

* Всеукраїнська предметна олімпіада «Олімпус – Осіння сесія 2018» (19 учасників ( 4 з української мови, 4 з української літератури, 8 з біології , 3 з географії), із них 5 переможців ( з 1 по 10 місце), отримали книги в нагороду з української літератури за 2 місце Остапенко Ю. , учениця 9 класу та за 4 місце Лукашова Н., учениця 6 класу);

* Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок» : залучено 139 учасників 3-11 класів ( 10 з математики, 54 з української мови та літератури, 11 з англійської мови , 13 з біології, 40 з інформатики, 11 учні початкових класів), із них 49 переможців ( 13 із української мови та літератури, 5 з математики, 9 з біології, 13 з інформатики, 5 з англійської мови);

*Всеукраїнський конкурс «Безпечний Інтернет» від проєкту «На Урок» ( 21 учасник, 16 переможців);

Конкурси мовно-літературного спрямування:

* районний етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка (ІІ місце – Лях Валерія, учениця 5 класу, І місце - Галич Яна, учениця 8 класу, ІІ місце – Подлозна Анна, учениця 10 класу, І місце – Міньковська Анастасія , учениця 10 класу);

* районний етап Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (ІІ місце – Яременко Анна, учениця 3 класу; ІІІ місце – Посідай Нікіта, учень 4 класу, ІІ місце – Шматок Вікторія, учениця 5 класу, ІІІ місце – Лях Валерія, учениця 5 класу;ІІІ місце – Тетюра Поліна, учениця 6 класу, І місце – Подлозна Анна, учениця 10 класу, ІІ місце – Міеньковська Анастасія, учениця 10 класу, ІІІ місце – Кокоровець Мілєна, учениця 10 класу);

* районний етап обласного літературний конкурс «Проба пера» ( ІІ місце - Тачкова Я. у номінації «Поезія», ІІІ місце - Шматок В. у номінації «Проза»);

* Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник- 2019» - 32 учасники, учні 3-4,6-7 та 9-10 класів ( диплом І ступеня регіонального рівня – 4 учні, диплом ІІ ступеня регіонального рівня – 3 учні, диплом ІІІ ступеня регіонального рівня – 5 учнів, диплом І ступеня Всеукраїнського рівня – 2 учні, диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського рівня – 5 учнів, диплом переможця початкової школи – 7 учнів, сертифікати учасника – 8 учні ;

* районний етап обласного творчого конкурсу «Моя Україна – соборна, вільна, неподільна» ( ІІ місце – Міньковська Анастасія, учениця 10 класу);

*Всеукраїнський конкурс «# ТГШ 205 : Таємниця генія Шевченка» від освітнього проєкту «На Урок» ( 14 учасників, 9 переможців)

Конкурси творчо-естетичного спрямування:

*районний конкурс команд КВН ( команда «Смайл» - ІІ місце);

* ХХ виставка-продаж «Рукоділля. Бізнес Хобі» Всеукраїнського конкурсу для дітей «Чарівний бісер-2018» ( переможці Лунга Любов, Гладій Артем, учні 5 класу, Слєсар Анастасія, Якушева Крістіна, учениця 9 класу, Гладій Андрій , учень 8 класу)

* районний конкурс фольклорних колективів ( І місце – фрагмент обряду, колектив «Криниченька»; І місце – Насеннік Дар’я, спів у сучасній обробці; ІІІ місце – Мороз Дар’я, автентичний спів);

* Міжнародний фестиваль-конкурс «Зірковий грамофон талантів 2019» ( І місце – Лях Валерія, учениця 5 класу);

* V відкритий районний фестиваль-конкурс акторської майстерності «Дивосвіт» ( І місце – Савченко Катерина, учениця 9 класу; ІІІ місце – Малєвська Єва, учениця 8 класу; ІІІ місце – Кузьменко Владислав, учень 5 класу);

* районна виставка творчих здобутків юних майстрів народних ремесел ( номінація «Ткацтво бісером» - І місце – Гладій Андрій, учень 8 класу; І місце – Лукашова Надія, учениця 6 класу; ІІ місце – Гладій Артем, учень 5 класу, ІІІ місце - Катерюшина Вікторія, учениця 4 класу; номінація « Вишивка бісером» - І місце – Насеннік Дар’я, учениця 8 класу; номінація «Алмазна вишивка» - ІІ місце – Малевська Єва, учениця 8 класу; номінація «Вироби з бісеру з використанням дроту» - ІІ місце – Позднякова Поліна, учениця 3 класу; номінація «Вишивка» - І місце - Насеннік Дар’я, учениця 8класу; номінація «Вишивка стрічками» - І місце – Хоменко Дарина , учениця 5 класу; номінація «Композиція з підручних матеріалів» - ІІ місце – Малевська Єва, учениця 8 класу;ІІІ місце – Фандікова Олеся, учениця 6 класу.

*районний етап обласного конкурсу образотворчого мистецтва «Юні художники Ямпільщини» : у молодшій віковій категорії ІІ місце – Сибилева Поліна, учениця 3 класу;

* Обласний конкурс образотворчого мистецтва «Юні художники Ямпільщини» : у молодшій віковій категорії ІІІ місце – Сибилева Поліна, учениця 3 класу;

* районний конкурс солістів-вокалістів «Чарівний ключик» - ІІІ місце – Савченко Катерина, учениця 9 класу; ІІІ місце – Мороз Дар’я, учениця 9 класу; ІІІ місце – Рябуха Марія, учениця 6 класу; ІІІ місце – Кузюра Тетяна, учениця 3 класу;

*обласний фестиваль юних майстрів «Веселка творчості»: І місце – Лунга Любов, учениця 5 класу; І місце – Насеннік Дар’я, учениця 8 класу.

Конкурси екологічного спрямування:

* районна виставка-ярмарок «Щедрість рідної землі» - І місце;

* районна виставка-конкурс «Новорічна фантазія» ( переможці : Іванова Валерія, Шоліна Анастасія у номінації «Різдвяний віночок»; Лізогуб Діана, Мацуй Вероніка у номінації «Новорічна іграшка» ;

* районний етап обласного конкурсу на кращий твір та малюнок з теми «Лісівники плекають ліс» ( «Краший малюнок» - І місце – Сибилева Поліна, учениця 4 класу; ІІІ місце - Новиченко Олег, учень 4 класу) ;

* конгрес депутатів районної учнівської природоохоронної ради на тему «Планетерне народногосподарське значення лісу» ( Подлозна Анна (10 кл) – ІІ місце);

Конкурси ( змагання) національно-патріотичного спрямування:

* районний етап Всеукраїнського заочного конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя країна – Україна!» ( І місце – Нестеренко Роман, учень 4 класу, ІІІ місце – Тетюра Поліна, учениця 6 класу, ІІ місце – Зубок Анастасія, учениця 10 класу);

*районний етап обласної краєзнавчої конференції «Герої сучасності серед нас» ( ІІІ місце – Буйволенко Владислава, учениця 10 класу, Мороз Дарœя, учениця 9 класу);

* Всеукраїнський різдвяний онлайн - конкурс «Зимові свята в традиціях нашого народу» освітнього проєкту «На Урок» ( 17 учасників, 11 переможців);

Конкурси ( змагання) спортивного спрямування:

* ХХVІІ районні спортивні ігри школярів з легкоатлетичного кросу (ІІІ місце - Міньковська Анастасія, учениця 10 класу );

* ХХVІІ районні спортивні ігри школярів з футболу серед команд І групи ( ІІІ місце);

* ХХVІІ районні спортивні ігри школярів з шахів ( ІІ місце);

* районний етап Всеукраїнських змагань з футболу «Шкіряний м’яч» (команда «Фініст» 2007р.н. - І місце);

* Чемпіонат України з волейболу серед команд хлопців молодшого віку ( 2005 р.н. та молодші) - ІІІ місце;

* Міжнародний турнір Katana Cup 2019 ( ІІІ місце – Міньковська Анастасія, учениця 10 класу);

* Міжнарожний турнір Berlin Open 2019 ( ІІ місце – Білобаба Владислав, учень 7 класу);

* чемпіонат Сумської області з олімпійського карате ( ІІІ місце – Білобаба Владислав ,учень 7 класу, ІІІ місце – Міньковська Анастасія, учениця 10 класу);

* VІ Міжнарожний турнір з карате Соне Кубота Євро Кап ( ІІІ місце – Кожедуб Олександр, учень 7 класу; ІІІ місце – Мільковська Анастасія, учениця 10 класу);

* чемпіонат Сумської області з карате ( ІІІ місце – Білобаба, учень 7 класу);

Протягом року брали участь у районній біологічній вікторині серед учнів 6-7 класів «Наймудріший юний природознавець»

На початку навчального року була передбачена та спланована гурткова робота, складено графіки проведення предметних тижнів , місячників та декад виховного спрямування. Протягом року були проведені всі заплановані місячники та декади, з предметних тижнів були проведені олімпійський тиждень, з відкриттям шкільної спартакіади школярів, тиждень фізики та інформатики, тиждень англійської мови, тижні правових знань, Шевченківські дні. На жаль, не проведено тижні математики, історії, біології, географії, хімії, трудового навчання.

Протягом року здійснювалась така управлінська діяльність з питань роботи з обдарованими та здібними учнями:

- накази

«Про організацію роботи з обдарованими дітьми у 2018-2019н.р.» від 03.09.2018р. №211-ОД ;

«Про участь у районній виставці-ярмарку «Щедрість рідної землі» від 27.08.2018р. №185-ОД;

«Про участь у районному етапі Всеукраїнської експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна» від 11.10.2018р. №247-ОД;

«Про участь у районному етапі обласного літературного конкурсу «Проба пера» від 02.11.2018 №267-ОД;

«Про участь у ХХVІ районних спортивних іграх школярів у 2018-2019 н.р.» від 11.09.2018 р №222-ОД;

«Про участь уІ- ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2018-2019 н.р.» від 28.09.2018р. №235-ОД;

«Про участь у районному етапі обласного творчого конкурсу «Моя Україна – соборна, вільна, неподільна!» від 09.11.2018 №272-ОД;

«Про проведення І та участь у ІІ етапах ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Шевченка серед учнів у 2018-2019 н.р» від 11.10.2018р. № 308246-ОД;

«Про участь у районному конкурсі дитячих фольклорних колективів» від 02.10.2018 р. №242-ОД;

«Про участь у районній олімпіаді з математики серед учнів 4 класів» від 02.11.2018 р. №263-ОД;

«Про проведення І та участь у ІІ етапах ХVІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені П.Яцика у 2018-2019 н. р.» від 24.10.2018 р. №258-ОД;

« Про участь у районному заочному конкурсі образотворчого мистецтва «Юні художними Ямпільщини» від 24.10.2018 №260-ОД;

«Про участь у районному конкурсі «Новорічна фантазія» від 09.11.2018 №269-ОД;

«Про участь у районній біологічній вікторині серед учнів 6-7 класів закладів загальної середньої освіти «Наймудріший юний прирознавець» від 13.12. 2018 № 286-ОД;

« Про участь у районному конкурсі команд клубу веселих та кмітливих» від 17.12.2018 №288-ОД;

«Про участь у районній виставці творчих здобутків юних майстрів народних ремесел» від 18.12.2018 р. № 290-ОД;

«Про участь у проведенні першого етапу змагань чемпіонату України з волейболу серед команд юнаків та дівчат» від 14.01.2019 №11-ОД;

«Про участь у ХХVІІ районних спортивних іграх школярів з шахів » від 14.02.2019 №07-ОД;

«Про участь у районному етапі обласної краєзнавчої конференції «Герої сучасності серед нас» від 14.01.2019 №13-ОД;

«Про участь у ХХVІІ районних спортивних іграх школярів з волейболу» від 12.03.2019 №45-ОД;

«Про участь у ХХVІІ районних спортивних іграх школярів з футзалу серед юнаків І-ІІ груп» від 08.01.2019 №04-ОД;

«Про участь у районному етапі Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я» від 23.01.2019 №16-ОД;

« Про участь у районному конкурсі листівок-мотиваторів « Буде мова- буде майбутнє!» від 22.01.2019 № 15-ОД;

« Про участь у проведенні першого етапу змагань чемпіонату України з волейболу серед команд юнаків» від 05.02.2019 № 25-ОД;

«Про участь у районній природоохоронній акції «Ми вволодарі природи, тож збережемо її вроду!» від 02.04.2019 №62-ОД;

« Про участь у районному екологічному конкурсі «Прикрасимо землю своїми руками» на кращий дизайн зовнішнього озеленення, присвячений 28-річниці незалежності України» від 02.04.2019 № 63-ОД;

«Про участь у районних спортивних змаганнях «Старти надій» у залік ХХVІІ районних спортивних ігор школярів» від 22.05.2019 №96-ОД;

«Про участь у ХХVІІ районних спортивних іграх школярів з легкоатлетичного чотириборства серед команд І-І груп» від 18.04.2019 №73-ОД;

«Про участь у ХХVІІ районних спортивних іграх школярів з легкої атлетики серед уоманд І-ІІ груп» від 18.04.2019 №74-ОД та ін.

- педагогічні ради:

«Про визначення претендентів на нагородження Золотою та Срібною медалями за успіхи у навчанні» ( протокол №1 від 03.01.2019р.)

«Про визначення претендентів на одержання свідоцтва з відзнакою за базову середню освіту» ( протокол №3 від 28.03.2019р.)

«Про результати роботи закладу над упровадженням концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді» ( протокол №4 від 24.04. 2019р.)

- наради при директорі:

«Про проведення предметних тижнів у школі», «Про стан роботи гуртків. Звіти роботи» (протокол №6 від 03.06.2019р.),

- засідання ШМО :

учителів початкової школи («Про національно-патріотичне виховання молодших школярів. Аукціон ідей »);

учителів української мови та літератури ( «Про визначення методів і форм роботи з обдарованими дітьми та проведення шкільної предметної олімпіади, планування підготовки школярів до мовно-літературних конкурсів», « Про підготовку та обговорення матеріалів до конкурсу знавців рідної мови до І (шкільного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури»,«Про підсумки олімпіад ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з української мови та літератури» )

Питання роботи з обдарованими та здібними учнями висвітлюється на шкільному сайті у рубриках «Новини» та «Наша гордість», там розміщується банк даних на обдарованих учнів. Проблемним залишається питання висвітлення резутьтатів участі учнів у конкурсах у місцевому виданні газети «Голос часу»

Протягом наступного навчального року планується посилити та удосконалити роботу вчителів із організації та проведення предметних тижнів, з метою зацікавлення учнів вивченням предметів природничого циклу та предметів естетичного спрямування.

Крім того , необхідно удосконалити роботу по організації та проведенню шкільних етапів учнівських олімпіад з базових дисциплін, підготовці учнів до участі у предметних олімпіадах, залученню учнів до участі в різноманітних онлайн-олімпіадах та конкурсах, потрібно більше уваги приділяти творчим видам робіт, учити дітей естетично оформлювати свої творіння, критично ставитися до власних робіт.

Додаткової матеріальної підтримки потребує поповнення бази науково-методичної літератури, передплати періодичних видань для вчителів з метою покращення роботи з обдарованими учнями в закладі.

8. Виховна робота

Відповідно до плану виховної роботи школи на 2018-2019 навчального року, плану районних заходів у школі протягом навчального року була проведена значна виховна робота адміністрацією школи, класними керівниками, вихователями групи продовженого дня, практичним психологом школи.

У навчальному закладі розроблені та проводилися заходи з реалізації Закону України «Про захист суспільної моралі», Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини», Національної компанії «Стоп насильству», програми по подоланню безпритульності, «Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді» (далі Концепція), «Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді», методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах, «Плану заходів національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2018-2020 роки».

Протягом навчального року у школі проводилася низка загальношкільних і позакласних виховних заходів під час місячників і тижнів, а саме: Місячник безпеки руху «Увага, діти на дорозі!» (вересень 2018 р.), Олімпійський урок та Олімпійський тиждень в рамках відзначення Дня фізичної культур і спорту (03.09-07.09), Тиждень знань правил дорожнього руху «Обережно! Дорога!» (10.09-14.09), Тиждень протипожежної безпеки «Сірничок малий, а біда велика» (17.09-21.09), Місячник національно-патріотичного виховання «Виховуємо громадянина»(жовтень 2018 р.), Тиждень правових знань (01.10-05.10), Тиждень національно-патріотичного виховання (08.10-12.10), Тиждень профорієнтаційного виховання «Ми обираємо стежку життя» (22.10-26.10), Тиждень знань безпеки життєдіяльності та тиждень безпеки дорожнього руху (12.11-18.11), Місячник військово-патріотичного виховання (грудень 2018 р.), Всеукраїнський тиждень права (03.12-09.12), Тиждень доброчинності (10.12-14.12), Тиждень військово-патріотичного виховання (17.12-21.12), Тиждень профорієнтаційного навчання «Всі професії важливі» (14.01–18.01), Тиждень культури спілкування (21.01–25.01), Тиждень «Краса врятує світ» (28.01–31.01), Тиждень сприяння здоровому способу життя «Зроби свій вибір на користь здоров’ю» (31.01–06.02), Тиждень морально-етичного виховання (11.02–15.02), Шевченківські дні (04.03–08.03), Тиждень дитячої та юнацької книги (11.03–15.03), Тиждень родинного виховання (18.03–22.03), Місячник природоохоронної роботи (квітень 2019 р.), Тиждень правових знань „Україна і сім’я“ (15.04–19.04), Тиждень знань безпеки життєдіяльності (22.04–26.04), Тиждень Пам’яті «Навічно в пам’яті народній» (06.05–10.05).

Виховні заходи проводилися, виходячи з основних напрямів виховної роботи, таких як:

1. національно-патріотичне виховання;

2. громадянсько-правове виховання;

3. морально-етичне виховання;

4. художньо-естетичне виховання;

5. трудове, професійне виховання;

6. екологічне виховання

7. фізичне виховання та утвердження здорового способу життя.

Перший напрям – національно-патріотичне виховання.

Департаментом освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації розроблено «План заходів національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2018-2020 роки» від 19.04.2018 року № 296-ОД, з урахуванням якого було прийнято План виховної роботи на 2018-2019 н.р. нашого закладу. Так, протягом навчального року проводилися тижні знань, під час яких одночасно використовувалися різноманітні формами роботи, а саме:

Тиждень національно-патріотичного виховання (08-12 жовтня):

- загальношкільна лінійка « Я – українець!»;

- випуск стінгазети "Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки Україну!";

- виховні години: 1 кл. "Знай і поважай Герб, Прапор і Гімн своєї Батьківщини"; 2 кл. "Славетні українці"; 3 кл. "Ми всі – єдина сім’я"; 4 кл "Одна-єдина на цілім світі..."; 5 кл. "Ми – творці власного життя"; 6 кл."І синє небо, і жовте колосся"; 7 кл. "Україна від козацьких часів до сьогодення"; 8 кл. "Трагедії українського народу"; 9 кл. "Громадянське суспільство – гарантія дотримання прав людини"; 10 кл."Славетні постаті України"; 11 кл. "Що означає бути патріотом?"

Тиждень доброчинності (10-14 грудня):

- виховні години: 5 кл. «Вихованість – багатство душі»; 6 кл. «Ласкаво просимо, любі гості!»; 7 кл. «Гроші в нашому житті»; 8 кл. «Цей примхливий містер етикет»; 9 кл. «На те ми люди, щоб добро творити»; 10 кл. «Мораль і закон»; 11 кл. «Мораль у сучасному світі молоді»;

- практичні заняття «Школа ввічливості» (5-7 кл.)

Шевченківські дні (04-08 березня):

– тематичні години спілкування: «Спадок великого Кобзаря» (1-4 кл.); «Пам’ятні дати життя поета» ( 5-6 кл.); «Нам не забути Шевченка» (7-8 кл.); «Шевченко вічний, як народ» (9 кл.); «Шевченко – син кріпака, що став володарем у царстві духа» (10-11 кл.);

– конкурс декламаторів поезії Т.Г. Шевченка;

– загальношкільна газета «Шевченко – геніальний український поет, художник, мислитель»;

– виставка у бібліотеці творів Т.Г. Шевченка.

Тиждень Пам’яті «Навічно в пам’яті народній» (6-10 травня):

– тематичні виховні години: «Свято Перемоги» (1-2 кл.); «Діти у роки війни» (3 кл.); «Книги про героїв війни» (4 кл.); «Дзвони пам’яті» (5 кл.); «Ніхто не забутий, ніщо не забуто» (6 кл.); «Уклін жінці-воїну» (7 кл. ); «Пам’ятаємо про подвиг наших воїнів» (8 кл.); «Невідомі сторінки війни» (9 кл.); «Ціна Перемоги» (10 кл.); «Перший день війни»(11 кл.);

– екскурсія до музею школи «Друга світова війна і наш край» (9-11 кл.).

Проведено святкування та відзначення національних народних та державних свят, подій в історії України, а саме:

День партизанської слави (21 вересня):

- години спілкування «Стежками українських партизан» (5-7 кл.);

- учнівська конференція «Вклад партизанського руху у перемогу в Другій світовій війні» (10-11 кл.);

- операція «Обеліск»;

- екскурсія до шкільного музею.

День захисника України та День Українського козацтва (11-12 жовтня):

- святковий збір ДКО «Молода Січ». Прийом у козаки учнів 5 кл.;

- бесіда: «Де козак, там і сила» (4 кл.), «День захисника України. День українського козацтва. Витоки цих свят. Визначні козаки України» (6 кл.).

День визволення Украйни від фашистських загарбників (26 жовтня):

- загальношкільний випуск стінгазет « Пам’ятати - за ради майбутнього» (5-11 кл.); операція «Обеліск» (11 кл);

- виставка літератури в шкільній бібліотеці художніх творів про початок війни, присвячених героїзму та патріотизму воїнів, які вступали в бій з фашистськими загарбниками;

- година спілкування «Книга пам’яті України розповідає» (1-2 кл.);

- інформаційна хвилинка: 28.10.1944р.- День визволення України від фашистських загарбників (4 кл.);

- класна година «Знівечена юність» (5 кл.);

- бесіда: «Як Україна оборонялась від фашистських загарбників» (6 кл.);

- конференція «Дитинство скалічене війною. Німецькі концтабори» (10-11 кл.);

- урок мужності «Ніхто не забутий,ніщо не забуте» (11 кл.).

День української писемності та мови (09 листопада):

- конкурс читців «Про мову» (1-11 кл.);

- виховна година, присвячена Дню писемності «Історія виникнення письма» (6 кл.).

День Гідності та Свободи (21 листопада):

- загальношкільна лінійка до Дня Гідності та Свободи «Небесна Сотня на сторожі гідності»;

- інформаційна хвилинка «Шляхами подвигу і слави» (3-4 кл.);

- виховні години: «Вірю в Україну!» (1 кл.), «Україна починається з нас» (3 кл.), «Вічна пам'ять героям» (5 кл.), «Небесна сотня...Наші земляки» (11 кл.);

- конференція «Невідомі сторінки сучасної війни» (9 кл.);

- бесіди «Ради твого і мого життя» (5-6 кл.), «Право людей на життя і війна» (7-8 кл.), «Герої живуть поруч» (10 кл.), «Народні прислів’я і приказки про відвагу, сміливість і мужність» (2 кл.);

- створений стенд «Герої Небесної Сотні»;

- класна година «Вона на світі одна - єдина, ненька Україна» (6 кл.);

- військово-спортивні змагання «Вчимося захищати Батьківщину» (8 кл.);

- години спілкування «Діти і війна» (7 кл.), «Ми - майбутні захисники Батьківщини» (4 кл.);

- урок пам’яті «Україна пам’ятає» (9 кл.);

- виставка літератури «Герої наших часів» (присвячена людям, які здійснили подвиг у наш мирний час).

День пам’яті жертв Голодомору (26-27 листопада):

- лінійка – реквієм «День пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 рр.»;

- акція «Свіча пам’яті».

- проводиться волонтерським загоном «Надія» пошукова робота та досліджується питання «Проблеми голодоморів першої половини XX століття в Україні»;

- оновлена виставка в шкільній бібліотеці «Голодомор 1932-1933 рр. - геноцид Українського народу»;

- приспущений Державний Прапор України на будівлі школи 24.11,- 27.11.2018р.;

- екскурсія до м. Києва та відвідування Пам’ятного знаку жертвам Голодомору 1932-1933рр.;

- круглий стіл «Кромка хліба» (10-11 кл.);

- виховна година «Україна пам’ятає» (5-9 кл.);

- година спілкування «Великі жертви твої, Україно!» (1-4 кл.);

- конкурс на кращий літературний твір « Наслідки голодоморів»;

- години спілкування «Що ми знаємо про голодомор?» (4 кл.), «Жертви Голодомору» (6 кл.), «Великі жертви твої, Україно!» (9-11 кл.).

День збройних сил України (06 грудня):

- спортивні змагання (1-4кл.);

- конкурс листівок-привітань (5-11 кл.), привітання учасників АТО з Днем Збройних сил України вітальними листівками;

- конкурсна програма «Нумо, хлопці!» (5-7 кл.), «Козацькі забави» (8-11кл.);

- участь у патріотичних заходах «Дякуємо захисникам», під час якої учні написали листи, виготовили малюнки та сувеніри для учасників АТО,

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (14 грудня):

- лінійка-реквієм присвячена 32-й річниці аварії на ЧАЕС (5-11 кл.);

- виставка тематичної літератури в шкільній бібліотеці «А думалось, що атом той слухняний » (1-11кл.);

- бесіди «День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС» (1-2 кл.), «Трагедія – одна на всіх, страшна і неповторна» (3-4 кл.);

- години спілкування «Герої-ліквідатори» (6 кл.), «Подвиг наших земляків – ліквідаторів аварії на ЧАЕС» (7 кл.);

- уроки пам’яті «І впав багряний лист, і чорним став навіки…» (10 кл.), «Чорнобиль – біль і смуток мільйонів постраждалих» (5-6 кл.) перегляд та обговорення фільму «Чорнобиль за хвилину до аварії» (5-11 кл), уроки мужності «Чорнобильська катастрофа: герої-ліквідатори» (7 кл.), «І гіркота пече полинна» (8 кл.), «Гудуть жорстокі дзвони Чорнобиля» (9-10 кл.), засідання круглого столу «Чорні крила біду принесли» (11 кл.)

- виховні години: «Не забудемо подвиг пожежників Чорнобиля» (5-7 кл.); «Професія – пожежник» (1-4 кл.); «З історії пожежної охорони» (8 кл.); «Подвиг пожежників ЧАЄС» ( 9 кл.); «Подвиги героїв-пожежників» (10 кл.); «Пожежник-рятувальник – професія почесна» (11 кл.).

День Соборності України (21-22 січня):

– радіо передача «День Соборності та Свободи України»;

– книжкова виставка до Дня Соборності та Свободи України «Соборна Україна: від ідеї до життя»;

– конкурс малюнків «З Україною в серці», присвячений Дню Соборності та Свободи України;

– урок державності «Ой, там збиралися під прапори...» (1-4 кл.);

– урок–диспут «Ти маєш жити – вільна Україно» (6 кл.);

– загальношкільна лінійка «День Соборності та Свободи України»;

– участь у обласному творчому конкурсі «Україна - соборна, вільна, неподільна»;

– вихоні години «Історія української державності» (6 кл.), «Роль особистості в історії» (7 кл.), «Рідний край, де ми живем, Україною звем» (8 кл.), «Славетні імена України» (9 кл.).

День пам’яті Героїв Крут (28-29 січня):

– загальношкільна лінійка «Вони були молодими»;

–урок-мужності «За Україну, за славу, за волю...» (4 кл.);

– тематичні бесіди «Страшно вмерти, але ще страшніше загинути марно» (5-11 кл.);

– у шкільній бібліотеці тематична виставка літератури « Пам’яті героїв Крут»;

– тематична година пам’яті «Вони загинули , щоб ми жили» (5-6 кл.);

– уроки з історії «Біль мого народу - Крути» (5-11 кл.);

– урок-реквієм «Юнацтво сповнене надії» (11 кл.);

– працівниками Ямпільської центральної районної та дитячої бібліотек проведений захід для учнів 9 класу «Крути: Сповідь розстріляних душ».

День вшанування учасників бойових дій на території іноземних держав (15 лютого):

14.02 – зустріч–спомин у бібліотеці «Були ми там, куди нас кликав час» (8 кл.)

– загальношкільна лінійка «Дорогами до Афганістану»;

– операція «Обеліск» (пам’ятний знак «Поле імені кавалера ордена Леніна Ошомка Сергія Олександровича»);

– покладання квітів до пам’ятника;

– виставка літератури «Герої наших часів»(присвячена людям, які здійснили подвиг у наш час);

– перегляд кінофільму про Афганістан (10-11 кл.).

День Героїв Небесної сотні (20 лютого):

– загальношкільна лінійка-реквієм пам’яті Героїв Небесної сотні;

– радіопередача «Герої не вмирають»;

– виставка літератури «Герої наших часів»;

– перегляд кінофільму про події 20 лютого 2014 року (10-11 кл.);

– інформаційна хвилинка «Останній день життя героїв» (9 кл.);

– виховні години: «Вічна Вам пам’ять» (1-3 кл.); «Ми пам’ятаємо…» (4 кл.); «Вони загинули за Україну» (5 кл.); «Вони були молодими» (6 кл.); «Україна починається з тебе» (7 кл.); «Герої Небесної сотні» (8 кл.).

День пам’яті та примирення та День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (8-9 травня):

– зустріч з ветеранами;

– операція «Доброго ранку ветеран»;

– виставка квіткових композицій, присвячених Дню перемоги;

– операція «Обеліск».

Проведено заходи різного типу, спрямовані на розширення кола знань з історії України та рідного краю, а саме:

– під час зимових канікул в контексті «Знайомства учнів з історією та культурою рідного краю» були проведені:

Віртуальна екскурсія „Торгівля, ремесло та промислове виробництво в Ямполі“ Лозовик Н.О. 7 кл.;

Гра „Рідної мови розмай“ Гладій О.О. 6 кл.;

Зимові свята в Україні. Традиції святкування (година спілкування з іграми) Донік Л.Л. 3 кл.;

– під час весняних канікул в контексті «Знайомства учнів з історією та культурою рідного краю» були проведені:

Традиції Великоднього свята Донік Л.Л. 3 кл.;

Історичне лото «Сумщина в іменах» Лозовик Н.О. 7 кл.;

Вікторина «Я люблю Україну» Гордієнко Н.І. 4 кл.;

Заочна екскурсія куточками Ямпільщини «Легенди рідного краю» Отрошок І.О. 7-11 кл.

Вчителем історії Лозовик Н.О. створено цикл уроків з Історії України, присвячений видатним особистостям, звичкам, традиціям, українським ремеслам тощо і включено їх до освітніх програм.

Сформовано єдину базу дат, подій та постатей, які мають вагомий вплив на національно-патріотичне виховання дітей та молоді, а саме:

День батька (14-15 вересня):

- година спілкування: «Мудрі батькові поради» (6 кл.), «Краса мого батька у праці» (9 кл.);

- диспут «Про скромність та зарозумілість» до Дня батька (11 кл.).

Міжнародний день миру (21 вересня):

- акція «Долоньки миру».

Міжнародний день людей похилого віку та День ветерана (01 жовтня):

- загальношкільна лінійка «Поважаймо старість словом і ділом»;

- урок до Дня людей похилого віку «Поспішайте робити добро» (1-4кл.);

- бесіди на тему: «Хто про старих дбає, той гідною людиною зростає» (5-6кл.); «Мудрі і багаті літами»(7-9кл.); "Ви людські долі світлими робили і відкривали їм щасливе майбуття” (10-11кл.).

Міжнародний день інвалідів (01-03 грудня):

- благодійний ярмарок;

- виховна година «Як живеться сьогодні інвалідам ?» (6 кл.), «Нехтуєш здоров’ям – станеш інвалідом» (7-11 кл.).

Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації (21 березня):

– ігрові заочні екскурсії із запобігання расистських та ксенофобських проявів: «Земля єдина, але ми різні» (1-2 кл);

«Подорожуємо світом» (3-4 кл.);

– читацька конференції «Неформальні угруповання: як до цього ставитись?» (10-11 кл.);

– флешмоб «У дружби немає кольорів» (5-11 кл.).

Учні школи прийняли участь у районній виставці-ярмарок «Щедрість рідної землі» у вересні 2018 р.,та у лютому 2019 р. у районній виставці творчих здобутків юних майстрів народних ремесел при Ямпільському районному Центрі дитячої та юнацької творчості.

Також прийнята участь у заочному відбірковому районному конкурсі малюнків на тему «Ми діти твої, Україно!» у листопаді 2018 р.

Реалізовано обласний соціально-освітній національно-патріотичний проект «Голос крові: ми - Українці» шляхом прийняття участі у районному етапі творчого конкурсу «Моя Україна – соборна, вільна, неподільна» у листопаді 2018 р.

З нагоди святкування 100-річчя від дня народження видатного українського педагога-гуманіста Василя Сухомлинського у навчальному закладі були проведені відповідні виховні заходи.

Протягом січня-місяця 2019 р. у школі були проведені заходи в контексті відзначення 100-річчя випуску перших поштових марок України з метою популяризації вітчизняної філателії.

У лютому-місяці 2019 р. учні школи взяли участь у акції «Жовто-блакитний кораблик», «Віримо, підтримуємо, чекаємо» з метою підтримки військовополонених моряків.

5 лютого 2019 року відбулася зустріч учасника АТО воїна-земляка Менькова Василя Михайловича з учнями 10-го класу.

Учениці 10-го класу Буйволенко Владислава та Мороз Дар’я у лютому 2019 року прийняли участь у районному етапі обласної краєзнавчої конференції «Герої сучасності серед нас» та зайняли ІІІ місце.

Заплановані на червень-місяць 2019 року туристсько-краєзнавчі екскурсії учнів школи до с. Шатрище, смт. Свеса, м. Одеса, м. Путивль.

Другий напрям – громадянсько-правове виховання.

Протягом навчального року діяв штаб профілактики правопорушень Ямпільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1, створений згідно наказу директора школи від 03.09.2018 року № 208-ОД „Про створення штабу профілактики правопорушень“. Головою штабу була директор школи Лариса Федорівна Хочинова. Заступником голови штабу – заступник директора з виховної роботи Інна Сергіївна Демич / Наталія Анатоліївна Потапенко. До складу штабу входили наступні члени, а саме: заступник директора з НВР О.А. Отрошок; педагог-організатор А.В. Тюреєва; практичний психолог, класний керівник 11-го кл. Т.Ю. Покотило; класний керівник 9-го кл. Н.М. Овчаренко; голова шкільного батьківського комітету О.М. Школьна; член учкому – учениця 11-го класу Поліна Овчаренко; інспектор поліції – П.А. Поліщук (за згодою).

Робота штабу була спрямована на підвищення рівня правової освіти серед учнів школи; профілактику девіантної та асоціальної поведінки, соціальну адаптацію учнів групи «соціального ризику». З метою попередження негативних проявів поведінки в учнівському середовищі, організації просвітницької діяльності серед учнів, батьків та осіб, які їх заміняють штабом за навчального року була проведена така робота: поновлений банк даних дітей схильних до правопорушень; проводилася профілактична групова та індивідуальна робота з учнями з метою запобігання вчинення протиправних дій та проявів жорстокої поведінки; профілактична робота з батьками із залученням психолога, лікаря-нарколога, представника кримінальної міліції у справах неповнолітніх з метою запобігання дитячої бездоглядності та жорстокого поводження з дітьми; розроблені заходи по виконанню комплексної програми щодо профілактики правопорушень; організована соціально-педагогічна допомога учням і сім’ям, які потребують особливої уваги; сплановані заходи з проведення Національної компанії «Стоп насильству!». Для більшої координації дій розроблений і здійснюється план спільних дій Ямпільської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 та Ямпільського відділення поліції (смт. Ямпіль) Шосткинського відділу поліції (м. Шостка) Головного управління Національної поліції в Сумській області.

Щодо профілактики правопорушень штабом була проведена робота за такими напрямками:

1. Тижні права, а саме:

Тиждень правових знань (01.10.2018 – 05.10.2018):

– загальношкільна лінійка «Знай свої обов’язки, поважай правопорядок і закон»;

– радіопередача «Права і обов’язки учня» ( 2 кл., 5 – 6 кл., 8 – 10 кл.);

– конкурс буклетів «Я маю право» (2 кл., 5 – 11 кл.);

– подорож у минуле «Як змінювалися права людини» (3 кл.), «Державні та народні символи України»: збагачуємо свої знання (3 кл.);

– засідання круглого столу «Символи України – міфи і реальність» (5 кл.);

– тематичні години спілкування: «Права і обов’язки учнів» (1 – 2 кл., 4 кл.), «Мої права у моїй школі» (3 кл.), «Подорож у Країну права» (5 кл.), «Совість і закон» (6 кл), «Декларація прав людини» (7 кл.), «Знай свої права та обов'язки» (8 – 9 кл.), «Право на освіту» (10 кл.);

– виховна година «Правовий брей-ринг» (11 кл.).

Всеукраїнський тиждень права (03.12.2018 – 09.12.2018):

– загальношкільна лінійка «Забезпечення прав та свобод людини в Україні»;

– ділова гра «Права та обов’язки» (3 кл.);

– виготовлення колажу «Конституція нам гарантує…» (7 кл.);

– розмова учнів «Немає прав без обов’язків» (8 кл.);

– бесіда «Про права дитини» (2 кл., 4 кл.), бесіда про культуру поведінки (9 кл.), «Люблю тебе, моя Вітчизно!» (11 кл.);

– експрес-гра «Подорож країнами законів, права та моралі» (9 кл);

– тематичні години спілкування: «Я – маленький громадянин. Ознайомлення з Декларацією прав людини» (2 кл.), «Поведінка в громадських місцях» (9 кл.);

– виховна година «Ми і наші права» (6 кл.), «Мораль і закон» (10 кл.).

Тиждень правових знань (15.04.2019 – 19.04.2019):

– загальношкільна лінійка «Україна і сім’я»;

– класні години:

«Якою (им) я бачу себе мамою (татом)» (1-4 кл.);

«Якою буде моя сім'я» (5 кл.);

«У мого сина – дружина» (6 кл.);

«Я – теща/тесть» (7 кл.);

«Я – свекруха/свекр» (8 кл.);

«Що означає бути громадянином-сім'янином» (9-11 кл);

– правовиховний захід «Шлюб як запорука розвитку повноцінної сім’ї» (9-10 кл.);

– юридичний прорив «Я і моя сім’я» (11 кл.);

– тематичної виставки «Знай та поважай сімейне право України».

Тиждень правових знань (27.05.2019 – 31.05.2019):

– загальношкільна лінійка ;

– години спілкування:

«Подорож з казковими героями до Країни Права» (1-4 кл.);

«Правознайка» (5-7 кл.);

«Конвенція ООН і Конституція України про права дітей» (8 кл.);

«Я маю право на судовий захист» (9 кл.);

«Я хочу працювати» (10 кл.).

2. Зустрічі представників правоохоронних органів із учнями школи:

– з начальником служби у справах дітей Ямпільської РДА О.В. Левченко (11 кл.)

– з інспектором Ямпільського відділення поліції П.А. Поліщуком (6 кл., 10 кл.);

– з прокурором Ямпільського відділу Шосткінської місцевої прокуратури О.А. Кривошап (6 кл.).

3. Екскурсії:

– екскурсія до Ямпільського районного суду Сумської області учнів 9 класу (13.05.2019);

– екскурсія до Ямпільської районної філії Сумського ОЦЗ учнів 10 класу (24.05.2019).

4. Розгляд питань щодо профілактики правопорушень під час засідань:

педагогічної ради: протокол № 2 від 29.11.2018 «Про заходи щодо виявлення та попередження злочинів серед учнівської молоді»; протокол № 4 від 24.04.2019 «Про результати роботи закладу над упровадженням Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді»;

загальношкільного батьківського комітету: протокол № 2 від 18.11.2018 «Про участь батьків у розв’язанні конфліктів у дитячому колективі»;

нараді при директорі: протокол № 1 від 09.01.2019 «Звіт роботи штабу профілактики правопорушень за І семестр 2018-2019 навчального року»; протокол № 4 від 02.04.2019 «Про правовиховну роботу в школі як передумову формування правової свідомості особистості»; протокол № 6 від 29.05.2019 «Про роботу штабу профілактики правопорушень за ІІ семестр 2018-2019 навчального року».

5. Індивідуальні бесіди представників правоохоронних органів із учнями:

– інспектором Ямпільського відділення поліції П.А. Поліщуком з учнями Д. Морозом (6 кл.) і Д. Домащенком (10 кл.) з метою недопущення втягнення неповнолітніх в антигромадську діяльність.

6. Робота класних керівників:

– бесіда: «Ти – вихована дитина» (2 кл.), «Мої обов’язки в родині» (9 кл.), «Самооцінка і поведінка людини. Упевненість і самовпевненість» (2 кл.), «Звички і здоров’я» (2 кл.), «Повторення правил поведінки у їдальні, коридорі на перервах» (3 кл.), Бесіда з метою профілактики нещасних випадків (3 кл.), «Посієш звичку – пожнеш характер». Значення самовиховання у житті людини.» (3 кл.), « Мої обов’язки» (4 кл.), бесіда про організацію корисного дозвілля (5 кл.); Бесіда з учнями про виконання доручень (6 кл.), «Права, обов’язки , правила. Як вони співіснують ?» (6 кл.), «Поведінка в громадському транспорті» (6 кл.), «Особливості відповідальності неповнолітніх» (6 кл.), Бесіда по запобіганню жорстокої поведінки серед однолітків (5 кл., 7 кл.), Бесіда про відповідальність за порушення (7 кл.), Бесіда про безпеку поводження на шкільному майданчику та гойдалці (7 кл.), Бесіда про необхідність дотримуватися режиму дня (7 кл.), Бесіда з учнями про виконання своїх доручень (8 кл.), Бесіда щодо безпечної поведінки під час навчання та на перервах (9 кл.), «Моральна поведінка як принцип» (9 кл.), Бесіди про правила поведінки у громадських місцях (9 кл.), Бесіда з учнями про виконання обов’язків школяра (11 кл.), «Пам’ятка безпеки для попередження дитячого травматизму» (напередодні весняних канікул) (11 кл.);

– година спілкування: «Основні символи нашої держави» (2 кл.), «Про права та обов’язки» (3 кл.), Ти і твої друзі на перерві (правила поведінки на перерві) (3 кл.);

– виховні заходи: заняття-казка «Права й обов’язки дитини» (2 кл.); конкурс-гра «Знай свої права дитино» (3 кл.); казково-правовий потяг «Мандри у світ права» (3 кл.); Брейн-ринг «Я знаю свої права», (3 кл.);

– батьківський всеобуч «Права дитини в Україні та державні органи, які забезпечують та контролюють дотримання цих прав» (2 кл.);

– виховні години на тему: «Здорові звички – здоровий спосіб життя» (6 кл.), «Державна символіка України» (11 кл), «Виконуй обов’язки, поважай правопорядок і закон» і «Закони про працю неповнолітніх» (11 кл);

– розмова з учнями «Немає прав без обов’язків » (11 кл.);

– заняття з елементами тренінгу «Конфлікт. Як його уникнути» (7 кл.);

– виготовлення колажу «Мої обов’язки» (7 кл.);

– самоаналіз учнів класу «Прояви жорстокої поведінки у класі і шляхи її подолання» (7 кл.);

– перегляд документального фільму «Діти вулиці» (8 кл.);

– диспут «Дисципліна – це добре чи погано?» (9 кл.);

– виготовлення пам’ятки «Дії населення при виявленні запаху газу» (11 кл.)

– індивідуальні бесіди з учнями Н. Ільницьким, Р. Пурисом, Б. Слесарем, які порушують дисципліну у класі на ІПД (1 кл.); з Морозом Д., який порушує правила поведінки на уроках (6 кл.), Індивідуальні бесіди з учнями по правилам поведінки у їдальні (2 кл.), «Як організувати роботу дітей в позаурочний час» (8 кл.), Бесіда про відповідальність за порушення правил (Школьний І., Ковальов Є. – 9 кл.), індивідуальні бесіди зі Школьним І. та Ковальовим Є. з метою подолання вживання нецензурних слів (9 кл.), індивідуальна бесіда з Єфіменком Д. про поведінку під час перерв (10 кл.), індивідуальні бесіди щодо розвитку інтересів та нахилів з Удовенком Д. (11 кл.);

– робота з батьками: поради батькам по корекції поведінки учнів (2 кл.):

бесіда «Батьки – головні вихователі своєї дитини» (3 кл.);

бесіда з батьками про організацію вільного часу учнів удома. (4 кл.);

бесіди з батьками та учнями, які спізнюються на 1-ші уроки (4 кл.);

батьківські збори «Культура поведінки» (5 кл.);

консультація батьків щодо поведінки учнів під час навчального процесу (7 кл.);

індивідуальна бесіда з батьками Шахно В. про поведінку та навчання дівчинки (8 кл.);

бесіда з батьками проблемних дітей «Про правову відповідальність неповнолітніх» (10 кл.);

бесіда з батьками учнів, які без поважних причин не відвідують школу (1-11 кл.);

бесіда з батьками учнів, схильних до правопорушень (8 кл.);

відвідування сім’ї Шахно В. з метою вивчення домашніх умов (8 кл.);

бесіда з батьками про довірливі стосунки з дітьми: «Товариші моєї дитини» (11 кл.)

бесіда з батьками проблемних дітей «Про правову відповідальність неповнолітніх» (10 кл.).

– Інструктаж щодо запобігання дитячого травматизму у канікулярний час (1-11 кл.)

7. Профілактичні рейди: «Урок», «Діти вулиці», «Жебрак», «Вокзал», «Дискотека», «Канікули» (згідно графіку проведення).

Згідно інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку регулярно проводився облік дітей віком від 6 до 18 років, що проживають на території, яка закріплена за школою. Протягом навчального року на території школи не було скоєно жодного правопорушення.

8. Внутрішньошкільний облік

Протягом навчального року на внутрішньошкільному обліку перебував учень 11-го класу Удовенко Дмитро у зв’язку з девіантною поведінкою, а з березня-місяця 2019 року на шкільному обліку перебуває учень 7-го класу Михайлов Назар як дитина, яка зазнала жорстокого поводження. Громадськими вихователями та психологом школи з учнями проводиться відповідна робота.

Особливої уваги класних керівників потребують учні Плиска Оксана (3 кл.) та Плиска Владислав (1 кл.), Бугрим Ілля (1 кл.) та Бугрим Вікторія (1 кл.) як діти з сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах з причини неналежного виконання батьками батьківських обов’язків і стоять на обліку служби у справах дітей.

З лютого-місяця 2019 року у школі навчається три дитини (учениці 1 кл., 4 кл., 6 кл.) сім’ї Османових, яка має статус сім’ї «внутрішньо переміщених осіб». Класними керівниками проведено:

– кл.керівник 1-го класу Д.М. Шкаріна: виховна година «У родинному колі…»; година спілкування «Земля єдина, але ми різні»; бесіда «Пам’ятка безпечної поведінки під час весняних канікул», перегляд мультфільму про правопорушення; виховна година «Якою (им) я бачу себе мамою»; веселий олівець «Моя улюблена тваринка»; екскурсія до районної дитячої бібліотеки; бесіда «Хто є в моїй сім’ї?»; бесіда «Що ти розкажеш про Україну друзям з Європи?»; свято Букварика. Прощавай перший клас. (24.05); інструктаж з техніки безпеки під час літнього відпочинку;

– кл.керівник 4-го класу Н.І. Гордієнко: Свято «Милі, рідні, ненаглядні!»; конкурс віршів: Т. Г. Шевченко – співець краси рідного краю!; індивідуальні бесіди; Інструктаж з БЖД про місце перебування під час канікул; батьківські збори:«Громадянин формується з дитинства» 19.04.19; екскурсія: «Вулицями рідного села»; конкурс на кращу розповідь учнів про свої мрії «Я проведу канікули ось як…»; скласти пам’ятку: «Як заохочувати дитину в сім’ї» (для всіх батьків); інструктаж з техніки безпеки під час літнього відпочинку;

– кл.керівник 6-го класу О.О. Гладій: перегляд фільму «Мальовнича моя Україна»; заочна подорож «Україна від козацьких часів і до сьогодення»; година спілкування «Для мами завжди ласкаві слова»; батьківські збори; Інструктаж з правил поведінки під час весняних канікул; бесіда «Особливості відповідальності неповнолітніх»; година спілкування «Мама – найдорожча людина».; виготовлення родинних дерев «Моє коріння»; свято до Дня матері «Мамина казка». (16.05.); інструктаж з техніки безпеки під час літнього відпочинку.

Третій напрям – морально-етичне виховання

Велика увага у навчальному закладі приділялася вдосконаленню морально-етичного виховання дітей. Дуже важливо виховувати у них чесність і правдивість, доброту, чуйність, духовно збагачувати кожну особистість. Так, учнями відзначався Міжнародний день толерантності та тижні культури спілкування, доброчинності та морально-етичного виховання, під час яких проводилися наступні заходи:

Міжнародний день толерантності (16.11):

- виховні години : 5 кл. «Діаманти нашої душі»; 6 кл. «Шукай друга, а знайдеш – тримай»; 7 кл. «З чого починається дружба»; 8 кл. «Вчимося бути толерантними»; 9 кл. «Що означає бути людиною»; 10кл. «Чай добрим буде розум ваш…»; 11кл. «Ми всі різні»;

- радіопередача «Чого варте слово «спасибі»»;

- тренінг;

- конкурс плакатів «Молодь проти насильства».

Тиждень доброчинності (10.12-14.12):

- виховні години: 5кл. «Вихованість – багатство душі»; 6кл. «Ласкаво просимо, любі гості!»; 7кл. «Гроші в нашому житті»; 8кл. «Цей примхливий містер етикет»; 9кл. «На те ми люди, щоб добро творити»; 10кл. «Мораль і закон»; 11кл. «Мораль у сучасному світі молоді»;

- практичні заняття «Школа ввічливості» (5-7 кл.).

Тиждень культури спілкування (21.01 – 25.01):

– радіопередача «Культура спілкування з дорослими та однолітками»;

– тематичні виховні години: «Школа ввічливих малят»(1-4 кл.); «Що таке етикет?» (5 кл.); «Як жити в злагоді з людьми» (6 кл.); «Дисципліна – морально-етичне поняття» (7 кл.); «Правила поведінки у суспільстві» (8 кл.); Традиційна мораль українського народу»( 9кл.); «Морально-етичні принципи і сучасність» (10 кл.); « Що значить жити у злагоді з собою» (11 кл.).

День безпечного Інтернету (12.02):

– години спілкування: «Хто надіслав тобі листа?» (1-2 кл.); «Джунглі Інтернету» (3-4 кл.); «Увага! Пароль!» (5 кл.); «Чи дбаєш ти про свою безпеку в Інтернеті» (6-7 кл.); «Мережевий етикет та безпека в Інтернеті» (8-9 кл.); «Інтернет-залежність: боремося чи піддаємося» (10 кл); «Кращий Інтернет починається з тобою» (11 кл.).

Тиждень морально-етичного виховання (11.02 – 15.02):

– радіо передача «Сьогодення нашої країни»;

– класні години: «Моральність і людина» (1-2 кл.); «Суспільна мораль як система цінностей» (3-4 кл.); «Етика й мораль як регулятори людської поведінки» (5-6 кл.); «Загальнолюдське і національне в моралі» (7-8 кл.); «Моральна поведінка як принцип» (9 кл.); «Чи знаєш ти про юридичні наслідки від порушення морально-етичних норм» (10-11 кл.).

Четвертий напрям – художньо-естетичне виховання

Художньо-естетичне виховання неможливе без освоєння системи цінностей, тому у школі протягом року було проведено:

День української писемності та мови (09.11):

– конкурс читців «Про мову».

Прийнято участь у очному районному конкурсі образотворчого мистецтва «Юні художники Ямпільщини» (30.11) та районному етапі обласного літературного конкурсу «Проба пера» (січень 2019).

Тиждень «Краса врятує світ» (28.01-31.01):

– виховні години «Навіщо у світі краса?» (1-4 кл.);

– класні години (5-11 кл.);

– конкурс «Красунчики» (на найкращу шкільну форму класу).

Конкурс привітальних листівок та Валентинок до Дня св. Валентина (5-11 кл.) (14.02.2019)

Шевченківські дні (04-08 березня):

– тематичні години спілкування: «Спадок великого Кобзаря» (1-4 кл.); «Пам’ятні дати життя поета» ( 5-6 кл.); «Нам не забути Шевченка» (7-8 кл.); «Шевченко вічний, як народ» (9 кл.); «Шевченко – син кріпака, що став володарем у царстві духа» (10-11 кл.);

– конкурс декламаторів поезії Т.Г. Шевченка;

– загальношкільна газета «Шевченко – геніальний український поет, художник, мислитель»;

– виставка у бібліотеці творів Т.Г. Шевченка.

Тиждень родинного виховання (18-22 березня):

– виховні години: «У родинному колі» (1-2 кл.); «Я руки матері цілую…» (5-11 кл.);

– родинне свято « Від родини йде життєвий шлях людини» (3-4 кл.);

– конкурс малюнків «Традиції моєї родини» (5-11 кл.).

День Матері та Міжнародний день сім’ї (13-15 травня):

– свято «Моя мама найкраща» (1-4 кл.), Свято до Дня матері «Мамина казка» 6 кл. (16.05.);

– години спілкування: «Моя родина» (1 кл.); «Пісні наших бабусь» (2кл.); «Народна мудрість про сім’ю» (3 кл.); «Бабусині казки» (4 кл.); «Моя ненька – трудівниця» (5 кл.); «Мама – найдорожча людина» (6 кл.); «Матуся – основа родини» (7 кл.); «Берегиня роду» (8 кл.); «Традиції моєї сім’ї» ( 9 кл.); «Образ матері у сучасному мистецтві» (10-11 кл.);

– виставка родинних дерев «Моє коріння» (1-11 кл.).

У школі протягом року працював гурток «Проба пера» (Кривущенко Ю.О.) де під час занять пізнавалися цінності через особистісне ставлення до художніх творів.

П’ятий напрям – трудове, професійне виховання

Протягом навчального року у школі було проведено:

Тиждень профорієнтаційного виховання «Ми обираємо стежку життя» (22.10-26.10):

- випуск стінгазети «Всі професії важливі»;

- виховні години: «Від мрії — до професії» (5-6кл.), «Праця – основа людського життя» (7-8кл.);

- інформаційний вісник «У світі тисячі професій, і лиш одна із них – твоя!» (5-11кл.);

- зустріч з представниками центру зайнятості «Світ професій – мій вибір, мій успіх» (9-11кл).

Тиждень профорієнтаційного навчання «Всі професії важливі» (14.01 – 18.01):

– тематичні виховні години: «Мої батьки працюють …» (1 кл.); «Ким я хочу стати?» (2 кл.); «Що я знаю про професію своїх батьків» (3 кл.); «Я стану…» (4 кл.); «Всі професії потрібні» (5 кл.); «Професія моїх батьків» (6 кл.); «Майстри своєї справи» (7 кл.); «Що повинно знати про себе при виборі професії» (8 кл.); «Професії нашого селища» (9 кл.); «Ким я хочу бути і що я знаю про цю професію» (10 кл.); «Дороги, які ми обираємо» (11кл.)

– діагностичне анкетування з метою визначити схильність до певної сфери діяльності;

– конкурс малюнків «Професія моїх батьків» (1-4 кл.);

– гра-конкурс «Ким бути?» (5-7 кл.).

- зустріч провідного фахівця з питань зайнятості відділу надання соціальних послуг Ямпільської районної філії Сумського ОЦЗ Кусовської Катерини Олександрівни з учнями 10 класу;

- інформаційна хвилина з учнями 11 класу представників:

- Глухівського агротехнічного інституту імені С.А. Ковпака Сумського НАУ;

- ВКНЗСОР «Путивльський педагогічний коледж імені С.В. Руднєва»;

- ДПТНЗ «Зноб-Новгородський професійний аграрний ліцей»;

- ДПТНЗ «Конотопське вище професійне училище»;

- ДНЗ «Шосткинський центр ПТО»;

- Вищого професійного училища ЛДУ БЖД м. Вінниця;

- година спілкування «Ким я хочу бути і що я знаю про цю професію» (9 кл.);

- диспут «Як ми розуміємо професії великі та малі» (11 кл.);

- екскурсія до Ямпільської районної філії Сумського ОЦЗ учнів 10 класу (24.05.2019);

- тестування учнів 10-го класу на сайті Державної служби зайнятості Платформа профорієнтації та розвитку кар’єри «Моя професія консультаційна мережа».

Крім того, учні активно відвідували гуртки Ямпільської дитячо-юнацької спортивної школи (футбольний та карате), гуртки СЮН («Азбука природи»), гуртки Ямпільського РЦДЮТ (креслення, малювання, художньої вишивки, технічної графіки, оригамі, бісероплетіння, «Вишивка бісером», ізостудію «Полісяночка»), вокальний ансамбль «Росинки» при Ямпільському РЦДЮТ, хореографічні гуртки «Альянс» при РБК та «Сувенір» при Ямпільському РЦДЮТ, театральний при РБК.

Шостий напрям – екологічне виховання

У школі протягом року працював гурток: «Основи екології» (Демич І.С. / Потапенко Н.А.), під час роботи якого давалися навички, потрібні кожній людині, формувалося розуміння й усвідомлення відповідальності за наслідки своєї діяльності. Президент шкільного екологічного центру «Лелечко» Подлозна Анна (учениця 10-го кл.) протягом року відвідувала сесії депутатів районної учнівської природоохоронної ради, прийняла участь у районній експрес-грі «Я – лідер» (28.11.19), районному конкурсі на кращий реферат серед шкільних центрів навчальних закладів району на тему «Планетарне та народногосподарське значення лісу» (27.03.19).

Протягом вересня-місяця 2018 року учні прийняли участь у Всеукраїнській трудовій природоохоронній акції «Чиста Україна – чиста Земля» (14.09-29.09). Протягом квітня-місяця 2019 року проходив місячник природоохоронної роботи, під час якого було проведено:

Тематичні години спілкування (08.04 – 12.04):

«Бережи кожну рослинку» (1-2 кл.);

«Що таке лікарські рослини?» (3 кл.);

«Вони з «Червоної книги»(4 кл.);

«Жителі планета Земля»(5 кл.);

«Що вивчає наука екологія?» (6 кл.);

«Брати наші менші»(7 кл.);

«Лікарські рослини навколо нас» (8 кл.)

«Цікаве у природі»(9 кл.);

«Що я можу зробити для збереження природи» (10 кл.);

«Навколишній світ і суспільство» (11кл.).

Учнями школи під час акції «Посади дерево і збережи його» було посаджено дерев – 34; кущів – 19. Вчителями трудового навчання проводилася операція «Посади квітку».

З 8 по 12 квітня у навчальному закладі було проведено виставку дитячих малюнків «Первоцвіти рідного краю».

Протягом квітня-місяця прийнята участь у районному етапі Всеукраїнських конкурсів на кращий малюнок та твір на тему: «Людина та ліс».

23 квітня учнями 11-го класу закладено алею випускників у парку біля Меморіалу жертвам Голодомору та політичних репресій в Україні.

Учні школи прийняли участь у районній природоохоронній акції «Ми всі володарі природи, тож збережемо її вроду!», присвяченій Дню Землі та Дню довкілля у квітні 2019 року.

Сьомий напрям – фізичне виховання та утвердження здорового способу життя.

Протягом навчального року свою роботу здійснював наркологічний пост Ямпільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1, який створено згідно наказу директора школи від 03.09.2018 року № 210-ОД „Про створення та організацію роботи наркопоста“. Наркопостом здійснювався контроль пропаганди здорового способу життя, розповсюдження санітарно-просвітницьких матеріалів про шкідливість паління, вживання алкоголю, наркотиків, виявлення учнів, що вживають психоактивні речовини. Керівником наркопоста є заступник директора з ВР Н.А. Потапенко. До складу наркопоста входять: педагог-організатор А.В. Тюреєва, практичний психолог Т.Ю. Покотило, медичний працівник школи В.С. Александренко, учитель біології Г.М. Гайворонський, бібліотекар О.В. Мороз, лекційна група: А.В. Тюреєва (педагог-організатор), Поліна Овчаренко (учениця 11 кл.). Наркологічний пост працює згідно річного плану, затвердженим директором школи та погодженим із методистом районного методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Ямпільської РДА О.М. Коковенко, лікарем-наркологом КЗ «Ямпільської ЦРЛ» Л.Ю. Жирновою. Ведеться журнал обліку санітарно-просвітницької роботи, створений банк даних дітей, схильних до тютюнопаління та вживання алкоголю, до якого включений Хоменко Олександр учень 11 класу як дитина схильна до тютюнопаління. За учнем закріплений громадський вихователь Покотило Тетяна Юріївна, яка проводить індивідуальну профілактичну роботу.

За звітній період наркологічним постом було зроблено наступне:

– постійно проводилися профілактичні рейди з метою виявлення учнів схильних до тютюнопаління;

– практичним психологом школи протягом семестру було проведено анонімне анкетування учнів (5-11 кл.) «Чи палиш ти?» з метою виявлення ставлення учнів до вживання алкоголю, наркотиків та тютюнопаління;

– членами громадського наркологічного поста та класними керівниками школи були проведені профілактичні заходи, а саме:

– загальношкільна лінійка «Зроби свій вибір на користь здоров’я»;

– індивідуальна бесіда з батьками «Як формувати у дітей правильне ставлення до свого здоров’я» (1 кл.);

– бесіда «Що ми знаємо про СНІД ?» (2 кл.), «Що таке ВІЛ-інфекція та СНІД» (9 кл.);

– диспут «Шкідливі звички та їх наслідки для здоров’я» (3 кл.);

– акція «Жити у світі де є ВІЛ» (6 кл., 7 кл.);

– зустріч зі шкільним медичним братом «Як берегти здоров’я» (7 кл.);

– класна година «Що я знаю про ВІЛ/СНІД» (7 кл.);

– тренінгові заняття «Здоровий спосіб життя» (8 кл., );

– тематичне заняття: «СНІД – хвороба тисячоліття» (11 кл.);

– виховні години: «Здоров’я – це найголовніше у житті» (5 кл., 7 кл., 9 кл.), «Здорові звички – здоровий спосіб життя» (6 кл.), «Що таке ВІЛ-інфекція і СНІД» (8 кл.), «ВІЛ-інфекція: небезпеки і ризики цієї хвороби» (10 кл.), «ВІЛ – інфекція: небезпеки і ризики» (11 кл.).

Тиждень сприяння здоровому способу життя «Зроби свій вибір на користь здоров’ю» (31.01 – 06.02):

– радіопередача «У здоровому тілі – здоровий дух»;

– бесіда: «Чому варто займатися фізкультурою чи спортом?», «Які риси характеру розвиває спорт?», «Чому Олімпійські ігри – особливі змагання?»(1 кл.);

– конкурс рекламних проектів «Хочу бути здоровим» (5-11 кл.);

– пішохідні прогулянки «Здоров’я дітей – здоров’я нації» (5-6 кл.);

– перегляд відеофільмів «Запобігання шкідливим звичкам» (10-11 кл.);

– бліц-опитування «Навіщо людям смартфон?» (11 кл.);

– класні години: «Твоє здоров’я в твоїх руках» (1 кл.); «Подорож до країни Чистоти і Здоров’я» (2 кл.); «Поговоримо відверто «Як твоя поведінка та вчинки впливають на здоров'я твоїх близьких» (3 кл.); Бесіда «Легкі алкогольні напої – чи справді вони шкідливі?» (7 кл.).

Всесвітній День здоров’я (05.04):

– виховні години: «Абетка здоров’я» (1-4 кл.); «Спритні, дужі, веселі» (5-6 кл.); «Здоров’я – скарб» (7-9 кл.); «Здоров’я дітей – здоров’я нації» (10-11кл.); – акція «Я та моє здоров’я» (5-11кл.);

– спортивні естафети на уроках фізкультури;

– бесіда «Навіщо ми їмо?» (1 кл.) , «Як визначити корисну і шкідливу їжу?» (1 кл.), «Як поводитись за столом під час споживання їжі?» (1 кл.); «Всесвітній день здоров’я» (5 кл.);

– година спілкування: «Руки – основний носій збудників хвороб» (2 кл.), «Вітаміни – наші помічники» (2 кл.);

– практичні поради «Як запобігти виснаженню організму» (6 кл.);

– виставка літератури щодо здорового способу життя.

Районний етап Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я» 13.03.

Робота класних керівників:

– бесіда: Школа Айболита «Здоров’я» (1 кл.), «Будемо здорові» бесіда-гра щодо правильного загартовування (3 кл.), «Стриманість і обережність допоможуть зберегти здоров'я» (3 кл.), «Здоров’я – найбільше багатство, бережіть його» (4 кл.), «Що таке хвороба. І як їй запобігти.» (4 кл.), «Чому потрібно чистити зуби. Як чистити зуби» (4 кл.), «Чистота рук - запорука здоров’я » (4 кл.), «Режим та здоров’я» (6 кл.), «Правильне харчування та здоровий сон – запорука міцного здоров’я» (5 кл., 7 кл.), «Правила загартування організму в моїй сім’ї» (7 кл.), Небезпека отруйних речовин. Засоби захисту та надання першої допомоги (7 кл.), «Чи шкідливо палити?» (7 кл.), «Життя людини – головна цінність» (9 кл.), «Спокус - безліч, а здоров’я - одне» (9 кл.), «Про шкоду куріння. Згубна цигарка» (11 кл.), «Спокус безліч, а здоров’я одне» (5 кл., 11 кл.), «Здоров’я - головний життєвий скарб» (11 кл.).

– усний журнал «На гостині у правил здорового харчування» (2 кл.);

– інформаційна година «Спортивна Україна» (8 кл.); «Вести здоровий спосіб життя – це модно» (10 кл.);

– гра «Що в лісі їстівне?» (2 кл.), « Як стати нехворійком» (4 кл.), Година рухливих ігор. Ігротека. (4 кл.),гра-драматизація «Обережно, отрута!» (7 кл.);

– індивідуальні бесіди про дотримання учнями розпорядку дня (2 кл.);

– практичне заняття «Перша допомога та самодопомога при подряпинах, саднах та порізах» (2 кл.);

– спортивні змагання «Веселі старти» (4 кл.);

– квест у малюнках «Здоровий спосіб життя» (7 кл.);

– колаж «Скажемо курінню – Ні!» (8 кл.);

– перегляд презентації «Куріння та його наслідки» (9 кл.);

– конкурс на кращий комплекс ранкової зарядки (10 кл.);

– перегляд відеофільму: Запобігання шкідливим звичкам (11 кл.);

– тест «Твоє здоров’я» (11 кл.);

– індивідуальні поради психолога батькам по корекції пізнавальних процесів: уваги, пам’яті, мислення. (4 кл.);

– зустріч з шкільним медбратом «Загартування. Що я можу зробити » (7 кл.); бесіда зі шкільним медбратом про першу допомогу при переохолодженні (10 кл.);

– рекомендації батькам «Здоров’я та безпека дітей у ваших руках» (4 кл.);

– класні батьківські збори «Як виховати дитину фізично здоровою» (8 кл.);

– батьківські збори «Формування здорового способу життя підлітків» (9 кл.);

Розгляд питань здорового способу життя на засіданнях:

педагогічної ради школи «Про реалізацію плану дій щодо запобігання поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» протокол № 3 від 28.03.2019 року; «Про форми роботи, спрямовані на збереження здоров’я молодших школярів у ГПД» протокол № 4 від 24.04.2019 року;

нараді при директорі «Про впровадження в закладі заходів щодо збереження і зміцнення здоров’я дітей та учнівської молоді, захисту їх від наслідків споживання тютюну і впливу тютюнового диму» та «Про роботу школи з формування здоров’язберігаючої компетентності учнівської молоді» протокол № 5 від 03.05.2019 року; «Звіт роботи громадського наркологічного поста Ямпільської загальноосвітньої школи І-ІІІ № 1 за І семестр 2018 – 2019 н.р.» протокол № 1 від 09.01.2019 року; «Звіт роботи громадського наркологічного поста Ямпільської загальноосвітньої школи І-ІІІ № 1 за ІІ семестр 2018 – 2019 н.р.» протокол № 6 від 29.05.2019 року.

Особливу увагу щодо формування у школярів стійких навичок здорового способу життя, профілактиці шкідливих звичок приділено вихователями ГПД. Оскільки у молодшому віці у дітей домінує образне мислення, то прослідковуються такі форми діяльності, як: прогулянка (одна з найдавніших форм активного відпочинку, під час якої вирішується комплекс оздоровчо-гігієнічних і пізнавальних завдань); гра-мандрівка; екскурсія в природу; уроки милування природою; години спілкування; ігрові вправи; бесіди (про режим дня, про особисту гігієну, про шкідливі звички); огляд літератури, виставки, тематичні стенди тощо.

Суттєво відрізняється від занять з основ здоров’я і фізичної культури щоденна «година здоров’я» вихователя ГПД Л.Д. Парасюк, метою якої є збільшення рухової активності учнів. Проводяться «години здоров’я» у формі рухливих та спортивних ігор, загальнорозвиваючих та стройових вправ, естафет, конкурсів, спортивних розваг: для хлопців – це футбол, елементи волейболу, баскетболу; для дівчаток – це стрибки через скакалку, «класики», ігри з казковим сюжетом.

У школі протягом року працював гурток «Волейбол» (Лунь О.М.).

Аналізуючи виховну роботу закладу, слід зазначити, що головними результатами діяльності педагогічного колективу школи у 2018-2019 навчальному році є:

1. Створення цілісної системи виховної роботи з учнями

2. Всебічне сприяння формуванню атмосфери взаємоповаги, взаємодії, взаєморозуміння у класах і в школі між учнями, вчителями, батьками

3. Налагодження дієвої системи підвищення психолого-педагогічної компетентності класних керівників

4. Організація ефективної взаємодії школи та громадськості у справі підростаючого покоління

5. Досягнення високого рівня вихованості учнів, їх готовності до життя та праці.

9. Робота з охорони дитинства

У 2018-2019 навчальному році в закладі були діти наступних соціальних категорій:

з / п

Пільгова категорія

станом на 12.06.2019

Навчається дітей у закладі

Охоплено гуртковою роботою

Охоплено харчуванням

1

Діти-сироти

7

7

7

2

Діти-чорнобильці

10

10

8

3

Діти-напівсироти

11

11

11

4

Діти з багатодітної сім’ї

39

39

35

5

Діти з малозабезпеченої сім’ї

39

39

39

6

Діти на Д-обліку

75

75

63

7

Діти-інваліди

5

5

4

8

Діти-переселенці

3

3

3

9

Діти, батьки яких брали участь або беруть участь або загинули при проведенні антитерористичній операції

5

5

4

10

Діти, яких виховують одинокі матері

41

41

41

11

Діти, батьки, яких розлучені

34

34

34

Протягом навчального року з дітьми пільгових категорій проводилася наступна робота:

– створено банк даних дітей, які опинились у складних життєвих обставинах;

– діти пільгових категорій охоплені гуртковою роботою у гуртках школи та гуртках позашкільних навчальних закладів, а саме: у школі протягом року працювало три гуртки: «Основи екології» (Демич І.С. / Потапенко Н.А.), «Проба пера» (Кривущенко Ю.О.), «Волейбол» (Лунь О.М.). Крім того, учні активно відвідували гуртки Ямпільської дитячо-юнацької спортивної школи (футбольний та карате), гуртки СЮН («Азбука природи»), гуртки Ямпільського РЦДЮТ (креслення, малювання, художньої вишивки, технічної графіки, оригамі, бісероплетіння, «Вишивка бісером», ізостудію «Полісяночка»), вокальний ансамбль «Росинки» при Ямпільському РЦДЮТ, хореографічні гуртки «Альянс» при РБК та «Сувенір» при Ямпільському РЦДЮТ, театральний при РБК.

– налагоджена співпраця зі структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, які координують захист особистих і майнових прав дітей, їх соціальний захист, у тому числі дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей з багатодітних родин і дітей, позбавлених батьківського піклування. Так відділом освіти, молоді та спорту Ямпільської РДА придбані путівки для дітей пільгових категорій:

- Козюра Олександра (7 кл., малозабезпечена сім’я, багатодітна родина) та Ільницький Микита (7 кл., малозабезпечена сім’я, багатодітна родина) виявили бажання оздоровитися у закладі наметового типу «Табір Миру» під час ІІ зміни (з 05 липня по 18 липня);

- Плиска Владислав і Плиска Оксана 3 кл., малозабезпечена сім’я), виявили бажання оздоровитися у таборі «Зірка» під час ІІ зміни: з 24.07-12.08.2019, а Кокоровець Сергій (6 кл., малозабезпечена сім’я, багатодітна родина) виявив бажання оздоровитися у таборі «Зірка» під час І зміни: з 26.06-16.07.2019;

- Шевчук Софія (6 кл, дитина АТО), Лукашова Надія (6 кл., малозабезпечена сім’я, багатодітна родина, одинока мати), Доля Ірина (6 кл., малозабезпечена сім’я, багатодітна родина, одинока мати) виявили бажання оздоровитися у таборі «Ластівка» під час І зміни: 18.06-08.07.2019;

– надавалася перевага при наборі дітей до таборів при нашій школі;

– 20.05.2019 року троє учнів пільгової категорії – сироти (Редька Назар, Редька Тарас, Сімченко Максим) безкоштовно були присутні на виставі цирку «Оптімус»;

– проводилася консультативно-роз’яснювальна робота серед педагогічних працівників, батьків, громадськості. Так питання розглядалися на нарадах при директорі «Організація роботи школи щодо захисту суспільної моралі та безпеки роботи в Інтернеті» протокол № 1 від 09.01.2019 р., «Про запобігання насильства у сім’ях»

– діти з сімей, які потрапили у скрутні обставини залучалися до позакласної та позашкільної роботи. Протягом звітного періоду були проведені:

– бесіди «Чого навчає комп’ютерна гра» (1 кл.), «Правила перегляду телепередач» (2 кл.), «Вплив телебачення, комп'ютерів, мобільних телефонів на здоров'я» (2 кл.);

– круглий стіл «Телебачення і преса» (перегляд телепередач, читання преси з метою обговорення) (6 кл.);

– бесіда «Бережи зір – контролюй час перебування за комп’ютером та телевізором» (7 кл.)

– бесіди з батьками про захоплення дітей комп’ютерними іграми (7 кл.);

– година спілкування «Безпека в Інтернеті» (9 кл.);

– бесіда «Безпечний Інтернет» (11 кл.).

– одним із пріоритетних напрямків виховної роботи у навчальному закладі є попередження домашнього насильства. Основним завданням профілактичної роботи у школі є створення сприятливої психологічної атмосфери у дитячих колективах. По школі затверджений план заходів щодо попередження домашнього насильства, підписана спільна угода з правоохоронними органами району та проводиться така робота:

Міжнародний день толерантності, протягом якого були проведені:

• радіопередача „Чого варте слово „спасибі“;

• конкурс плакатів „Молодь проти насильства“;

• тренінг толерантного спілкування;

• виховні години: - „Діамант нашої душі“ (5 кл.), „Шукай друга, а знайдеш – тримай“ (6 кл.), „З чого починається дружба“ (7 кл.), „Вчимося бути толерантними“ (8 кл.), „Що означає бути людиною“ (9 кл.), „Чай добрим буде розум ваш…“ (10 кл.), „Ми всі різні“ (11 кл.);

Міжнародна акція „16 днів проти насильства“, протягом якої були проведені: • шкільна акція „Синя стрічка листопада“;

• тематична виставка малюнків „За світ без насильства“ (5-11 кл.);

• круглий стіл „Моя прийомна сім’я“ (3 кл.);

• проведено анкетування „Причини насильства в молодіжному середовищі“ (8 кл.), „Насильство в сім’ї“ (6 кл.), „Молодь і протиправна поведінка“ (5-11 кл.);

• тренінгові заняття „Спілкуємося і діємо“ (5-6 кл.), „ Сім’я, типи сімей. Функціональні обов’язки та права членів сім’ї “ (11 кл.);

• бесіда „Види насильства та шляхи його подолання“ (5-9 кл.);

Тиждень доброчинності, під час якого в контексті даної проблеми були проведені: • практичні заняття „Школа ввічливості“ (5-7 кл.);

• класні години „ Мораль і закон“ (10 кл.), „Мораль у сучасному світі молоді“ (11 кл.);

класна година „ Дитина щаслива в родині “ (7 кл.);

вікторина „Великі права маленької дитини “ (11кл.);

проводяться профілактичні заходи з батьками та учнями щодо попередження різних форм насильства у сім’ї;

– свято «Рідненька матінка моя, ти як небесна зірка»– 1 кл. (06.03)

Тиждень родинного виховання (18.03 – 22.03):

– виховні години: «У родинному колі» (1-2 кл.);

«Я руки матері цілую…» (5-11 кл.);

– родинне свято « Від родини йде життєвий шлях людини» (3-4 кл.).

День Матері та Міжнародний день сім’ї (13.05 – 15.05):

– конкурс малюнків «Традиції моєї родини» (5-11 кл.);

– години спілкування:

«Моя родина» (1 кл.);

«Пісні наших бабусь» (2кл.);

«Народна мудрість про сім’ю» (3 кл.);

«Бабусині казки» (4 кл.);

«Моя ненька – трудівниця» (5 кл.);

«Мама – найдорожча людина» (6 кл.);

«Матуся – основа родини» (7 кл.);

«Берегиня роду» (8 кл.);

«Традиції моєї сім’ї» ( 9 кл.);

«Образ матері у сучасному мистецтві» (10-11 кл.);

– свято «Моя мама найкраща» (1-4 кл.), свято до Дня матері «Мамина казка» учні 6 класу (16.05.);

– виставка родинних дерев «Моє коріння» (1-11 кл.).

Заходи на випадок, якщо дитина опинилася у небезпечній ситуації;

– година спілкування:

«Як не стати жертвою торгівлі людьми» (1-2 кл.);

«Сучасні форми експлуатації людини» (3-4 кл.);

«Скажи «Стоп» торгівцям людьми» (4 кл.);

«Що робити, якщо потрапив у біду» (5 кл.);

«Незнайомі люди. Правила поведінки» (6 кл.);

«Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» (9 кл.);

«Що ви знаєте про надання допомоги особам, постраждалим від торгівлі людьми» (10-11 кл.).

– круглий стіл:

«Проблеми наших дітей і шляхи їх вирішення» (7 кл.);

«Як запобігти розвитку егоїзму» (попередження ксенофобських та расистських проявів серед учнів) (8 кл.).

– книжкова виставка «Ні – торгівлі людьми»;

– бесіда «Пам’ятка безпечної поведінки під час весняних канікул» (1 кл.);

– індивідуальні бесіди та поради учням про дружбу і взаємодопомогу (7 кл.);

– перегляд документального фільму «Діти вулиці» (8 кл.).

Інструктаж з БЖД про місце перебування під час канікул (1-11 кл.)

– індивідуальні заняття, заняття з елементами тренінгу проводилися практичним психологом школи;

– постійно оновлювався куточок з інформацією про контактні телефони Служби довіри;

– медичний огляд дітей;

– індивідуальні заняття проводилися класними керівниками.

Отже, робота з дітьми пільгових категорій проводилася систематично, комплексно, охоплювалися усі учні, проводилися різноманітні заходи з використанням різних форм виховної та освітньої роботи.

10. Співпраця з батьками.

Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у нвчально - виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, батьківських зборів, бесід.

Протягом 2018-2019 н.р загальношкільні батьківські збори відбувалися двічі. На порядок денний виносилися питання:

1. Про звітування роботи директора школи про свою діяльність у 2017-2018н.р.

2.Організація навчально-виховного процесу в 2018-2019н.р.

3.Забезпечення учнів підручниками.

4. Що таке боулінг, мобінг, кібербулінг? Профілактична робота щодо запобігання.

5.Про результати медичного огляду учнів.

6.Організація харчування учнів у школі.

7.Обрання шкільного батьківського комітету.

8.Про порядок закінчення 2018-2019 н.р.

8.Про організацію літнього оздоровлення.

9.Про організацію та проведення ремонтних робіт у школі.

10. Про попередження дитячого травматизму під час літніх канікул.

11. Роль батьків у зміцненні матеріально-технічної бази школи. Про організацію ремонтних робіт у школі влітку.

Крім загальношкільних зборів, кожен класний керівник проводив класні батьківські збори. Їх відбулося по чотири в кожному класі.

У 2018-2019 навчальному році досить активно працював шкільний батьківський комітет. Було проведено 4 планових засідань, на яких розглядались питання:

-Про підсумки роботи у 2017-2018 н.р. та основні завдання на 2018-2019 н.р.

-Вибори голови та секретаря батьківського комітету.

-Про забезпечення учнів підручниками. Робота з батьками щодо збереження шкільних підручників дітьми..

-Організація харчування в закладі та шляхи його покращення.

-Про надання благодійних внесків батьків на поліпшення матеріальної забезпеченості школи.

-Про поведінку та відвідування учнями школи.

-Про заохочення обдарованої учнівської молоді

-Про організацію дозвілля школярів під час зимових канікул та новорічних свят.

-Про участь батьків у розвʼязанні конфліктів у дитячому колективі.

-Про ставлення батьків до ведення шкільного щоденника.

-Про роль сімʼї у формуванні навичок здорового способу життя підростаючого покоління.

-Про роботу батьківського комітету з дітьми, що потребують підвищеної педагогічної та батьківської уваги.

-Атестація вчителів. Ознайомлення з досвідом роботи.

-Про роботу школи з профілактики правопорушень.

-Особливості проведення ЗНО та ДПА в 2018-2019 н.р.

-Про харчування учнів в ІІ семестрі 2018-2019 н.р.

-Підготовка та організація проведення ДПА та ЗНО. Організація самопідготовки учнями.

-Організація оздоровлення влітку 2019 н.р.

-Підведення підсумків роботи батьківського комітету за 2018-2019н.р. та планування роботи на наступний 2019-2020н.р

Кiлькiсть переглядiв: 1311

Коментарi

 • sanhvcpip

  2017-09-03 23:04:55

  [url=https://www.cy-pr.com/people/122381/blog/aktualny-li-progony-saytov-v-nashe-vremya/]прогон сайта[/url]...

 • Newmcpip

  2017-08-11 00:00:43

  Thanks a lot[url=https://www.econjobrumors.com/topic/maria-sharapova-a-doper/page/2]:)[/url]...

 • Franksisk

  2017-07-09 10:55:06

  Автоматическое продвижение в интернете [url=http://site-agregator.ru][img]http://s45.radikal.ru/i110/1702/c6/e28611ea9003.gif[/img][/url] Хотите продвинуть сайт не отвлекаясь от других дел? Site agregator сделает всё за Вас. С Агрегатором сайтов вам не нужно быть SEO-специалистом. Теперь продвинуть сайт в ТОП в поисковых системах может любой. Качественное продвижение сайта, интернет магазина. Рост ТИЦ, PR, посещаемости гарантируем. Хочешь повысить посещаемость? Просто размести здесь ссылку на свой сайт http://bit...

 • Ancicpip

  2017-06-14 17:22:36

  Благодарю[url=http://agrolinepro.ru/tabachnoe-oborudovanie].[/url]...